English version
MALMDATABASEN
Registrering 1832 - 016 Kongsfjellet III
(Objekt Id: 2900)
(Sist oppdatert: 18.01.2001)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Hemnes (1832)
Kart 1:50000: Røssvatnet (1926-1) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 451122 m. Nord: 7309493 m.
Lengdegrad: 13.9271260 Breddegrad: 65.9027940
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Sink
Element(er): Zn Pb Cu
Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1968 - 1968 Geologi Selskap/Institusjon:I.Lindahl

Mineralisering
Æra: Proterozoikum Periode:
Genese: Sedeks Form: Lag
Hovedtekstur: Båndet Min. fordeling: Disseminert
Kornstørrelse: Middelskornet (1-3 mm) Hovedomvandling:
Strøk/Fall: 275 / 60 Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Proterozoikum Periode: Mesoproterosoikum
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet: Rødingsfjelldekkekomplekset
Tektonisk complex: Øverste allokton
Intrusivt komplex:
Gruppe: Kongsfjellgruppen Formasjon:

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Plagioklas Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Kalifeltspat Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Kvarts Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Epidot Underordnet mineral (1-10%)
Gangmineral Grafitt Underordnet mineral (1-10%)
Gangmineral Pyroksen Underordnet mineral (1-10%)
Gangmineral Granat Underordnet mineral (1-10%)
Gangmineral Kalkspat Underordnet mineral (1-10%)
Gangmineral Biotitt Underordnet mineral (1-10%)
Gangmineral Muskovitt Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Magnetkis Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Kobberkis Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Sinkblende Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Blyglans Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Malakitt Aksessorisk mineral (<1%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Sidebergart granatglimmerskifer Sedimentær
Opprinnelig bergart :Gråvakke
Metamorf fase :Amfibolitt
Sidebergart kvarts-feltspat-muskovittgneis Sedimentær
Opprinnelig bergart :Gråvakke
Metamorf fase :Amfibolitt

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Sidebergart Foliasjon Strøk/Fall :275 / 60 Post-mineralisering ;...Effekt :Ingen

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Bleikvassli Gruber har dekket området med bekkesedimentprøvetaking. I 1968 ble mineraliseringen undersøkt av I. Lindahl (detaljkartlegging, prøvetaking og mikroskopering), og Bleikvassli Gruber målte Slingram og boret 2 hull på mineraliseringen. Mineraliseringen opptrer på grensen mellom kvarts-feltspat-muskovittgneis og granatglimmerskifer. Grensebergart er en kalksilikatskifer, ofte med store diopsidkrystaller og noe karbonat, grafitt og zoisitt. Den fører disseminasjon og mm-mektige bånd av magnetkis, kobberkis, sinkblende, bly- glans og malakitt (prøve 01). Det er vanskelig å vurdere mektigheten pga. overdekning. Mineralisering er funnet langs en strøklengde på vel 100m.

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Lindahl, Ingvar J. , 1968
En undersøkelse av et mineralisert område på Kongsfjell, Korgen, Nordland.
;NTH Bergavd.;AVHANDLING

Referanser som ikke finnes i NGU's Referansearkiv.:
Rui, I.J. 1987: Brunesbekken Pb, Zn, Cu-mineralisering. ASPRO int. rapp. 1766.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0797.01 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Kalksilikatskifer med ga-cpy-diss. + malakitt.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Analyseresultater
fra
Forekomstområde 1832 - 016 Kongsfjellet III

Elementanalyser

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative verdier betyr under deteksjonsgrensen.)
Prøvenr. Prøvetype Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
NO0797.01 Fastfjell 3811 22187 7981 12 15 8.7 16.0
------------------
Prøvenr. Pt# Pd# As* Cd* Ba* Mo* Sb* Bi* S%
NO0797.01 3.0 3.0 2 64.4 13 79.00 2 18 2.85
------------------
Prøvenr. V* Cr* Mn* Fe% Th* U* W* Sr* La*
NO0797.01 22 9 57 3.58 2.00 5.00 1 41.0 6.00
------------------
Prøvenr. B*
NO0797.01 2


Faktaarket ble generert 07.12.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse