English version
MALMDATABASEN
Registrering 1824 - 027 Rossmannshaugen
(Objekt Id: 2881)
(Sist oppdatert: 25.06.2001)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Vefsn (1824)
Kart 1:50000: Fustvatnet (1926-4) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 421192 m. Nord: 7297518 m.
Lengdegrad: 13.2776600 Breddegrad: 65.7894130
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Sink
Element(er): Zn Pb
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon: ,004 tusen tonn


Mineralisering
Æra: Paleozoikum Periode:
Genese: Hydrotermal gang Form: Linse
Hovedtekstur: Årenettverk Min. fordeling: Disseminert
Kornstørrelse: Middelskornet (1-3 mm) Hovedomvandling: Albittisering
Strøk/Fall: 350 / 80 Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode:
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet: Helgelanddekkekomplekset
Tektonisk complex: Øverste allokton
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon: Skjervenheten

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Plagioklas Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Kalifeltspat Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Kvarts Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Muskovitt Underordnet mineral (1-10%)
Gangmineral Biotitt Underordnet mineral (1-10%)
Gangmineral Kalkspat Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Sinkblende Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Blyglans Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Svovelkis Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Magnetkis Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Kobberkis Aksessorisk mineral (<1%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Vertsbergart granitt Intrusiv
Opprinnelig bergart :Granitt
Metamorf fase :Amfibolitt
Sidebergart kalkspatmarmor Sedimentær
Opprinnelig bergart :Kalkstein
Metamorf fase :Amfibolitt

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Sidebergart Foliasjon Strøk/Fall :350 / 80 Post-mineralisering ;...Effekt :Ingen

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Det sørligste skjerpet, hovedskjerpet, er 2x3m og ca. 1m dypt (3m3 tipp). I den nordligste veggen står en minst 3m bred hvit, feltspatomvandlet granitt som er delvis foliert og gneisig. Visse partier er imidlertid lite eller ikke foliert. Gangen synes å være tilnærmet konkordant med sidesteinen, som er middelskornet kalkspatmarmor. Granitten fører over hele bredden disseminasjon, som varierer fra sterk til svak, av sinkblende, blyglans og litt svovelkis, magnetkis og kobberkis. Sulfidene er konsentrert i smale striper, oftest i foliasjonsplanet der granitten er foliert, men også i tversgående, mm-mektige årer (prøve 02, 03, 04 og 05). Granitten har en ca. 20cm bred kalkspatmarmor-inneslutning som fører svak sinkblende-blyglans-svovelkis-magnetkis-disseminasjon (01). I skjerpets sørlige vegg er det bare kalkspatmarmor. Pga. overdekke utenfor skjerpet kan det ikke fastslås om grunnen til dette er at granittgangen skjærer diskordant gjennom kalkspatmarmoren eller at den ender i skjerpet. 10m mot nord er en 5m lang røsk som er helt gjengrodd; fastfjell er ikke blottet. Ved UTM 421210 7397860 er et 3x3m stort skjerp (skjerp 1, 3m3 tipp). Her ses kalkspatmarmor med tynne lag av grønnstein. På en slik kontakt er det svak sulfid-disseminasjon (06). Enkelte smale granittpegmatittganger skjærer gjennom kalkspatmarmoren.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0777.01 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Middelsk. kalkspatmarmor med litt disseminasjon av sinkblende, blyglans, svovelkis og magnetkis.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0777.02 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Middelsk., fol., feltspatrik granitt med diss sl, ga og py.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0777.03 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Middelsk., fol., feltspatrik granitt med diss. sl, ga og py.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0777.04 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Middelsk., foliert, feltspatrik granitt med diss. sl, ga og py.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0777.05 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Middelsk., lite foliert, feltspatrik granitt med diss. sl, ga og py.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på lokalitet: Skjerp 1
(Objekt Id: 3707 27,01,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Vefsn (1824)
Kart 1:50000: Fustvatnet (1926-4) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 421142 m. Nord: 7297658 m.
Lengdegrad: 13.2764840 Breddegrad: 65.7906560
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Sink
Element(er): Zn Pb
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Ved UTM 421210 7397860 er et 3x3m stort skjerp (skjerp 1, 3m3 tipp). Her ses kalkspatmarmor med tynne lag av grønnstein. På en slik kontakt er det svak sulfid-disseminasjon (06). Enkelte smale granittpegmatittganger skjærer gjennom kalkspatmarmoren.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0777.06 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Sulf.diss. på kont. kalkspatmarmor/grønnstein.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Analyseresultater
fra
Forekomstområde 1824 - 027 Rossmannshaugen

Elementanalyser

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative verdier betyr under deteksjonsgrensen.)
Prøvenr. Prøvetype Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
NO0777.01 Fastfjell 110 3978 2138 8 1 4.4 20.0
NO0777.02 Fastfjell 425 41596 22274 47 1 43.3 76.0
NO0777.03 Fastfjell 748 50989 22544 57 1 64.6 69.0
NO0777.04 Fastfjell 1678 39159 16411 42 1 28.2 53.0
NO0777.05 Fastfjell 472 65029 20238 78 3 62.5 43.0
NO0777.06 Fastfjell 11 258 147 5 7 .3 7.0
------------------
Prøvenr. Pt# Pd# As* Cd* Ba* Mo* Sb* Bi* S%
NO0777.01 3.0 6.0 5 19.9 4 2.00 2 33 .39
NO0777.02 3.0 3.0 35 243.5 39 16.00 2 294 3.49
NO0777.03 3.0 3.0 22 317.0 42 16.00 3 436 4.09
NO0777.04 3.0 3.0 78 222.0 30 16.00 2 203 3.16
NO0777.05 3.0 3.0 56 381.3 32 17.00 5 445 5.51
NO0777.06 4.0 3.0 3 1.1 24 1.00 2 2 .51
------------------
Prøvenr. V* Cr* Mn* Fe% Th* U* W* Sr* La*
NO0777.01 2 2 713 .53 27.00 5.00 1 165.0 52.00
NO0777.02 7 1 103 1.50 39.00 6.00 3 12.0 62.00
NO0777.03 4 1 100 1.71 51.00 5.00 2 11.0 36.00
NO0777.04 6 1 98 1.77 47.00 5.00 1 11.0 36.00
NO0777.05 3 1 152 2.00 38.00 9.00 2 10.0 31.00
NO0777.06 6 13 270 1.23 3.00 5.00 1 804.0 9.00
------------------
Prøvenr. B*
NO0777.01 2
NO0777.02 2
NO0777.03 2
NO0777.04 2
NO0777.05 2
NO0777.06 2


Faktaarket ble generert 23.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse