English version
MALMDATABASEN
Registrering 1840 - 030 Stor-Graddis
(Objekt Id: 2897)
(Sist oppdatert: 04.06.2002)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Saltdal (1840)
Kart 1:50000: Balvatnet (2128-1) Kart 1:250000: Saltdal
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 534070 m. Nord: 7405819 m.
Lengdegrad: 15.7740510 Breddegrad: 66.7688140
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Sink
Element(er): Kis Zn Cu Pb
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Mineralisering
Æra: Paleozoikum Periode:
Genese: Form: Linse
Hovedtekstur: Båndet Min. fordeling: Disseminert
Kornstørrelse: Middelskornet (1-3 mm) Hovedomvandling: Serisittisering
Strøk/Fall: 280 / 45 Retning: 280
Feltstupning: 40
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode:
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet: Seve-Kølidekkekomplekset
Tektonisk complex: Øvre allokton
Intrusivt komplex:
Gruppe: Sjønstågruppen Formasjon: Muorkiformasjonen

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Grafitt Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Kvarts Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Plagioklas Underordnet mineral (1-10%)
Gangmineral Kalifeltspat Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Magnetkis Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Svovelkis Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Sinkblende Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Blyglans Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Kobberkis Underordnet mineral (1-10%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Vertsbergart grafittskifer Sedimentær
Opprinnelig bergart :Leirstein
Metamorf fase :Amfibolitt
Sidebergart serisittskifer Ekstrusiv
Opprinnelig bergart :Tuff
Metamorf fase :Amfibolitt

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Vertsbergart Foldeakse Strøk/Fall :280 / 40 Post-mineralisering ;...Effekt :Modifiserer
Vertsbergart Foliasjon Strøk/Fall :280 / 45 Post-mineralisering ;...Effekt :Ingen

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
En flere kilometer lang grafittskiferhorisont er sulfidmineralisert over minst 1.5km lengde. Pga. folding synes den mineraliserte grafittskiferen å opptre i usammenhengende linser stjert-om-stjert. Sulfidinnholdet er ikke særlig anomalt i forhold til det som er vanlig i grafittskifre. Gehalt over 2-3m mektigthet er ca. 5% svovelkis, 5% magnetkis og 0.1-0.2% av hver av sinkblende, blyglans og kobberkis. Lokalt kan det være noe mer. Sulfidene er disseminert i bånd i den småfoldede skiferen. Svovelkis har vært mobilt og er avsatt på glideplan og sprekker som skjærer foldingen. Svovelkis er stedvis opptil 5mm store "krystallskiver". Kvartslinser er vanlig i grafittskiferen. De har sulfidårer og sulfidanrikede kontakter. I kvartsen er magnetkis hyppigste sulfid. Over grafittskiferen opptrer fyllitt, i ligg serisittskifer (kvartskeratofyr). Skjerpene fra vest mot øst: UTM 533870 7406000: Utbrudt litt stein på grensa grafittskifer/serisittskifer. Lite sulfider. UTM 534140 7406020: 2x2m skjerp. 3m3 tipp. Mineralisering over minst 2.5m mektighet. Prøve 01, 02 og 03 er fra mineralisert grafittskifer. Prøve 04 er fra mineralisert kvartslinse. I heng er minst 4m mektig grafittskifer (delvis overdekket) før kontakten til fyllitt. I ligg serisittskifer. Mineraliseringen, stedvis med jernhatt, kan følges usammenhengende til: UTM 534670 7406000, hvor det er utsprengt 2m3 i skrent. Noe mindre sulfider enn i forrige. UTM 534730 7406000: Utsprengt 3m3 i skrent. Minst 3m mektig sulfidholdig grafittskifer (05). 7m mot øst er en liten vannfylt avblotningsgrop uten tipp. Mineraliseringen fortsetter østover til bekken (UTM 535200 7406000).

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0794.01 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Grafittskifer med py, po og litt cpy.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0794.02 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Grafittskifer med py.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0794.03 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Grafittskifer med po, py og litt cpy.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0794.04 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Kvartslinse med po, py og cpy.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på lokalitet: Skjerp 1
(Objekt Id: 3720 30,01,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Saltdal (1840)
Kart 1:50000: Balvatnet (2128-1) Kart 1:250000: Saltdal
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 534599 m. Nord: 7405799 m.
Lengdegrad: 15.7860850 Breddegrad: 66.7685750
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Sink
Element(er): Kis Zn Cu Pb
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
UTM 534670 7406000, hvor det er utsprengt 2m3 i skrent. Noe mindre sulfider enn i forrige.

Navn på lokalitet: Skjerp 2
(Objekt Id: 3721 30,02,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Saltdal (1840)
Kart 1:50000: Balvatnet (2128-1) Kart 1:250000: Saltdal
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 534659 m. Nord: 7405799 m.
Lengdegrad: 15.7874480 Breddegrad: 66.7685680
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Sink
Element(er): Kis Zn Cu Pb
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
UTM 534730 7406000: Utsprengt 3m3 i skrent. Minst 3m mektig sulfidholdig grafittskifer (05).

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0794.05 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Grafittskifer med py, po og litt cpy.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Analyseresultater
fra
Forekomstområde 1840 - 030 Stor-Graddis

Elementanalyser

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative verdier betyr under deteksjonsgrensen.)
Prøvenr. Prøvetype Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
NO0794.01 Fastfjell 365 1477 520 204 144 3.9 9.0
NO0794.02 Fastfjell 188 70 75 46 37 1.2 18.0
NO0794.03 Fastfjell 267 584 110 18 142 1.2 9.0
NO0794.04 Fastfjell 166 91 233 8 93 1.2 3.0
NO0794.05 Fastfjell 499 555 83 56 212 1.0 6.0
------------------
Prøvenr. Pt# Pd# As* Cd* Ba* Mo* Sb* Bi* S%
NO0794.01 16.0 24.0 9 13.4 9 52.00 2 2 7.43
NO0794.02 23.0 21.0 2 .4 16 58.00 2 3 4.77
NO0794.03 6.0 9.0 4 5.4 28 44.00 2 2 5.34
NO0794.04 3.0 19.0 3 .9 4 3.00 2 2 3.19
NO0794.05 11.0 15.0 3 4.0 10 21.00 2 2 9.78
------------------
Prøvenr. V* Cr* Mn* Fe% Th* U* W* Sr* La*
NO0794.01 64 9 882 9.30 3.00 31.00 1 56.0 4.00
NO0794.02 33 6 892 7.43 3.00 5.00 2 16.0 8.00
NO0794.03 45 8 1636 7.69 3.00 48.00 1 35.0 3.00
NO0794.04 4 3 262 5.08 2.00 5.00 1 4.0 2.00
NO0794.05 34 2 456 13.49 5.00 21.00 1 65.0 3.00
------------------
Prøvenr. B*
NO0794.01 2
NO0794.02 5
NO0794.03 2
NO0794.04 2
NO0794.05 2


Faktaarket ble generert 30.09.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse