English version
MALMDATABASEN
Registrering 1875 - 022 Brynvatnet
(Objekt Id: 2845)
(Sist oppdatert: 15.05.2006)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Hamarøy (1875)
Kart 1:50000: Kjøpsvik (1331-3) Kart 1:250000: Narvik
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 570112 m. Nord: 7549276 m.
Lengdegrad: 16.6808760 Breddegrad: 68.0489570
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Kobber
Element(er): Cu
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)


Mineralisering
Genese: Form:
Hovedtekstur: Min. fordeling:
Kornstørrelse: Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0739.01 Fastfjell
Prøvetaker: Nilsson, L.P.
Kommentar: Amfibolitt (mafisk metatuff?). Litt varierende kornstørrelse representerer primær variasjon.
NO0739.02 Fastfjell
Prøvetaker: Nilsson, L.P.
Kommentar: Trondhjemitt(?) - pegmatitt sill kvarts-feltspat-biotitt/turmalin, ingen spor av sulfider.
NO0739.03 Fastfjell
Prøvetaker: Nilsson, L.P.
Kommentar: Mafisk intermediær tuff (pent båndet) med bevart slumpstruktur.
NO0739.04 Fastfjell
Prøvetaker: Nilsson, L.P.
Kommentar: Kvarts-feltspat(?)gang med litt disseminert middelskornet svart turmalin.
NO0739.05 Fastfjell
Prøvetaker: Nilsson, L.P.
Kommentar: Løsblokk av trondhjemitt(?) med litt finkornet grønn aggregat-turmalin pluss litt kobbersulfider. Ca. like store mengder kvarts og feltspat. (Smitting (1-2mm skikt) av sideberg (glimmer, amfibol) på en flate.


Faktaarket ble generert 17.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse