English version
MALMDATABASEN
Registrering 1853 - 031 Nordmarken
(Objekt Id: 2858)
(Sist oppdatert: 29.02.2000)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Evenes (1853)
Kart 1:50000: Tjeldsundet (1332-3) Kart 1:250000: Narvik
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 571462 m. Nord: 7600396 m.
Lengdegrad: 16.7479460 Breddegrad: 68.5069100
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Sulfider
Element(er): Kis
Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Mineralisering
Æra: Paleozoikum Periode:
Genese: Vulkeks Form: Lag
Hovedtekstur: Foliert Min. fordeling: Disseminert
Kornstørrelse: Middelskornet (1-3 mm) Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex: Salangendekket
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Muskovitt Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Biotitt Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Amfibol Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Plagioklas Underordnet mineral (1-10%)
Gangmineral Granat Underordnet mineral (1-10%)
Gangmineral Kvarts Underordnet mineral (1-10%)
Gangmineral Kalkspat Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Svovelkis Hovedmineral (>10%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Vertsbergart Glimmerskifer Sedimentær
Opprinnelig bergart :Gråvakke
Metamorf fase :Amfibolitt
Vertsbergart Amfibolitt Ekstrusiv
Opprinnelig bergart :Basalt
Metamorf fase :Amfibolitt

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Den 5 m lange røskegrøften er helt gjenfylt med søppel. Det materialet som ble gravd fram fra den overgrodde tippen var to forskjellige typer, begge disseminert med svovelkis, anslagsvis 10 - 15%. Det var en middels- til grovkornet amfibolitt med noe kalkspat og granat, samt disseminasjon av svovelkiskorn (1 - 3 mm store) (prøve 01), og glimmerskifer med kalkspatkjertler (og kalkspat på sprekker) og svovelkis disseminasjon med 1 - 3 mm store svovelkis korn (prøve 02 og 03), som er an- til subhedrale.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0752.01 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Amfibolitt med py-diss.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0752.02 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Glimmerskifer med py-diss.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0752.03 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Glimmerskifer med py-diss.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Analyseresultater
fra
Forekomstområde 1853 - 031 Nordmarken

Elementanalyser

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative verdier betyr under deteksjonsgrensen.)
Prøvenr. Prøvetype Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
NO0752.01 Fastfjell 10 74 10 55 285 -1.0 1.0
NO0752.02 Fastfjell 17 93 10 67 277 -1.0 1.0
NO0752.03 Fastfjell 11 92 8 64 235 -1.0 1.0
------------------
Prøvenr. Pt# Pd# As* Cd* Ba* Mo* Sn* Sb* Bi*
NO0752.01 3.0 3.0 -20 -1.0 595 -1.00 -20 -20 -20
NO0752.02 3.0 3.0 -20 -1.0 904 1.89 -20 -20 -20
NO0752.03 3.0 3.0 -20 -1.0 877 -1.00 -20 -20 -20
------------------
Prøvenr. S% V* Cr* Mn* Fe% Th* U* Sr* La*
NO0752.01 2.81 52 245 360 5.49 -30.00 -30.00 48.8 5.24
NO0752.02 3.72 105 330 330 8.58 -30.00 -30.00 47.4 -1.00
NO0752.03 3.58 96 282 411 8.08 -30.00 -30.00 79.4 -1.00
------------------
Prøvenr. B*
NO0752.01 -5
NO0752.02 -5
NO0752.03 -5


Faktaarket ble generert 24.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse