English version
MALMDATABASEN
Registrering 1824 - 029 Eiterådalen III
(Objekt Id: 2902)
(Sist oppdatert: 28.04.2020)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Vefsn (1824)
Kart 1:50000: Eiterådalen (1826-2) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 414644 m. Nord: 7279300 m.
Lengdegrad: 13.1463840 Breddegrad: 65.6243780
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) Ressursundertype: Jern
Element(er): Fe
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prøvedrift Reserver:
Driftsmetode: Underjordsdrift Historisk produksjon: ,08 tusen tonn


Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1908 - 1908 Geofysikk

Mineralisering
Æra: Paleozoikum Periode:
Genese: Sedeks Form: Lag
Hovedtekstur: Båndet Min. fordeling: Semi-massiv
Kornstørrelse: Finkornet (<1 mm) Hovedomvandling: Epidotisering
Strøk/Fall: 180 / 85 Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode:
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet: Helgelanddekkekomplekset
Tektonisk complex: Øverste allokton
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Epidot Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Amfibol Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Kvarts Underordnet mineral (1-10%)
Gangmineral Granat Underordnet mineral (1-10%)
Gangmineral Pyroksen Underordnet mineral (1-10%)
Gangmineral Kalifeltspat Underordnet mineral (1-10%)
Gangmineral Plagioklas Underordnet mineral (1-10%)
Gangmineral Apatitt Aksessorisk mineral (<1%)
Malmmineral Magnetitt Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Hematitt Aksessorisk mineral (<1%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Sidebergart granatglimmergneis Sedimentær
Opprinnelig bergart :Gråvakke
Metamorf fase :Amfibolitt
Sidebergart amfibolitt Ekstrusiv
Opprinnelig bergart :Basalt
Metamorf fase :Amfibolitt

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Vertsbergart Foliasjon Strøk/Fall :180 / 85 Post-mineralisering ;...Effekt :Ingen

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Den vestlige malmsone kan iflg. Stolz (1908) følges fra Øvrefors sørover til Velfjordskardelva, en strekning på 11km. Mektighetene er mer varierende enn ved den østlige malmsonen. Over lange strekninger er den bare 3-5m. Stedvis utvider den seg til 15-20m. Jernformasjonen har kalkspatmarmor i ligg og kvartsittisk gneis og glimmergneis i heng. Eneste sted hvor skjerp ble funnet er nord for Holmen, UTM 414690 7279510 (Kjerringrokkhola). Her er en 7m lang stoll drevet mot vest. Den er drevet gjennom 6m mektig båndet jernmalm (båndet magnetitt-førende epidot-hornblendeskifer)(02). Stollen er drevet inn til en granittpegmatitt. I jernformasjonens ligg opptrer 2-3m mektig finkornet amfibolitt. Under denne er granatglimmergneis. I jernformasjonens liggkontakt mot amfibolitten er det endel svovelkis-disseminasjon (opptil 5mm store krystaller) over 10cm mektighet (03). Ellers i jernmalmen er det ikke synlig svovelkis. Jernmalmen inneholder flere uholdige og svakt magnetitt-disseminerte bånd. 01 er gjennomsnittsprøve av jernmalmen.

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Stoltz, E. , 1911
Eiteraadalens jernfelter.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 2480;11 sider
Abstrakt:
Rapporten beskrivver en 8 dagers undersøkelse av Eiterådalens jernfelt og gir innledningsvis en almindelig oversikt over beliggenhet og topografi. Malmsonene ligger i pressede gneisbergarter og er lite avdekket. Malmmineraliseringen er magnetitt og beskrives som oppredningsmalm. Malmsonene er fulgt opp med magnetometer og det er gitt en detaljert beskrivelse av de enkelte malmsoner. På grunnlag av de utførte undersøkelsene er det foretatt malmberegninger som konkluderer med videre undersøkelser.

Kollung, Sigbjørn , 1967
Geologiske undersøkelser i sørlige Helgeland og nordlige Namdal.
;Norges geologiske undersøkelse;TIDSSKRIFTARTIKKEL;NGU; No.254;1-95 + ka sider
Abstrakt:
Cambro-Silurian rocks with large intrusive masses cover most of the area. In the south-westernmost part there are also deeper lying rocks. This part is referred to as the basal gneiss region, while the rest of the area is called the Nordland syncline. In the basal gneiss region there are 3 distinct stratigraphic units: 1. Basal gneisses of supposed Pre-cambrian age. 2. Lower Cambro-Silurian division: micaceous gneisses. 3. Upper Cambro-Silurian division: lime-silicate gneisses with amphibolites and micaceous gneisses, the greater part of which is dark, rather basic and transitional to hornblende-bearing gneiss. Locally also crystalline lilmestone. The three rock units in the basal gneiss region are intensly folded together, and the boundaires between them are concordant. It is thus clear that the basal gneiss has been strongly influenced by the Caledonien orogeny. Steeplimbed, isoclinal folds are most common, but some well-developed synclines and anticlines are present. The greater part of the region has a strike direction ENE to NE. In the northernmost part the fold axes have a northerly plunge. At Tenfjord lime-slicate gneisses are thrust towards the basal gneiss.The northern and greater part of the Nordland has an approximate synform.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
EI-3-B Fastfjell
Prøvetaker: P.M. Ihlen
Kommentar: Tynnb†ndet gr†gr›nn mt-kalksilikat og gr† kvarts-mt malm
Antall registrerte elementanalyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NO0799.01 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Gjennomsnittsprøve - båndet jernmalm.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0799.02 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Båndet jernmalm.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0799.03 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Amfibolitt med mt-py-diss.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Faktaarket ble generert 20.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse