English version
MALMDATABASEN
Registrering 5006 - 020 Grunntjørna I
(Objekt Id: 291)
(Sist oppdatert: 16.02.2005)

Lokalisering
Fylke: Trøndelag Kommune: Steinkjer (5006)
Kart 1:50000: Holden (1623-2) Kart 1:250000: Namsos
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 595119 m. Nord: 7102552 m.
Lengdegrad: 10.9474830 Breddegrad: 64.0366580
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) Ressursundertype: Jern
Element(er): Fe
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Dag- og underjordsdrift Historisk produksjon:


Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1908 - 1910 Geofysikk
1910 - 1910 Kjerneboring
1952 - 1952 Geofysikk
1953 - 1953 Geofysikk

Mineralisering
Æra: Paleozoikum Periode: Ordovicium
Genese: Vulkeks Form: Linjal
Hovedtekstur: Båndet Min. fordeling: Massiv
Kornstørrelse: Finkornet (<1 mm) Hovedomvandling: Skarnomvandling
Strøk/Fall: 350 / 45 Retning: 20
Feltstupning: 10
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode: Ordovicium
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet: Trondheimsdekkekomplekset
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Fosdalsgruppen Formasjon:

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Amfibol Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Pyroksen Underordnet mineral (1-10%)
Gangmineral Plagioklas Underordnet mineral (1-10%)
Gangmineral Epidot Underordnet mineral (1-10%)
Gangmineral Kalkspat Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Magnetitt Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Magnetkis Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Svovelkis Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Kobberkis Aksessorisk mineral (<1%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Vertsbergart Tuffittisk skifer Ekstrusiv
Opprinnelig bergart :Tuff
Metamorf fase :Grønnskifer

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Vertsbergart Foldeakse Strøk/Fall :20 / 10 Post-mineralisering ;...Effekt :Kontrollerer
Vertsbergart Foliasjon Strøk/Fall :350 / 45 Post-mineralisering ;...Effekt :Ingen

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Mineraliseringene ved Grunntjørna ble funnet i 1908 og magnetometermåling, røsking og diamantboring ble foretatt 1908-1910. Ørngruben ligger NØ for Grunntjørna og er drevet på sansynligvis samme foldete jernformasjon som i Waldemargruben i Ø og Hagengruben og Hans- Hermangruben i V. ØRNGRUBEN består av flere skjæringer og stoller. Hovedforekomst: 15 m lang skjæring som ender i en 10 m lang stoll mot N (250 m3 tipp). Stollen er drevet langs en nedfoldet (åpen fold) jernformasjon på 2 m mektighet, foldeaksen er 20/10. Den finkornete massive magnetittmalmen (prøve 03 og 04) inneholder noe sulfider og øyne og bånd av epidot. Det er en del lavgehaltige partier innen malmsonen. I sideberget er det tuffittisk skifer.

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Singsaas, P.; Brækken, H. , 1954
Magnetisk kartering Grunntjern, Malm.
;Norges geologiske undersøkelse;RAPPORT;NGU-rapport; No.97;9 sider

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NT0339.03 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R.
Kommentar: Fine grained, massive magntite ore with a little sulphide. Eyes and bands of epidote.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NT0339.04 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R.
Kommentar: Fine grained, massive magntite ore with a little sulphide. Eyes and bands of epidote.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på lokalitet: Grunntjørna I, Skjerp 1
(Objekt Id: 502 20,01,00)

Lokalisering
Fylke: Trøndelag Kommune: Steinkjer (5006)
Kart 1:50000: Holden (1623-2) Kart 1:250000: Namsos
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 594669 m. Nord: 7102712 m.
Lengdegrad: 10.9383760 Breddegrad: 64.0382160
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) Ressursundertype: Jern
Element(er): Fe
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Vestligste skjerp er en 20 m lang og 3 m dyp røsk (50 m3 tipp). 1,2 m mektig, finkornet, massiv (semimassive partier inniblant) magnetittmineralisering med mm-mektige sulfidbånd (prøve 01). Noe kalkspat amfibol og epidot i malmen. Grønnlig tuffitt med svovelkis-bånd i ligg (prøve 02).

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NT0339.01 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R.
Kommentar: Fine grained, massive magnetite ore, banded with pyrrhotite, pyrite and chalcopyrite.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NT0339.02 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R.
Kommentar: Greenish tuffite, banded with pyrite bands.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på lokalitet: Grunntjørna I, Skjerp 2
(Objekt Id: 503 20,02,00)

Lokalisering
Fylke: Trøndelag Kommune: Steinkjer (5006)
Kart 1:50000: Holden (1623-2) Kart 1:250000: Namsos
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 594819 m. Nord: 7102732 m.
Lengdegrad: 10.9414570 Breddegrad: 64.0383550
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) Ressursundertype: Jern
Element(er): Fe
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
20 m lang overgrodd avrøskning av overdekket. Ingen tipp eller blotning.

Navn på lokalitet: Grunntjørna I, Skjerp 3
(Objekt Id: 504 20,03,00)

Lokalisering
Fylke: Trøndelag Kommune: Steinkjer (5006)
Kart 1:50000: Holden (1623-2) Kart 1:250000: Namsos
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 594989 m. Nord: 7102672 m.
Lengdegrad: 10.9448980 Breddegrad: 64.0377700
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) Ressursundertype: Jern
Element(er): Fe
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
To nærliggende røskegrøfter. Ingen mineralisering.

Navn på lokalitet: Grunntjørna I, Skjerp 4
(Objekt Id: 506 20,04,00)

Lokalisering
Fylke: Trøndelag Kommune: Steinkjer (5006)
Kart 1:50000: Holden (1623-2) Kart 1:250000: Namsos
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 595119 m. Nord: 7102492 m.
Lengdegrad: 10.9474450 Breddegrad: 64.0361200
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) Ressursundertype: Jern
Element(er): Fe
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
5 m lang stoll (20 m3 tipp) på et litt lavere nivå i lia enn hovedforekomsten. 50 m mektig steiltstående jernformasjon.

Navn på lokalitet: Grunntjørna I, Skjerp 5
(Objekt Id: 505 20,05,00)

Lokalisering
Fylke: Trøndelag Kommune: Steinkjer (5006)
Kart 1:50000: Holden (1623-2) Kart 1:250000: Namsos
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 595269 m. Nord: 7102452 m.
Lengdegrad: 10.9504900 Breddegrad: 64.0357200
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) Ressursundertype: Jern
Element(er): Fe
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
25 m lang, opptil 5 m dyp røsk som i nordenden ender i en gjenrast stoll. 200 m3 tipp. Minst 2,5 m mektig malmsone med hyppige epidot-pyroksen-amfibol-bånd i malmen. Også mye pyroksenkrystaller (1-2 mm) fordelt i den finkornete jernmalmen (prøve 05 og 06).

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NT0339.05 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R.
Kommentar: Fine grained magnetite ore with chrystals of pyrite and bands of epidote, pyroxene and hornblende.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NT0339.06 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R.
Kommentar: Fine grained magnetite ore with chrystals of pyrite and bands of epidote, pyroxene and hornblende.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Analyseresultater
fra
Forekomstområde 5006 - 020 Grunntjørna I

Elementanalyser

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative verdier betyr under deteksjonsgrensen.)
Prøvenr. Prøvetype Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
NT0339.01 Fastfjell 433 190 3 84 171 .3 3.0
NT0339.02 Fastfjell 152 21 9 33 16 .1 1.0
NT0339.03 Fastfjell 157 21 2 21 22 .2 1.0
NT0339.04 Fastfjell 102 24 2 18 24 .2 2.0
NT0339.05 Fastfjell 64 9 2 103 21 .1 12.0
NT0339.06 Fastfjell 1044 10 3 169 31 .5 10.0
------------------
Prøvenr. Pt# Pd# As* Cd* Ba* Mo* Sb* Bi* S%
NT0339.01 2.0 3.0 3 .2 2 1.00 2 2 6.89
NT0339.02 3.0 3.0 7 .3 7 4.00 2 2 .74
NT0339.03 1.0 1.0 2 .2 2 1.00 2 2 .08
NT0339.04 1.0 1.0 2 .2 3 1.00 2 2 .26
NT0339.05 3.0 2.0 13 .2 1 1.00 2 2 4.24
NT0339.06 1.0 1.0 22 .2 10 48.00 2 2 5.98
------------------
Prøvenr. V* Cr* Mn* Fe% Th* U* W* Sr* La*
NT0339.01 37 20 659 31.68 2.00 5.00 1 2.0 2.00
NT0339.02 10 32 213 2.27 12.00 5.00 1 23.0 13.00
NT0339.03 69 9 525 33.37 1.00 5.00 1 3.0 2.00
NT0339.04 65 12 668 31.10 1.00 5.00 1 6.0 2.00
NT0339.05 12 11 327 36.03 1.00 5.00 1 1.0 2.00
NT0339.06 29 37 375 33.57 1.00 5.00 1 6.0 4.00
------------------
Prøvenr. B*
NT0339.01 2
NT0339.02 3
NT0339.03 2
NT0339.04 2
NT0339.05 2
NT0339.06 2


Faktaarket ble generert 27.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse