English version
MALMDATABASEN
Registrering 1826 - 025 Litlappfjellet
(Objekt Id: 2887)
(Sist oppdatert: 01.03.2000)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Aarborte (1826)
Kart 1:50000: Trofors (1926-3) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 440462 m. Nord: 7286368 m.
Lengdegrad: 13.7036750 Breddegrad: 65.6935620
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Arsen
Element(er): As
Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prospektering Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Mineralisering
Genese: Hydrotermal gang Form: Plate
Hovedtekstur: Båndet Min. fordeling: Disseminert
Kornstørrelse: Grovkornet (>3 mm) Hovedomvandling:
Strøk/Fall: 100 / 90 Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode:
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet: Helgelanddekkekomplekset
Tektonisk complex: Øverste allokton
Intrusivt komplex:
Gruppe: Geittindenheten Formasjon:

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Kvarts Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Kloritt Underordnet mineral (1-10%)
Gangmineral Muskovitt Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Arsenkis Hovedmineral (>10%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Vertsbergart glimmergneis Sedimentær
Opprinnelig bergart :Leirstein
Metamorf fase :Amfibolitt

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Vertsbergart Foliasjon Strøk/Fall :50 / 50 Pre-mineralisering ;...Effekt :Ingen
Vertsbergart Skjærplan Strøk/Fall :100 / 90 Syn-mineralisering ;...Effekt :Modifiserer

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Den diskordante hydrothermalkvartsgangen opptrer i en Ø-V-gående (100/90) sprekkesone som er flere hundre meter lang og vises tydelig i terrenget som ei kløft. Kvartsgangen er derfor dårlig blottet, men den ses stedvis over en lengde på 200m. Mektigheten er opptil 3.5m (minst). Arsenkis-disseminasjon er observert over en ganglengde på 90m. Arsenkisen er bundet til gangens kontakter med glimmergneis (foliasjon 50/50); den nordlige kontakten er bare blottet på ett sted. Inne i kvartsgangen, men nær den sørlige kontakten, er det enkelte noen cm mektige bånd av glimmerskifer (muskovitt og kloritt) som er parallelle med gangkontaktene. Arsenkis er også disseminert i tilknytning til disse. Disseminasjonen opptrer på kvarts-glimmerskifer-kontaktene og få cm inn i begge. Arsenkiskrystaller ses sjelden inne i kvartsgangen. Langs kvartsgangens kontakter er det ofte utviklet små bergkrystaller. Fra vest mot øst: Kvartsgangen er blottet i vannkanten ved UTM 440620 7286540. Overdekt til UTM 440530 7286570 hvor den er opptil 2m mektig. Her har gangen en utløper mot ØSØ (120/90). Arsenkis opptrer her i tilknytning til et opptil 5cm mektig glimmerskiferbånd i kvartsen (prøve 01). Også litt arsenkis inne i kvartsen (02 og 03) som disseminerte krystaller (opptil 1cm) og i årer og sprekker. Enkelte bergkrystaller. 10m mot vest er kvartsgangen minst 3.5m mektig. Ved UTM 440480 7286590 er gangen minst 2m bred. Arsenkis er tilknyttet flere parallelle glimmerskiferlag (04) på noen cm mektighet inne i kvartsen - mest langs kontaktene, men også noen cm inn i kvarts og glimmerskifer. Ved UTM 440460 7286600 er gangen minst 2m bred med arsenkiskrystaller bundet til glimmerskiferbånd (05). Prøve 06 er fra kvartsgangens sidesten, glimmerskifer. Ved UTM 440440 7286600 er det litt arsenkis-disseminasjon på kvartsgangens sørlige kontaktflate med glimmerskifer. Også et opptil 5mm bredt, finkornet arsenkis-bånd og disseminasjon i smal sone inne i gangen (07) nær den sørlige kontakten. Kvartsgangen er blottet 20m mot vest, så overdekket ned til vannet.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0784.01 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Apy-diss. langs kont. kvarts/gl.sk.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0784.02 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Hydroterm. kvarts med apy-diss.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0784.03 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Hydrotermal kvarts med apy-diss.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på prøvepunkt: Prøvepunkt 1
(Objekt Id: 4153 25,00,01)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Aarborte (1826)
Kart 1:50000: Trofors (1926-3) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 440392 m. Nord: 7286398 m.
Lengdegrad: 13.7021380 Breddegrad: 65.6938190
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Arsen
Element(er): As


Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0784.05 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Apy-diss. langs kont. kvarts/gl.sk.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0784.06 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Gl.sk. nær kont. til hydrot. kvarts.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på prøvepunkt: Prøvepunkt 2
(Objekt Id: 4154 25,00,02)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Aarborte (1826)
Kart 1:50000: Trofors (1926-3) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 440412 m. Nord: 7286388 m.
Lengdegrad: 13.7025770 Breddegrad: 65.6937330
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Arsen
Element(er): As


Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0784.04 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Apy-diss. langs kont. kvarts/gl.sk.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på prøvepunkt: Prøvepunkt 3
(Objekt Id: 4155 25,00,03)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Aarborte (1826)
Kart 1:50000: Trofors (1926-3) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 440372 m. Nord: 7286398 m.
Lengdegrad: 13.7017020 Breddegrad: 65.6938150
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Arsen
Element(er): As


Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0784.07 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Kvarts med apy-diss.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Analyseresultater
fra
Forekomstområde 1826 - 025 Litlappfjellet

Elementanalyser

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative verdier betyr under deteksjonsgrensen.)
Prøvenr. Prøvetype Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
NO0784.01 Fastfjell 7 18 27 15 28 .3 227.0
NO0784.02 Fastfjell 6 15 117 19 28 .4 622.0
NO0784.03 Fastfjell 7 13 98 19 26 .3 147.0
NO0784.04 Fastfjell 6 29 8 10 18 .1 25.0
NO0784.05 Fastfjell 15 27 18 8 14 .1 252.0
NO0784.06 Fastfjell 19 68 8 13 28 .1 1.0
NO0784.07 Fastfjell 6 21 34 23 41 .1 545.0
------------------
Prøvenr. Pt# Pd# As* Cd* Ba* Mo* Sb* Bi* S%
NO0784.01 3.0 3.0 23576 .2 39 2.00 7 4 .81
NO0784.02 5.0 3.0 48026 .2 9 2.00 11 5 1.87
NO0784.03 3.0 3.0 36477 .2 2 2.00 11 5 1.61
NO0784.04 3.0 3.0 8363 .2 39 1.00 2 2 .39
NO0784.05 3.0 3.0 14819 .2 44 1.00 2 5 .76
NO0784.06 3.0 3.0 49 .2 53 1.00 2 2 .48
NO0784.07 3.0 3.0 35744 .2 24 2.00 2 2 1.65
------------------
Prøvenr. V* Cr* Mn* Fe% Th* U* W* Sr* La*
NO0784.01 3 4 19 2.09 9.00 16.00 1 3.0 12.00
NO0784.02 2 4 16 3.47 2.00 5.00 1 1.0 2.00
NO0784.03 2 4 22 2.82 2.00 6.00 1 1.0 2.00
NO0784.04 8 7 117 2.07 9.00 5.00 1 4.0 15.00
NO0784.05 7 10 94 2.82 7.00 5.00 1 3.0 14.00
NO0784.06 32 35 236 3.19 9.00 5.00 1 4.0 27.00
NO0784.07 4 7 81 3.93 2.00 5.00 1 3.0 3.00
------------------
Prøvenr. B*
NO0784.01 2
NO0784.02 3
NO0784.03 2
NO0784.04 4
NO0784.05 3
NO0784.06 4
NO0784.07 3


Faktaarket ble generert 08.12.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse