English version
MALMDATABASEN
Registrering 1875 - 023 Botnelvdammen
(Objekt Id: 2866)
(Sist oppdatert: 15.05.2006)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Hamarøy (1875)
Kart 1:50000: Kjøpsvik (1331-3) Kart 1:250000: Narvik
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 569182 m. Nord: 7546986 m.
Lengdegrad: 16.6571190 Breddegrad: 68.0286520
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) Ressursundertype: Jern
Element(er): Fe Cu
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)


Mineralisering
Genese: Form:
Hovedtekstur: Min. fordeling:
Kornstørrelse: Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0761.01 Fastfjell
Prøvetaker: Nilsson, L.P.
Kommentar: Utplukket ren, finkornet, mørk grønn aggregat-turmalin (tilstøtende assosiert karbonat er lutet helt ut, jfr. referansestuffen).
NO0761.02 Fastfjell
Prøvetaker: Nilsson, L.P.
Kommentar: Hematittførende trondhjemitt(?) lagergang, spor av turmalin.
NO0761.03 Fastfjell
Prøvetaker: Nilsson, L.P.
Kommentar: Udeformert metabasalt/-basaltisk andesitt fra putelavalokalitet.
NO0761.04 Fastfjell
Prøvetaker: Nilsson, L.P.
Kommentar: Granat-epidot-hematittskarn med litt kvarts.
NO0761.05 Fastfjell
Prøvetaker: Nilsson, L.P.
Kommentar: Putelava (basalt/basaltisk andesitt).
NO0761.06 Fastfjell
Prøvetaker: Nilsson, L.P.
Kommentar: Utplukket karbonat (ankeritt?) gangmateriale. Tilsynelatende helt rent karbonat uten smittinger fra andre mineraler.
NO0761.07 Fastfjell
Prøvetaker: Nilsson, L.P.
Kommentar: Gangmateriale: Ca. 3/4 karbonat (ankeritt?) og 1/4 kloritt, fine "streker (= flak)" av hematitt (< 1%)
NO0761.08 Fastfjell
Prøvetaker: Nilsson, L.P.
Kommentar: Utplukket kloritt fra den grovkornete karbonat - kloritt gangarten, men umulig å få helt ren kloritt (betydelig mer kloritt enn karbonat, videre spor av hematitt og kvarts(?) tilstede.
NO0761.09 Fastfjell
Prøvetaker: Nilsson, L.P.
Kommentar: Gangmateriale: karbonat - kloritt-(hematitt), overgangen mot sideberg.
NO0761.10 Fastfjell
Prøvetaker: Nilsson, L.P.
Kommentar: Sterkt metamorfosert (relativt grovkornet) putelava eller finkornet gabbro/diabas? (Middelskornet porfyrisk tekstur). Helst ikke lava?
NO0761.11 Fastfjell
Prøvetaker: Nilsson, L.P.
Kommentar: Metabasaltisk/-basalt andesittisk putelava.


Faktaarket ble generert 17.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse