English version
MALMDATABASEN
Registrering 1845 - 012 Gråfjellet
(Objekt Id: 2898)
(Sist oppdatert: 01.03.2000)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Sørfold (1845)
Kart 1:50000: Sisovatn (2129-1) Kart 1:250000: Sulitjelma
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 534519 m. Nord: 7482499 m.
Lengdegrad: 15.8068740 Breddegrad: 67.4565410
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Sink
Element(er): Zn Pb
Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Mineralisering
Genese: Hydrotermal gang Form: Linse
Hovedtekstur: Båndet Min. fordeling: Disseminert
Kornstørrelse: Middelskornet (1-3 mm) Hovedomvandling:
Strøk/Fall: 50 / 45 Retning: 180
Feltstupning: 40
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Proterozoikum Periode: Mesoproterosoikum
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Plagioklas Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Kvarts Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Kalifeltspat Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Biotitt Underordnet mineral (1-10%)
Gangmineral Karbonat Underordnet mineral (1-10%)
Gangmineral Flusspat Underordnet mineral (1-10%)
Gangmineral Muskovitt Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Sinkblende Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Blyglans Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Svovelkis Aksessorisk mineral (<1%)
Malmmineral Kobberkis Aksessorisk mineral (<1%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Ukjent pegmatitt Intrusiv
Opprinnelig bergart :Granitt
Metamorf fase :Amfibolitt
Vertsbergart granittisk gneis Intrusiv
Opprinnelig bergart :Granitt
Metamorf fase :Amfibolitt

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Vertsbergart Sprekker Strøk/Fall :50 / 45 Syn-mineralisering ;...Effekt :Kontrollerer
Vertsbergart Foliasjon Strøk/Fall :75 / 45 Post-mineralisering ;...Effekt :Ingen
Vertsbergart Foldeakse Strøk/Fall :180 / 40 Post-mineralisering ;...Effekt :Modifiserer

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Skjerpet er nevnt i en setning i BA-rapp. nr. 3210 vedrørende Solskinnsbakk molybdenglans-mineralisering, hvor det antydes at også dette er en molybden-mineralisering. Jeg fikk utpekt skjerpets beliggenhet av en som bor i Lakshola. Mineraliseringen er bundet til et NNØ-gående sprekkesystem i grunnfjellsgneisen, nær skyvekontakten til overliggende dekke. Usammenhengende og noe uregelmessige sulfid-mineraliserte linser på opptil 1m mektighet og 15m lengde opptrer over en lengde på ca. 150m. Mineraliseringen er uten økonomisk betydning, men er som type interessant. Ved UTM 534520 7482500 er det to små skjerp, begge <1m3, med 4m avstand i Ø-V-retningen. Begge er skjerpet på samme sulfidbånd som her danner en Z-fold. Det er sprengt i foldeombøyningene. Foldeakse ca. 180/40. Det er smale sprekker (utvitret flusspat og/eller karbonat) og pegmatittbånd som viser foldingen. Sprekkenes og pegmatittenes retning er ca. 50/45, mens foliasjon og benkning i den granittiske gneisen er 75/45. I det østligste skjerpet er det smale (noen få mm) bånd av hovedsaklig sinkblende med noe svovelkis, kobberkis og blyglans over en samlet mektighet på 1m. Sulfidene er også anriket langs kontaktene til cm-mektige pegmatitt- og kvartsbånd. Mineraliseringen (prøve 01, 02 og 03) dør ut etter få meter mot sør, men den har retning mot (diskordant) kvartsitten som ligger mellom grunnfjellsgneisen og dekkekontakten. Også i vestre skjerp er mineraliseringen ca. 1m mektig og dør ut etter 3-4m mot nord. Sulfidene er disseminert i bånd langs kontaktene (04) og delvis inni ei 30-40cm mektig pegmatittlinse. Det er lokalt mye flusspat i gneisen (05). Ca. 80m mot NNØ (UTM 534550 7482570) er det langs samme sprekkesystem/skjær-sone en ca. 15m lang og knapt 0.5m mektig sulfid-mineralisering (07). Her er det ga som dominerer, stedvis i massive ansamlinger opptil 3x4cm store. Skjærsonen er utviklet som parallelle "hovedsprekker" (ca. retning her er 30/60, altså et mer nordlig og steilere forløp enn ved førstnevnte skjerp, som ligger i samme skjærsone), med sekundære duplex-sprekker (fjærsprekker; retning ca. 45/60) imellom. Grønlie & Roberts (Journal of Struct. Geol., 1989, vol 11, No 3, pp. 295-305) har beskrevet slike forkastninger fra Trøndelag, kalt dextral, strike-slip duplex system. Mektigheten på denne skjærsonen er opptil 5m. 25m videre mot NNØ (UTM 534560 7482590) er det sprengt to små skudd. Ca. 1m mektighet av granittgneisen har 8-9 mindre enn 0.5cm brede sulfid-bånd (spesielt blyglans og sinkblende og litt kobberkis og svovelkis)(06). Sulfid-båndene følger duplex-sprekkene. Mineralisert lengde er 7-8m. Sprekkesystemet fortsetter minst 50m mot NNØ, så fortsetter bare enkelt- sprekker (uten duplex). Bortsett fra de nevnte steder er sulfider av noen særlig mengde ikke observert, men det er små flekkvise anrikninger (spesielt blyglans) i to parallelle, tilsvarende skjærsoner henholdsvis 25m og 40m mot vest. I disse opptrer stedvis opptil 30cm mektige karbonat- og flusspatbånd (prøve 08 ved UTM 534500 7482520), samt at det enkelte steder er breksjering. Glassklar flusspat ble observert som 30x10cm linse inne i en kvartsgang som er parallell med skjærsonene. I området er det endel små pegmatitt- og kvartsårer med forskjellig retning. Sulfidene har vært tilstede før siste foldefase som bånd i den granittiske gneisen. Muligens er de avsatt langs sprekker sammen med flusspat, karbonat og pegmatitt. Sulfidene kan være mobilisert ved seinere aktivisering av skjærsonen og avsatt langs sprekker, duplexsprekker og pegmatittbånd.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0795.01 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Sl, ga, py, og cpy i bånd tilknyttet pegmatittbånd (+litt flusspat) i granittisk gneis
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0795.02 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Sl, ga, py og cpy i bånd tilknyttet pegmatittbånd (+litt flusspat) i granittisk gneis.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0795.03 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Sl, ga, py og cpy i bånd tilknyttet pegmatittbånd (+ litt flusspat) i granittisk gneis.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0795.04 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Sl, ga, py og cpy i bånd tilknyttet pegmatittbånd (+ litt flusspat) i granittisk gneis.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0795.05 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Sl, ga, py og cpy i bånd tilknyttet pegmatittbånd i granittisk gneis, flusspatrik.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på prøvepunkt: Prøvepunkt 1
(Objekt Id: 4165 12,00,02)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Sørfold (1845)
Kart 1:50000: Sisovatn (2129-1) Kart 1:250000: Sulitjelma
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 534550 m. Nord: 7482569 m.
Lengdegrad: 15.8075970 Breddegrad: 67.4571650
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Sink
Element(er): Zn Pb


Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0795.07 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Ga og sl tilknyttet peg.-bånd i gran gn.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på prøvepunkt: Prøvepunkt 2
(Objekt Id: 4167 12,00,04)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Sørfold (1845)
Kart 1:50000: Sisovatn (2129-1) Kart 1:250000: Sulitjelma
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 534500 m. Nord: 7482520 m.
Lengdegrad: 15.8064130 Breddegrad: 67.4567230
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Sink
Element(er): Zn Pb


Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0795.08 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Karbonat-flusspat-bånd.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på lokalitet: Skjerp 1
(Objekt Id: 3722 12,01,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Sørfold (1845)
Kart 1:50000: Sisovatn (2129-1) Kart 1:250000: Sulitjelma
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 534559 m. Nord: 7482590 m.
Lengdegrad: 15.8078360 Breddegrad: 67.4573440
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Sink
Element(er): Zn Pb
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
25m videre mot NNØ (UTM 534560 7482590) er det sprengt to små skudd. Ca. 1m mektighet av granittgneisen har 8-9 mindre enn 0.5cm brede sulfid-bånd (spesielt blyglans og sinkblende og litt kobberkis og svovelkis)(06). Sulfid-båndene følger duplex-sprekkene. Mineralisert lengde er 7-8m.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0795.06 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Granittisk gneis med bånd av ga, sl og litt py+cpy.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Analyseresultater
fra
Forekomstområde 1845 - 012 Gråfjellet

Elementanalyser

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative verdier betyr under deteksjonsgrensen.)
Prøvenr. Prøvetype Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
NO0795.01 Fastfjell 170 48034 13752 5 5 41.0 11.0
NO0795.02 Fastfjell 134 99999 8861 9 2 19.1 17.0
NO0795.03 Fastfjell 173 52111 4613 4 4 7.9 2.0
NO0795.04 Fastfjell 236 27283 11419 5 3 24.2 590.0
NO0795.05 Fastfjell 123 2419 919 4 2 3.3 1.0
NO0795.06 Fastfjell 117 5162 17448 4 3 38.1 15.0
NO0795.07 Fastfjell 71 27360 15220 2 3 9.6 3.0
NO0795.08 Fastfjell 152 52 153 1 3 .1 1.0
------------------
Prøvenr. Pt# Pd# As* Cd* Ba* Mo* Sb* Bi* S%
NO0795.01 3.0 3.0 11 182.5 27 2.00 4 89 3.36
NO0795.02 4.0 3.0 34 383.5 22 2.00 3 43 6.53
NO0795.03 3.0 3.0 9 202.4 14 2.00 2 18 3.06
NO0795.04 3.0 3.0 5 105.4 27 1.00 3 49 2.08
NO0795.05 3.0 3.0 25 13.8 54 1.00 2 7 .73
NO0795.06 3.0 3.0 2 22.0 67 13.00 34 3 1.31
NO0795.07 3.0 3.0 2 123.3 62 2.00 7 2 2.00
NO0795.08 3.0 3.0 4 .2 17 1.00 2 2 .06
------------------
Prøvenr. V* Cr* Mn* Fe% Th* U* W* Sr* La*
NO0795.01 2 2 201 1.55 14.00 5.00 1 59.0 44.00
NO0795.02 2 1 152 2.08 10.00 5.00 2 46.0 20.00
NO0795.03 2 2 214 1.86 19.00 5.00 1 28.0 65.00
NO0795.04 2 3 97 1.31 5.00 5.00 1 27.0 20.00
NO0795.05 2 3 26 1.44 2.00 5.00 1 23.0 6.00
NO0795.06 2 4 143 3.00 24.00 5.00 1 10.0 35.00
NO0795.07 2 2 215 1.82 35.00 5.00 1 12.0 117.00
NO0795.08 2 1 1720 .18 2.00 5.00 1 119.0 79.00
------------------
Prøvenr. B*
NO0795.01 9
NO0795.02 2
NO0795.03 2
NO0795.04 11
NO0795.05 89
NO0795.06 3
NO0795.07 5
NO0795.08 610


Faktaarket ble generert 27.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse