English version
MALMDATABASEN
Registrering 1826 - 020 Famvatnet
(Objekt Id: 2867)
(Sist oppdatert: 27.03.2019)
Borkjerner: Favnvatnet
Borkjerner: Famvatnet

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Aarborte (1826)
Kart 1:50000: Hjartfjellet (2026-4) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 470162 m. Nord: 7300067 m.
Lengdegrad: 14.3471620 Breddegrad: 65.8205910
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Sink
Element(er): Zn Pb
Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1965 - 1965 Geofysikk Selskap/Institusjon:A/S Bleikvassli Gruber
1981 - 1981 Geofysikk Selskap/Institusjon:NGU
1982 - 1982 Geofysikk Selskap/Institusjon: "
1984 - 1984 Kjerneboring Selskap/Institusjon: "

Mineralisering
Æra: Paleozoikum Periode:
Genese: Sedeks Form: Lag
Hovedtekstur: Durchbewegt Min. fordeling: Massiv
Kornstørrelse: Finkornet (<1 mm) Hovedomvandling:
Strøk/Fall: 230 / 40 Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode:
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet: Seve-Kølidekkekomplekset
Tektonisk complex: Øvre allokton
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Kvarts Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Sinkblende Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Blyglans Underordnet mineral (1-10%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Vertsbergart kvartsrik leirskifer Sedimentær
Opprinnelig bergart :Leirstein
Metamorf fase :Grønnskifer
Sidebergart serisittskifer Ekstrusiv
Opprinnelig bergart :Tuff
Metamorf fase :Grønnskifer

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Vertsbergart Foliasjon Strøk/Fall :230 / 40 Post-mineralisering ;...Effekt :Ingen

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Røskearbeidene er av gammel, ukjent dato. Ramberg undersøkte mineraliseringen i 1965. På omtrent samme tid ble det i A/S Beikvassli Grubers regi utført elektriske målinger i området. I 1981 ble det fløyet helikoptergeofysikk (NGU) som bl.a. dekket dette området. Samme år utførte ASPRP/LKAB SP-målinger og Pack-sack-boringer (3 hull på tilsammen 5m) på mineraliseringen. Undersøkelsene fortsatte i 1982 med geokjemisk prøvetaking og geofysikk, og 1984 med geofysikk og diamantboring av 5 hull på tilsammen 185m. Ramberg (1965) sier at det hevdes å være gravd ca. 19 hull over ca.400m Ø-V-lig feltlengde, og at han kun gjenfant 8 av disse. Ramberg beskriver malmen som en meget finkornet lys type som opptrer som breksjefylling ca. 0.5m mektig i en grå kvartsrik leirskifer. Han mener at hullenes beliggenhet kan indikere at det ikke dreier seg om en enkelt sone. Malmsonen ligger i en serie av leirskifre og fyllitter like under en karbonatbergart. Dahl (1982) gir analyse av en malmprøve: 49.0% Zn, 5.04% Pb, 0.01% Cu og 52.8ppm Ag, mens beste seksjon fra boringene i 1984 oppgis til 2.1% sum Pb+Zn over 2.4m. Ved befaringen ble det funnet 2 små groper med 5m avstand (<1m3 tipp). Den vestligste er helt gjengrodd, men fra tippen er samlet plukkprøve 04 og 05 av massiv finkornet sinkblende-blyglansmalm. I den andre gropen er det blottet 30-40cm mektig massiv sinkblende-blyglansmalm (03). Den er meget finkornet, tett og hard å slå på. I malmen er det breksjefragmenter av kvartsittisk leirskifer. Det er blottet litt kvartsrik leirskifer i ligg (01) og lys serisittskifer med svovelkis-disseminasjon i heng (02). Høyere oppe i hengen er det kalkstein. Området er helt overdekket, og det ble ikke funnet flere blotninger av malmsonen. Det syntes å være gravd flere groper i hengen av malmsonen. Her fantes bare kalkstein i de overgrodde haugene.

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Johns, J. , 1915
Molybdenglansforekomstene i Vatterfjord.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 1235;7 sider
Abstrakt:
Vatterfjord molybdenforekomsten ligger på garden Helles utmark i Austerfjorden. Molybden opptrer i en rekke spalter i syenitt. Syenitten strekker seg som et ca. 20 m bredt bånd i retning N-S. og står steilt. Sidebergart er granitt. Det er umulig å gjøre noen kvantitetsberegning, men forekomsten ansees å være lovende. Likevel kan det aldri bli noen stordrift. Det må overveies om vasking bør anlegges.

Referanser som ikke finnes i NGU's Referansearkiv.:
Ramberg, I.B. 1965: Sivertgård-området. A/S Bleikvassli Gruber int. rapp. 4-65.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
JS_H21 Fastfjell
Prøvetaker: Jan Sverre Sandstad/...Lager: Løkken/...Vekt(kg): 2
Kommentar: Banded sphalerite-galena mineralisation, fine grained, in quartz-sericite schist
JS_H22 Fastfjell
Prøvetaker: Jan Sverre Sandstad/...Lager: Løkken/...Vekt(kg): 2
Kommentar: Banded sphalerite mineralisation, fine grained, n quartz-sericite schist
JS_H23 Fastfjell
Prøvetaker: Jan Sverre Sandstad/...Lager: Løkken/...Vekt(kg): 2
Kommentar: Massive sphalerite-galena mineralisation
NO0762.01 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Mørk grå, fink. kalkstein fra ligg.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0762.02 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Kvartskeratofyr med py-diss. fra heng.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0762.03 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Fink. sl-ga-malm.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0762.04 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Fink. sl-ga-malm.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0762.05 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Fink. sl-ga-malm.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Analyseresultater
fra
Forekomstområde 1826 - 020 Famvatnet

Elementanalyser

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative verdier betyr under deteksjonsgrensen.)
Prøvenr. Prøvetype Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
NO0762.01 Fastfjell 9 1179 79 1 1 .1 3.0
NO0762.02 Fastfjell 18 270 141 11 43 .1 2.0
NO0762.03 Fastfjell 37 99999 14666 1 3 69.1 62.0
NO0762.04 Fastfjell 34 99999 17069 1 4 38.7 53.0
NO0762.05 Fastfjell 30 99999 19662 1 5 31.9 54.0
------------------
Prøvenr. Pt# Pd# As* Cd* Ba* Mo* Sb* Bi* S%
NO0762.01 3.0 3.0 2 3.6 2 1.00 2 2 .04
NO0762.02 3.0 3.0 69 .2 22 3.00 2 2 1.10
NO0762.03 3.0 3.0 50 958.7 4 1.00 89 2 26.32
NO0762.04 3.0 3.0 40 770.5 4 1.00 67 2 28.40
NO0762.05 3.0 3.0 56 659.1 5 1.00 51 2 25.98
------------------
Prøvenr. V* Cr* Mn* Fe% Th* U* W* Sr* La*
NO0762.01 2 3 209 .41 2.00 5.00 1 60.0 2.00
NO0762.02 5 8 169 7.25 4.00 5.00 1 8.0 5.00
NO0762.03 2 1 77 1.80 2.00 5.00 2 13.0 2.00
NO0762.04 2 1 79 3.20 2.00 5.00 1 13.0 2.00
NO0762.05 2 1 85 3.50 2.00 5.00 3 16.0 2.00
------------------
Prøvenr. B*
NO0762.01 2
NO0762.02 2
NO0762.03 2
NO0762.04 2
NO0762.05 2


Faktaarket ble generert 23.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse