English version
MALMDATABASEN
Registrering 1824 - 031 Dolstadåsen IV
(Objekt Id: 2904)
(Sist oppdatert: 28.04.2020)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Vefsn (1824)
Kart 1:50000: Fustvatnet (1926-4) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 419930 m. Nord: 7304677 m.
Lengdegrad: 13.2457100 Breddegrad: 65.8532980
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) Ressursundertype: Jern
Element(er): Fe
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prøvedrift Reserver:
Driftsmetode: Underjordsdrift Historisk produksjon: ,2 tusen tonn


Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1940 - 1940 Geofysikk

Mineralisering
Æra: Paleozoikum Periode:
Genese: Vulkeks Form: Lag
Hovedtekstur: Båndet Min. fordeling: Semi-massiv
Kornstørrelse: Finkornet (<1 mm) Hovedomvandling: Epidotisering
Strøk/Fall: 20 / 90 Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode:
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet: Helgelanddekkekomplekset
Tektonisk complex: Øverste allokton
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon: Skjervenheten

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Epidot Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Amfibol Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Kalkspat Underordnet mineral (1-10%)
Gangmineral Plagioklas Underordnet mineral (1-10%)
Gangmineral Granat Underordnet mineral (1-10%)
Gangmineral Kvarts Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Magnetitt Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Hematitt Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Svovelkis Aksessorisk mineral (<1%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Vertsbergart amfibolitt Ekstrusiv
Opprinnelig bergart :Basalt
Metamorf fase :Amfibolitt

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Vertsbergart Foliasjon Strøk/Fall :20 / 90 Post-mineralisering ;...Effekt :Ingen
Vertsbergart Primær lagning Strøk/Fall :20 / 90 Syn-mineralisering ;...Effekt :Kontrollerer

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Se NO0728 for historikk. Mineraliseringen er en båndet, finkornet jernformasjon lik de andre i Dolstadåsen, bortsett fra at her opptrer litt hematitt i tillegg til magnetitt og noe svovelkis. Området er overdekket, men Kvalheim (1940), som har foretatt magnetometermåling, oppgir strøklengden til 800m og mektigheten til ca.40m. Ved UTM 419980 7304920 er det drevet inn en stoll mot vest. Det er endel magnetittbånd i amfibolitten (+-epidot) i hele stollengden, mest i inngangspartiet. Prøve 01 er semimassiv magnetittmalm i amfibolitt. Iflg. Kvalheim (1940) er stollen drevet inn i de fattigste malmpartier langs liggen. Jernformasjonen gjennomveves av endel cm-tykke hornblendetonalittårer. Hornblendetonalitt er blottet ca. 100m øst for stollen.

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Remmen, K. , 1922
Kortfattede opplysninger vedkommende Chr. Ankers dødsbos grubefelter.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 911;8 sider
Abstrakt:
Dokumentet gir opplysninger om grubefeltene tilhørende Chr. Ankers dødsbo. Feltene er: I Nordland: Saltdalens kobberfelter (Ingeborg, Baldoivi og Stålhaugen), Gjærvalens kobberfelter, Selvåg jernfelt, Hjeldsand jernfelt og Halsåsen- Høgåsen jernfelt. I Troms: Skogfjord Svovelkisfelt. I Finnmark: Sløkdalens kobberfelt. Med i dødsboet men ikke beskrevet her er to jernmalmanvisninger på Dønnes, Helgeland og en anvisning i Vaddasgaisa.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
DOL-4-C Fastfjell
Prøvetaker: P.M. Ihlen
Kommentar: Finkornet foliert magnetittmalm med sulfiddisseminasjon
Antall registrerte elementanalyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
DOL-4-D Fastfjell
Prøvetaker: P.M. Ihlen
Kommentar: Fk semi-massiv mt.malm fink sulf. diss og striper og brunt gnt b†nd
Antall registrerte elementanalyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
DOL-4-E Fastfjell
Prøvetaker: P.M. Ihlen
Kommentar: M›rkt gr›nlig fink semi-massiv mt-malm med cm-bred granitt-slire
Antall registrerte elementanalyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NO0801.01 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Fink. amf. med semimassiv mt-min.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Analyseresultater
fra
Forekomstområde 1824 - 031 Dolstadåsen IV

Elementanalyser

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative verdier betyr under deteksjonsgrensen.)
Prøvenr. Prøvetype Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
DOL-4-C Fastfjell 6 45 0 16 14 -.5
DOL-4-D Fastfjell 12 28 0 19 17 .6
DOL-4-E Fastfjell 35 15 1 19 10 2.2
NO0801.01 Fastfjell 16 38 3 25 22 .1 2.0
------------------
Prøvenr. Pt# Pd# As* Cd* Ba* Mo* Sn* Sb* Bi*
DOL-4-C 1 13 0.60 2
DOL-4-D 2 19 0.60 2
DOL-4-E 4 42 0.50 1
NO0801.01 3.0 3.0 2 .2 3 1.00 2 2
------------------
Prøvenr. Se* Ga* S% V* Cr* Mn* Fe% Th* U*
DOL-4-C -0.50 11.40 184 0.60 0.20
DOL-4-D -0.50 11.20 120 0.80 0.20
DOL-4-E 0.70 14.70 169 0.90 0.20
NO0801.01 .37 57 41 877 18.17 2.00 5.00
------------------
Prøvenr. W* Rb* Sr* Y* Zr* Nb* Ta* Cs* La*
DOL-4-C -1 3.2 282.2 12.4 45 1.60 0.10 0.40 11.30
DOL-4-D -1 1.5 279.7 21.7 56 2.10 0.10 -0.10 13.10
DOL-4-E -1 4.3 690.2 25.1 68 1.60 0.10 0.20 11.10
NO0801.01 1 63.0 5.00
------------------
Prøvenr. Ce* Pr* Nd* Sm* Eu* Gd* Tb* Dy* Ho*
DOL-4-C 23.00 2.82 12.10 2.59 0.57 2.57 0.39 2.33 0.45
DOL-4-D 34.60 4.52 20.10 4.49 0.84 4.45 0.69 4.11 0.83
DOL-4-E 29.00 4.31 21.30 4.82 1.15 5.37 0.83 4.94 0.99
NO0801.01
------------------
Prøvenr. Er* Tm* Yb* Lu* B* Be* Hf*
DOL-4-C 1.37 0.20 1.31 0.23 -1 1.30
DOL-4-D 2.44 0.32 2.12 0.36 -1 1.80
DOL-4-E 2.67 0.38 2.36 0.38 -1 2.10
NO0801.01 2

Oksydanalyser

(Alle verdier er i %)
Prøvenr. Prøvetype SiO2 Al2O3 TiO2 Fe2O3 MnO MgO CaO
DOL-4-C Fastfjell 32.30 2.93 0.45 42.80 0.68 5.75 14.80
DOL-4-D Fastfjell 33.30 3.42 0.65 39.70 0.69 6.20 15.10
DOL-4-E Fastfjell 42.50 8.69 0.92 19.70 0.35 8.18 17.40
------------------
Prøvenr. Na2O K2O P2O5 Loss Sum
DOL-4-C 0.42 0.03 0.38 -1.01 100.00
DOL-4-D 0.53 0.08 0.61 -0.84 99.00
DOL-4-E 0.77 0.16 0.42 0.39 99.00


Faktaarket ble generert 23.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse