English version
MALMDATABASEN
Registrering 1840 - 029 Siriheim
(Objekt Id: 2889)
(Sist oppdatert: 04.06.2002)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Saltdal (1840)
Kart 1:50000: Junkerdal (2128-4) Kart 1:250000: Saltdal
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 517779 m. Nord: 7427589 m.
Lengdegrad: 15.4072000 Breddegrad: 66.9654790
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Sink
Element(er): Kis Zn
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Mineralisering
Æra: Paleozoikum Periode:
Genese: Sedeks Form: Lag
Hovedtekstur: Båndet Min. fordeling: Semi-massiv
Kornstørrelse: Middelskornet (1-3 mm) Hovedomvandling:
Strøk/Fall: 5 / 75 Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode:
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet: Gasakdekkekompleks
Tektonisk complex: Øvre allokton
Intrusivt komplex:
Gruppe: Småsorjusgruppen Formasjon: Rosniformasjonen

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Plagioklas Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Kalifeltspat Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Kvarts Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Biotitt Underordnet mineral (1-10%)
Gangmineral Amfibol Underordnet mineral (1-10%)
Gangmineral Muskovitt Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Magnetkis Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Svovelkis Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Sinkblende Aksessorisk mineral (<1%)
Malmmineral Kobberkis Aksessorisk mineral (<1%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Vertsbergart glimmerskifer Sedimentær
Opprinnelig bergart :Gråvakke
Metamorf fase :Amfibolitt

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Vertsbergart Foliasjon Strøk/Fall :5 / 75 Post-mineralisering ;...Effekt :Ingen

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Iflg. lokalfolk har skjerpingen foregått omkring 1910-20. Det er utskutt ca. 2x2m i en 4m høy berghammer for å undersøke en strata- bundet kismineralisering. Over en mektighet på 2m i glimmerskifer er det bånd og disseminasjon av svovelkis og magnetkis og spor av kobberkis og sinkblende. Det er svak sulfid-disseminasjon i glimmerskifer også utenfor. Svovelkisens kornstørrelse er varierende, fra finkornet i semimassive, <1cm mektige bånd (prøve 06) til stedvis opptil 1cm store krystaller. I den mineraliserte sonen er glimmerskiferen svakt grafittholdig og har fyllittiske lag. Nær hengen opptrer amfibolittiske lag på få cm mektighet. I ligg er et 15cm mektig kvartsbånd. Glimmerskifer både i heng og ligg. I den 2m mektige sonen er det anslagsvis 20% svovelkis. Magnetkis opptrer mer spredt, men i opptil massive bånd av få cm mektighet (05). Prøve 01, 02 og 03 er grafittholdig glimmerskifer med magnetkis-svovelkis-bånd, mens 04 er amfibolitt med magnetkis(-svovelkis)-bånd. Pga. overdekke kan ikke mineraliseringen følges langs strøket utover noen få timetre.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0786.01 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Grafittholdig gl.sk. med po-py-bånd.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0786.02 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Grafittholdig gl.sk.med po-py-bånd.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0786.03 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Grafittholdig gl.sk med po-py-bånd.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0786.04 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Amfibolitt med po (-py)-bånd.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0786.05 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Semimassiv po-py i gl.sk.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0786.06 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Semimassiv båndet py i fyllittisk gl.sk. med py-diss.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Analyseresultater
fra
Forekomstområde 1840 - 029 Siriheim

Elementanalyser

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative verdier betyr under deteksjonsgrensen.)
Prøvenr. Prøvetype Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
NO0786.01 Fastfjell 574 969 113 146 566 2.9 3.0
NO0786.02 Fastfjell 207 1750 301 42 246 2.3 6.0
NO0786.03 Fastfjell 885 728 136 20 555 3.6 4.0
NO0786.04 Fastfjell 445 358 97 12 227 2.1 2.0
NO0786.05 Fastfjell 1502 1299 67 95 426 3.7 2.0
NO0786.06 Fastfjell 28 202 69 28 41 .8 6.0
------------------
Prøvenr. Pt# Pd# As* Cd* Ba* Mo* Sb* Bi* S%
NO0786.01 4.0 31.0 2 9.0 21 47.00 2 4 17.00
NO0786.02 21.0 19.0 214 18.9 17 22.00 2 13 24.91
NO0786.03 3.0 43.0 2 6.8 26 22.00 2 5 17.94
NO0786.04 3.0 20.0 3 3.2 29 7.00 2 4 8.22
NO0786.05 32.0 43.0 67 13.4 26 30.00 2 6 18.15
NO0786.06 9.0 15.0 163 1.4 20 3.00 2 10 22.14
------------------
Prøvenr. V* Cr* Mn* Fe% Th* U* W* Sr* La*
NO0786.01 49 8 488 26.09 6.00 6.00 1 12.0 14.00
NO0786.02 61 8 154 17.91 4.00 8.00 1 7.0 12.00
NO0786.03 62 20 528 26.25 3.00 5.00 1 23.0 13.00
NO0786.04 247 42 1347 10.94 4.00 5.00 1 48.0 12.00
NO0786.05 67 18 430 24.24 4.00 5.00 1 22.0 11.00
NO0786.06 36 16 414 14.05 4.00 7.00 1 30.0 15.00
------------------
Prøvenr. B*
NO0786.01 5
NO0786.02 3
NO0786.03 6
NO0786.04 2
NO0786.05 3
NO0786.06 2


Faktaarket ble generert 30.09.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse