English version
MALMDATABASEN
Registrering 1826 - 019 Kvalpskardlia
(Objekt Id: 2863)
(Sist oppdatert: 29.02.2000)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Aarborte (1826)
Kart 1:50000: Susendalen (1925-1) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 452182 m. Nord: 7258058 m.
Lengdegrad: 13.9688920 Breddegrad: 65.4415590
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Edelmetaller (Au, Ag, PGE) Ressursundertype: Sølv
Element(er): Ag Pb Cu Zn Sb
Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1880 - 1880 Prøvetaking Selskap/Institusjon:Torgher Grube Interessentskap

Mineralisering
Æra: Paleozoikum Periode: Devon
Genese: Hydrotermal gang Form: Plate
Hovedtekstur: Sprekkefylling Min. fordeling: Disseminert
Kornstørrelse: Middelskornet (1-3 mm) Hovedomvandling:
Strøk/Fall: 265 / 50 Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode: Ordovicium
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet: Kølidekkekomplekset
Tektonisk complex: Hattfjelldaldekket
Intrusivt komplex:
Gruppe: Røsvatnet Formasjon: Unkerelva

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Kvarts Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Kobberkis Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Sinkblende Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Blyglans Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Azuritt Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Malakitt Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Svovelkis Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Fahlerts Underordnet mineral (1-10%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Vertsbergart Dolomitt Sedimentær
Opprinnelig bergart :Dolomitt
Metamorf fase :Grønnskifer

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Ukjent Skjærplan Strøk/Fall :264 / 40 Syn-mineralisering ;...Effekt :Kontrollerer
Vertsbergart Primær lagning Strøk/Fall :266 / 20 Pre-mineralisering ;...Effekt :Ingen

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Skjerpet ligger ca. 520 moh. på overkanten av et bratt parti i lia og på nordsiden av et lite dalsøkk som går ned til bygdeveien mellom Grubbland og Kvalpskardmoen, ca. 500 m mot øst. Det ble opprinnelig anlagt i forbindelse med skjerpevirksomheten etter sølv i Susendalen rundt 1880-tallet. Mineraliseringen er knyttet til til et sett av parallelle, 1-20 cm brede og et par m lange kvartslinser som gjennomsetter lagningen med liten vinkel i en massiv, middelskornet dolomitt og nær overgrensen av denne enhet. Gangene er deformert og fører skjærplan med striper av litt blyglans og mindre mengder av kobberkis, sinkblende og svovelkis. Stikk belagt med malakitt og azuritt er vanlig.

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Bathen, E. , 1881
Kort beretning om de vigtigste grubebolag i Vefsen og Hatfjelddalen.
;Norges geologiske undersøkelse;RAPPORT;Bergarkivet; No.BA 1719;64 sider
Abstrakt:
Dokumentet er en trykksak med opplysninger, tatt vesentlig fra Helgelands Tidende, om de viktigste grubeselskaper i Vefsn og Hattfjelldalen.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
39/9089674 Tipprøve
Prøvetaker: Ihlen, P.M./...Lager: Løkken
39/9089675 Tipprøve
Prøvetaker: Ihlen, P.M./...Lager: Løkken
39/9089676 Tipprøve
Prøvetaker: Ihlen, P.M./...Lager: Løkken
39/9089677 Tipprøve
Prøvetaker: Ihlen, P.M./...Lager: Løkken
39/9089678 Tipprøve
Prøvetaker: Ihlen, P.M./...Lager: Løkken
39/9089679 Tipprøve
Prøvetaker: Ihlen, P.M./...Lager: Løkken


Faktaarket ble generert 18.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse