English version
MALMDATABASEN
Registrering 1840 - 029 Siriheim
(Objekt Id: 2889)
(Sist oppdatert: 04.06.2002)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Saltdal (1840)
Kart 1:50000: Junkerdal (2128-4) Kart 1:250000: Saltdal
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 517779 m. Nord: 7427589 m.
Lengdegrad: 15.4072000 Breddegrad: 66.9654790
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Sink
Element(er): Kis Zn
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Mineralisering
Æra: Paleozoikum Periode:
Genese: Sedeks Form: Lag
Hovedtekstur: Båndet Min. fordeling: Semi-massiv
Kornstørrelse: Middelskornet (1-3 mm) Hovedomvandling:
Strøk/Fall: 5 / 75 Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode:
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet: Gasakdekkekompleks
Tektonisk complex: Øvre allokton
Intrusivt komplex:
Gruppe: Småsorjusgruppen Formasjon: Rosniformasjonen

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Plagioklas Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Kalifeltspat Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Kvarts Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Biotitt Underordnet mineral (1-10%)
Gangmineral Amfibol Underordnet mineral (1-10%)
Gangmineral Muskovitt Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Magnetkis Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Svovelkis Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Sinkblende Aksessorisk mineral (<1%)
Malmmineral Kobberkis Aksessorisk mineral (<1%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Vertsbergart glimmerskifer Sedimentær
Opprinnelig bergart :Gråvakke
Metamorf fase :Amfibolitt

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Vertsbergart Foliasjon Strøk/Fall :5 / 75 Post-mineralisering ;...Effekt :Ingen

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Iflg. lokalfolk har skjerpingen foregått omkring 1910-20. Det er utskutt ca. 2x2m i en 4m høy berghammer for å undersøke en strata- bundet kismineralisering. Over en mektighet på 2m i glimmerskifer er det bånd og disseminasjon av svovelkis og magnetkis og spor av kobberkis og sinkblende. Det er svak sulfid-disseminasjon i glimmerskifer også utenfor. Svovelkisens kornstørrelse er varierende, fra finkornet i semimassive, <1cm mektige bånd (prøve 06) til stedvis opptil 1cm store krystaller. I den mineraliserte sonen er glimmerskiferen svakt grafittholdig og har fyllittiske lag. Nær hengen opptrer amfibolittiske lag på få cm mektighet. I ligg er et 15cm mektig kvartsbånd. Glimmerskifer både i heng og ligg. I den 2m mektige sonen er det anslagsvis 20% svovelkis. Magnetkis opptrer mer spredt, men i opptil massive bånd av få cm mektighet (05). Prøve 01, 02 og 03 er grafittholdig glimmerskifer med magnetkis-svovelkis-bånd, mens 04 er amfibolitt med magnetkis(-svovelkis)-bånd. Pga. overdekke kan ikke mineraliseringen følges langs strøket utover noen få timetre.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0786.01 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Grafittholdig gl.sk. med po-py-bånd.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0786.02 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Grafittholdig gl.sk.med po-py-bånd.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0786.03 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Grafittholdig gl.sk med po-py-bånd.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0786.04 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Amfibolitt med po (-py)-bånd.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0786.05 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Semimassiv po-py i gl.sk.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0786.06 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Semimassiv båndet py i fyllittisk gl.sk. med py-diss.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Faktaarket ble generert 20.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse