English version
MALMDATABASEN
Registrering 1841 - 033 Halsvatn-malmen
(Objekt Id: 2910)
(Sist oppdatert: 01.03.2000)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Fauske (1841)
Kart 1:50000: Fauske (2129-4) Kart 1:250000: Sulitjelma
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 515933 m. Nord: 7477446 m.
Lengdegrad: 15.3717430 Breddegrad: 67.4127980
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) Ressursundertype: Jern
Element(er): Fe P
Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Produkt
Element/produkt Gehalt/Kvalitet Reg. dato
Fe-mag. 16 % 23.11.1992
Fe-total 22 % 23.11.1992
P 0.80 % 23.11.1992
S 0,22 % 23.11.1992

Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1901 - 1901 Røsking
1975 - 1975 Geologi Selskap/Institusjon:Rana Gruber
1976 - 1976 Geofysikk Selskap/Institusjon:Rana Gruber

Mineralisering
Æra: Proterozoikum Periode: Neoproterosoikum
Genese: Sedeks Form: Lag
Hovedtekstur: Båndet Min. fordeling: Massiv
Kornstørrelse: Finkornet (<1 mm) Hovedomvandling:
Strøk/Fall: 210 / 60 Retning: 0
Feltstupning: 45
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Proterozoikum Periode: Neoproterosoikum
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex: Øverste allokton
Intrusivt komplex:
Gruppe: Valnesfjord marm.gr. Formasjon: Neverhaugen jernmalmformasjon

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Amfibol Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Kvarts Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Magnetitt Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Apatitt Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Svovelkis Aksessorisk mineral (<1%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Ukjent Diopsid-aktinolitt Ekstrusiv
Opprinnelig bergart :Basalt
Metamorf fase :Amfibolitt
Ukjent Amfibolitt Ekstrusiv
Opprinnelig bergart :Basalt
Metamorf fase :Amfibolitt

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Ukjent Primær lagning Strøk/Fall :210 / 60 Syn-mineralisering ;...Effekt :Ingen

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Beskrivelse:se forekomst nr. NO0495 (gml.310A).

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0807.01 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Fe-malm fra U. Søvegjarto.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Analyseresultater
fra
Forekomstområde 1841 - 033 Halsvatn-malmen

Elementanalyser

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative verdier betyr under deteksjonsgrensen.)
Prøvenr. Prøvetype Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
NO0807.01 Fastfjell 20 50 4 21 13 .1 7.0
------------------
Prøvenr. Pt# Pd# As* Cd* Ba* Mo* Sb* Bi* S%
NO0807.01 3.0 3.0 2 .3 2 1.00 2 2 .03
------------------
Prøvenr. V* Cr* Mn* Fe% Th* U* W* Sr* La*
NO0807.01 52 29 125 25.10 4.00 5.00 1 124.0 18.00
------------------
Prøvenr. B*
NO0807.01 2


Faktaarket ble generert 25.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse