English version
MALMDATABASEN
Registrering 1841 - 032 Mastuklipa
(Objekt Id: 2909)
(Sist oppdatert: 01.03.2005)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Fauske (1841)
Kart 1:50000: Fauske (2129-4) Kart 1:250000: Sulitjelma
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 515133 m. Nord: 7475996 m.
Lengdegrad: 15.3528870 Breddegrad: 67.3998340
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) Ressursundertype: Jern
Element(er): Fe
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prøvedrift Reserver:
Driftsmetode: Underjordsdrift Historisk produksjon: 2,5 tusen tonn


Produkt
Element/produkt Gehalt/Kvalitet Reg. dato
Fe 40 % 23.11.1992

Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1897 - 1901 Prøvedrift
1901 - 1901 Geofysikk
1938 - 1938 Kjerneboring
1975 - 1975 Geologi Selskap/Institusjon:Rana Gruber

Mineralisering
Æra: Proterozoikum Periode: Neoproterosoikum
Genese: Sedeks Form: Lag
Hovedtekstur: Båndet Min. fordeling: Massiv
Kornstørrelse: Grovkornet (>3 mm) Hovedomvandling:
Strøk/Fall: 220 / 80 Retning: 0
Feltstupning: 45
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Proterozoikum Periode: Neoproterosoikum
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Valnesfjord marm.gr. Formasjon: Neverhaugen jernmalmformasjon

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Kvarts Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Amfibol Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Apatitt Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Magnetitt Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Hematitt Hovedmineral (>10%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Ukjent Diopsid-aktinolitt Ekstrusiv
Opprinnelig bergart :Basalt
Metamorf fase :Amfibolitt

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Ukjent Foldeakse Strøk/Fall :220 / 45 Syn-mineralisering ;...Effekt :Ingen

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Neverhaug-Mastuklipa og Hømmervasslia-Halshaugen grovkornet granulær mt.-hem.-malm i Neverhaugen-feltet. Gode malmblotninger er: M.o.h. UTM-øst UTM-nord 310E,75m vest for Neverhaugen gård 190 514625 7475600 310E,350m NØ for Neverhaugen gård 240 515000 7475850 310E,750m NØ for Neverh.g.,Mastuklipa 255 515200 7476200 310E,150m Ø for Mastuklipa,Elefgruva 260 515350 7476200 310F,Hømmervasslia 240 515950 7477325 310F,Hømmervasslia stoll 215 516150 7477600 310F,Hømmervasselva 210 516300 7477750 310F,Halshaugen sør 235 516550 7478150 310F,Halshaugen nord 225 516750 7478550 Mest vanlig er en grovkornet granulær magnetitt-hematittmalm,med 1-2 cm store grovkornete granulære hematitt-øyer.Enkelte steder finnes bladet hematitt.De 4 beste malmsteder er: 1 Folden ved Mastuklipa med den 440 m lange Gunilla-stollen,nivå 215. Malmen i folden er 7,5-9 m tykk,ellers er tykkelsen 2-5 m langs en 400 m lang strøklengde.Vest og nord for Neverhaug-gården er malmen bare 0,4-1 m tykk. 2 150 m øst for Mastuklipa ligger Elef-gruva med 1-2 m tykk ren grov magnetitt-malm.500 m mot NØ er samme malmtype 0,5-0,8 m tykk 3 Fra Halsvasselva (profil 9750) kan en 2 m tykk hematitt-rik malm følges 600 m mot SV.Nær Halsvasselva er malmen delt opp i 2 lag,4 m og 5 m tykke. Den 60 m lange Hømmervasslia stollen, nivå 215 ligger 45 m sør for Halsvatn. 4 NØ for Halsvatn i sørhelling til Halshaugen er en granulær hematitt-malm 1,5 m tykk.Malmen fortsetter 650 m NNØ-over som 5 stk. ca.100 m lange og 0,8-5 m tykke linser til myra sør for Steinvatn.Malmen er oftest 2-3 m tykk,underliggende er det 0,2 m tykk granatfels eller 0,5 m svovelkis- impregnert lys glimmerskifer. Reservene er små: Tykkelse Lengde Dyp langs Tonn mt.-hem.- m m malmfall malm sp.v.3.7 310E 75m V for Ne.h.gård 1 50 50m 9 250 310E Mastuklipa 5 400 100m 740 000 310E Elef-gruva 2 50 50m 18 500 310F Hømmervasslia 2 600 50m 222 000 310F Hømmervasslia 5 200 50m 185 000 310F Halshaugen sør 1 100 50m 18 500 310F Halshaugen 2 100 50m 37 000 310F Halshaugen 2 100 50m 37 000 310F Halshaugen nord 3 100 50m 55 500 SUM 1 322 750 tonn Tidligere undersøkelser har vært konsentrert om grovkornet magnetitt-hem- malm med 0,2 % P.Mektigheten av denne malmtypen er 0,2-2 m,opptil 5 m og tonnasjene meget små.Diamantboringen ble utført i 1938 i området Neverhaugen-Gunilla-stollen med 11 borhull på tilsammen 782 m.Hull-lengdene varierte fra 50 til 98 m.Alle malmkjerner er borte og det finnes ingen kjernebeskrivelser eller borkjerneanalyser.Resterende borkjerner fra 9 hull (21 kasser) av marmor,skarn(grønn diopsid-aktinolittbergart), rustskifer og trondhjemitt-pegmatitt er beskrevet i 1976.8 av borplassene er gjenfunnet i terrenget og inntegnet på 1:5 000 kart.I feltet fins 27 gamle røskegrøfter i hematitt-magnetittmalm.Av oppfaring er utført et betydelig arbeid.Årene 1897-1901 ble Gunilla-stollen drevet inn til en fold på Neverhaugmalmen (magnetitt-hematittmalm). Stoll,orter og tverrslag er tilsammen 500 m.Lenger nord er drevet en 60 m lang stoll i Hømmervassfeltet.Mellom Gunilla-stollen og Neverhaugen gård er en synk 30 m dyp.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0806.01 Tipprøve
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Plukkprøve av massiv hematittmalm.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0806.02 Tipprøve
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Plukkprøve av massiv hematittmalm.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0806.03 Tipprøve
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Plukkprøve av massiv hematittmalm.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Faktaarket ble generert 18.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse