English version
MALMDATABASEN
Registrering 1853 - 032 Resskvanto
(Objekt Id: 2913)
(Sist oppdatert: 26.04.2020)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Evenes (1853)
Kart 1:50000: Astafjorden (1332-2) Kart 1:250000: Narvik
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 578959 m. Nord: 7602462 m.
Lengdegrad: 16.9327820 Breddegrad: 68.5234220
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) Ressursundertype: Jern
Element(er): Fe
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Produkt
Element/produkt Gehalt/Kvalitet Reg. dato
Fe-mag. 26.4 % 03.12.1992
Fe-total 31.8 % 03.12.1992
MnO 0.35 % 03.12.1992
P 0.37 % 03.12.1992
S 0.031 % 03.12.1992
TiO2 0.33 % 03.12.1992

Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1898 - 1904 Røsking
1976 - 1977 Geologi Selskap/Institusjon:Rana Gruber

Mineralisering
Æra: Proterozoikum Periode: Neoproterosoikum
Genese: Sedeks Form: Linse
Hovedtekstur: Båndet Min. fordeling: Massiv
Kornstørrelse: Grovkornet (>3 mm) Hovedomvandling:
Strøk/Fall: 350 / 15 Retning: 70
Feltstupning: 15
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Proterozoikum Periode: Neoproterosoikum
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet: Seve-Kølidekkekomplekset
Tektonisk complex: Øvre allokton
Intrusivt komplex:
Gruppe: Bogengruppen Formasjon: Håfjell jernformasjon

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Kvarts Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Amfibol Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Magnetitt Hovedmineral (>10%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Ukjent Amfibolitt Ekstrusiv
Opprinnelig bergart :Basalt
Metamorf fase :Amfibolitt
Ukjent Glimmerskifer Sedimentær
Opprinnelig bergart :Gråvakke
Metamorf fase :Amfibolitt

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Ukjent Primær lagning Strøk/Fall :350 / 15 Syn-mineralisering ;...Effekt :Ingen

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Resskvanto mt.-malm ligger 375-425 m.o.h. og er den vestligste del i det såkalte Bogen nordfelt (NV for Bogen tettsted).Lagrekken ved malmen er: Skyvning Niingen-gruppens gl.sk. --------------------------------------------------------- øverst 10 m tykk kalk 0,3 m " glimmerskifer 1,6 - 3 m " magnetittmalm 1 m " kalk 0,2 m " magnetittmalm 5 m " glimmerskifer 25 m " hornbl.-biot.gl.sk.(fink.), stedvis amfibolitt ----------------------------------------------------- Sum 44,5 m " Håfjell jernmalmformasjon nederst Bogengruppens glimmerskifre --------------------------------------------------------------------------- Man kan regne 2 m tykkelse, 100 m lengde og 100 m ned langs malmfallet som med sp.v. 3,2 gir 64000 tonn. Malmen kan følges bare 80 m i strøkretningen, og malmtykkelser der er 1,6 m, 1 m, 2 m og 3 m mt.-malm. 4 håndstykker fra de 3 skjerpehull i Resskvanto er kjemisk analysert (Norsk Jernverk lab. 1977). Resultater (%): Fe-total Fe-magn. MnO TiO2 P S 33,9 30,4 0,41 0,20 0,280 0,081 29,1 21,7 0,14 0,35 0,348 0,031 30,2 24,7 0,37 0,32 0,500 0,004 34,2 25,8 0,48 0,46 0,360 0,009 ------------------------------------------------------------- Aritm.middel 31,8 26,4 0,35 0,33 0,37 0,031 1,25 km NNV for Resskvanto-malmen (193B) ligger Resskvantobotten (193A, 520 m.o.h.). Sistnevnte er ikke verifisert, men antas å ha ca. samme tonnasje og analyse.

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Bottke, H. , 1962
Geologisches Gutachten zur Geologie Mit den Vorråten der Eisenerzlagerstatte Bogen/Ofoten.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 3250;11 sider
Abstrakt:
Rapporten er resultatet av en befaring. Den beskriver jernforekomstene i Bogenfeltet. Forekomstene i nordfeltet består av 3 linseformige malmkropper. beregning av malmforrådet lot seg ikke gjennomføre. Forekomstene i sydfeltet berøres av en komplisert tektonikk. Maksimal mulig størrelse er 16 mill. tonn råmalm = 4 mill tonn konsentrat med 66-69 % fe. Bogenforekomstene regnes av forf ikke å være drivverdige pga. malmforråd og tektonske og facielle forhold.

Bachke, A. P.; Thesen, G. , 1904
Utskrift av utmålsprotokoll for Bogen jernmalmfelt i Ofoten.
;Norges geologiske undersøkelse;RAPPORT;Bergarkivet; No.BA 3518;33 sider
Abstrakt:
Rapporten består av to deler: En utmålsprotokoll for 1902 og en for 1904. I 1902 gjaldt utmålene forekomster på gårdene Bergvik, Bergviknes og Kleven i Evenes Sogn, i 1904 er forekomster på gården Kleven, Lenvik og Lenviksmark nevnt. Rapporten bærer mer preg av rettsprotokoll enn geologisk rapport, og det er en masse krangel om utmål på innmark og slåttemark og rettigheter til forekomstene slik at rapporten nå har vel mest lokalhistorisk intresse. Det nevnes knapt at malmen består av magnetitt (magnetjern) men for spesielt interesserte går det nok an å finne tilbake til mutningspunktene etter beskrivelse i rapporten.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
JSFE1423 Fastfjell
Prøvetaker: Jan Sverre Sandstad/...Lager: Løkken
Kommentar: Magnetite-quartz-amphibole banded ore, fine grained
Antall registrerte elementanalyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NO0811.01 Fastfjell
Prøvetaker: Sørdal, T./...Lager: Løkken
Kommentar: Lys jernmalm, lite magnetisk.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0811.02 Fastfjell
Prøvetaker: Sørdal, T./...Lager: Løkken
Kommentar: Magnetittmalm, noe båndet.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0811.03 Fastfjell
Prøvetaker: Sørdal, T./...Lager: Løkken
Kommentar: Rusten magnetittmalm.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0811.04 Fastfjell
Prøvetaker: Sørdal, T./...Lager: Løkken
Kommentar: Jernmalm, forvitret, noe grovkornig.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på prøvepunkt: Resskvanto røsk
(Objekt Id: 36465 32,00,01)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Evenes (1853)
Kart 1:50000: Astafjorden (1332-2) Kart 1:250000: Narvik
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 578972 m. Nord: 7602406 m.
Lengdegrad: 16.9330570 Breddegrad: 68.5229120
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) Ressursundertype: Jern
Element(er): Fe


Navn på lokalitet: Resskvanto N
(Objekt Id: 36466 32,01,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Evenes (1853)
Kart 1:50000: Astafjorden (1332-2) Kart 1:250000: Narvik
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 578359 m. Nord: 7605014 m.
Lengdegrad: 16.9200300 Breddegrad: 68.5464700
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) Ressursundertype: Jern
Element(er): Fe
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prospektering Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
JSFE1424 Fastfjell
Prøvetaker: Jan Sverre Sandstad/...Lager: Løkken
Kommentar: Magnetite-quartz-amphibole banded ore, fine grained
Antall registrerte elementanalyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Analyseresultater
fra
Forekomstområde 1853 - 032 Resskvanto

Elementanalyser

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative verdier betyr under deteksjonsgrensen.)
Prøvenr. Prøvetype Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
JSFE1423 Fastfjell 11 13 1 17 11 .6
JSFE1424 Fastfjell 12 9 2 4 6 .7
NO0811.01 Fastfjell 28 39 3 11 4 .3 4.0
NO0811.02 Fastfjell 34 40 3 15 6 .1 3.0
NO0811.03 Fastfjell 5 41 2 16 7 .1 1.0
NO0811.04 Fastfjell 1 16 12 10 4 .1 3.0
------------------
Prøvenr. Pt# Pd# As* Cd* Ba* Mo* Sb* Bi* Ga*
JSFE1423 1 15 0.30 4.90
JSFE1424 1 15 0.90 7.80
NO0811.01 3.0 3.0 2 .2 13 1.00 2 2
NO0811.02 3.0 3.0 2 .2 15 1.00 2 2
NO0811.03 3.0 3.0 2 .2 8 1.00 2 2
NO0811.04 3.0 4.0 2 .3 2 1.00 2 2
------------------
Prøvenr. S% V* Cr* Mn* Fe% Th* U* W* Rb*
JSFE1423 66 14 1.50 0.30 4.3
JSFE1424 62 27 3.50 0.50 3.5
NO0811.01 .41 45 19 357 14.34 2.00 5.00 1
NO0811.02 .25 36 13 411 18.37 3.00 5.00 1
NO0811.03 .03 39 14 431 19.31 3.00 5.00 1
NO0811.04 .02 26 13 2042 7.63 4.00 5.00 1
------------------
Prøvenr. Sr* Y* Zr* Nb* Ta* Cs* La* Ce* Pr*
JSFE1423 27.9 15.9 33 2.70 0.10 0.05 6.30 13.60 1.78
JSFE1424 246.9 25.5 72 4.10 0.20 0.50 14.90 35.00 4.28
NO0811.01 20.0 2.00
NO0811.02 28.0 10.00
NO0811.03 24.0 11.00
NO0811.04 421.0 14.00
------------------
Prøvenr. Nd* Sm* Eu* Gd* Tb* Dy* Ho* Er* Tm*
JSFE1423 7.30 1.81 0.46 1.83 0.34 2.20 0.50 1.59 0.23
JSFE1424 19.60 4.56 0.85 5.06 0.77 4.55 0.96 2.53 0.35
NO0811.01
NO0811.02
NO0811.03
NO0811.04
------------------
Prøvenr. Yb* Lu* B* Hf*
JSFE1423 1.39 0.25 0.80
JSFE1424 2.30 0.39 1.80
NO0811.01 2
NO0811.02 2
NO0811.03 2
NO0811.04 2

Oksydanalyser

(Alle verdier er i %)
Prøvenr. Prøvetype SiO2 Al2O3 TiO2 Fe2O3 MnO MgO CaO
JSFE1423 Fastfjell 50.07 1.90 0.15 44.23 0.46 1.26 2.13
JSFE1424 Fastfjell 42.47 3.75 0.27 44.87 0.05 2.59 4.59
------------------
Prøvenr. Na2O K2O P2O5 Loss Sum
JSFE1423 0.20 0.20 0.28 -1.14 100.00
JSFE1424 0.43 0.14 1.64 -0.85 100.00


Faktaarket ble generert 08.12.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse