English version
MALMDATABASEN
Registrering 1826 - 032 Pantdalslia
(Objekt Id: 2896)
(Sist oppdatert: 01.03.2000)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Aarborte (1826)
Kart 1:50000: Hattfjelldal (1926-2) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 456282 m. Nord: 7264598 m.
Lengdegrad: 14.0551700 Breddegrad: 65.5008050
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Edelmetaller (Au, Ag, PGE) Ressursundertype: Sølv
Element(er): Ag Cu Pb
Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prøvedrift Reserver:
Driftsmetode: Dag- og underjordsdrift Historisk produksjon: ,15 tusen tonn


Mineralisering
Æra: Paleozoikum Periode:
Genese: Hydrotermal gang Form: Uregelmessig
Hovedtekstur: Årenettverk Min. fordeling: Uregelmessig
Kornstørrelse: Middelskornet (1-3 mm) Hovedomvandling: Serisittisering
Strøk/Fall: 90 / 90 Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode:
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet: Seve-Kølidekkekomplekset
Tektonisk complex: Øvre allokton
Intrusivt komplex:
Gruppe: Hattfjelldalsgruppen Formasjon:

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Dolomitt Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Kvarts Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Serisitt Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Blyglans Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Tetrahedritt Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Malakitt Aksessorisk mineral (<1%)
Malmmineral Azuritt Aksessorisk mineral (<1%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Vertsbergart dolomittmarmor Sedimentær
Opprinnelig bergart :Kalkstein
Metamorf fase :Grønnskifer

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Vertsbergart Sprekker Strøk/Fall :90 / 90 Syn-mineralisering ;...Effekt :Kontrollerer
Vertsbergart Foliasjon Strøk/Fall :180 / 30 Pre-mineralisering ;...Effekt :Ingen

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Dolomittmarmoren er gjennomsatt av et nettverk av kvartsganger av forskjellig retning. Hovedretning, og retningen til de mektigste, er øst-vest. De fire skjerpene ligger også langs et øst-vest strøk. I alle skjerp opptrer tetrahedritt (bekreftet med Debye-Scheerer-opptak), blyglans, malakitt og azuritt disseminert og i årer i kvarts (prøve 01, 03 og 06) og nærliggende dolomitt (02, 04, 05 og 07). Tetrahedritt finnes overveiende i kvarts, mens blyglans også finnes i dolomitten, ofte som årer. Kvartsårene er stedvis breksjert med fragmenter av dolomittmarmor. Kvartsårer gjennomvever dolomittmarmoren over et stort område, men sulfiddisseminasjonen opptrer bare i en mindre enn 3m mektig sone (kvartsgang med sidesten) i øst-vest retning over en lengde på minst 170m. Skjerpene fra øst mot vest: Hovedskjerpet: 15m lang (NØ-SV-gående) røsk i 3m høy skrent. 40m3 tipp. Mange kvartsårer (fra 1cm til 0.5m mektige) i kremgul dolomittmarmor med noe serisitt. Disseminasjon av tetrahedritt, blyglans, malakitt og azuritt. Gangene er ofte breksjert med dolomittfragmenter i kvartsen. Stedvis ses brutte, forkastede kvartsårer. Små bergkrystaller opptrer i druserom. Skjerp 2: 8m lang skjæring i skrent. 15m3 tipp. Skjerp 1: 4x3m vannfylt synk. 50m3 tipp. Skjerp 3: 5m3 utsprengt i skrent.

Navn på lokalitet: Skjerp 1 1
(Objekt Id: 3717 32,01,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Aarborte (1826)
Kart 1:50000: Hattfjelldal (1926-2) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 456112 m. Nord: 7264598 m.
Lengdegrad: 14.0514970 Breddegrad: 65.5007830
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Edelmetaller (Au, Ag, PGE) Ressursundertype: Sølv
Element(er): Ag Cu Pb
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prøvedrift Reserver:
Driftsmetode: Dag- og underjordsdrift Historisk produksjon:


Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Skjerp 1: 4x3m vannfylt synk. 50m3 tipp.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0793.01 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Kvarts med bornitt og malakitt.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0793.02 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Dolomittmarmor med ga i tilkn. til kv.årer.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0793.03 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Kvarts med diss. ga, bornitt og malakitt.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0793.04 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Bornitt, malakitt og ga i kont. kv./marmor.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0793.05 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Marmor med ga-årer.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0793.06 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Kvarts med diss. bornitt, malakitt og ga.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0793.07 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Marmor med diss. ga, bornitt og malakitt.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på lokalitet: Skjerp 2
(Objekt Id: 3718 32,02,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Aarborte (1826)
Kart 1:50000: Hattfjelldal (1926-2) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 456202 m. Nord: 7264598 m.
Lengdegrad: 14.0534420 Breddegrad: 65.5007950
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Edelmetaller (Au, Ag, PGE) Ressursundertype: Sølv
Element(er): Ag Cu Pb
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Skjerp 2: 8m lang skjæring i skrent. 15m3 tipp.

Navn på lokalitet: Skjerp 3
(Objekt Id: 3719 32,03,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Aarborte (1826)
Kart 1:50000: Hattfjelldal (1926-2) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 456102 m. Nord: 7264598 m.
Lengdegrad: 14.0512810 Breddegrad: 65.5007810
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Edelmetaller (Au, Ag, PGE) Ressursundertype: Sølv
Element(er): Ag Cu Pb
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Skjerp 3: 5m3 utsprengt i skrent.


Faktaarket ble generert 18.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse