English version
MALMDATABASEN
Registrering 1841 - 034 Hømmervasslia-Halshaugen
(Objekt Id: 2911)
(Sist oppdatert: 01.03.2000)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Fauske (1841)
Kart 1:50000: Fauske (2129-4) Kart 1:250000: Sulitjelma
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 516083 m. Nord: 7477216 m.
Lengdegrad: 15.3752100 Breddegrad: 67.4107270
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) Ressursundertype: Jern
Element(er): Fe
Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Dag- og underjordsdrift Historisk produksjon: ,09 tusen tonn


Produkt
Element/produkt Gehalt/Kvalitet Reg. dato
Fe 40 % 24.11.1992

Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1897 - 1901 Prøvedrift
1975 - 1975 Geologi Selskap/Institusjon:Rana Gruber

Mineralisering
Æra: Proterozoikum Periode: Neoproterosoikum
Genese: Sedeks Form: Lag
Hovedtekstur: Båndet Min. fordeling: Massiv
Kornstørrelse: Grovkornet (>3 mm) Hovedomvandling:
Strøk/Fall: 220 / 60 Retning: 0
Feltstupning: 30
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Proterozoikum Periode: Neoproterosoikum
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Valnesfjord marm.gr. Formasjon: Naverhaugen jernmalmformasjon

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Kvarts Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Amfibol Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Apatitt Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Magnetitt Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Hematitt Hovedmineral (>10%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Ukjent Diopsid-aktinolitt Ekstrusiv
Opprinnelig bergart :Basalt
Metamorf fase :Amfibolitt

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Ukjent Primær lagning Strøk/Fall :220 / 60 Syn-mineralisering ;...Effekt :Ingen

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Beskrivelse:se forekomst nr. NO0806A (gml.nr.310E).

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0808.01 Tipprøve
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Plukkprøve av massiv hematitt-malm.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0808.02 Tipprøve
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Plukkprøve av massiv hematittmalm.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0808.03 Tipprøve
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Plukkprøve av massiv hematittmalm.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0808.04 Tipprøve
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Plukkprøve av massiv hematittmalm.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Analyseresultater
fra
Forekomstområde 1841 - 034 Hømmervasslia-Halshaugen

Elementanalyser

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative verdier betyr under deteksjonsgrensen.)
Prøvenr. Prøvetype Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
NO0808.01 Tipprøve 3 24 2 11 5 .1 2.0
NO0808.02 Tipprøve 1 13 3 11 1 .1 4.0
NO0808.03 Tipprøve 1 18 3 11 2 .1 5.0
NO0808.04 Tipprøve 1 22 2 14 6 .1 1.0
------------------
Prøvenr. Pt# Pd# As* Cd* Ba* Mo* Sb* Bi* S%
NO0808.01 3.0 3.0 3 .2 176 1.00 2 2 .02
NO0808.02 3.0 3.0 7 .2 54 1.00 2 2 .02
NO0808.03 3.0 3.0 2 .2 38 1.00 2 2 .01
NO0808.04 3.0 3.0 2 .2 93 1.00 2 2 .01
------------------
Prøvenr. V* Cr* Mn* Fe% Th* U* W* Sr* La*
NO0808.01 15 6 1546 13.04 2.00 5.00 1 110.0 5.00
NO0808.02 13 5 1683 12.90 2.00 5.00 1 170.0 5.00
NO0808.03 16 7 802 14.98 2.00 5.00 1 97.0 3.00
NO0808.04 12 5 2545 12.53 2.00 5.00 1 171.0 8.00
------------------
Prøvenr. B*
NO0808.01 2
NO0808.02 2
NO0808.03 2
NO0808.04 2


Faktaarket ble generert 25.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse