English version
MALMDATABASEN
Registrering 1813 - 007 Langfonna
(Objekt Id: 2915)
(Sist oppdatert: 01.03.2005)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Brønnøy (1813)
Kart 1:50000: Majafjellet (1825-2) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 401112 m. Nord: 7236918 m.
Lengdegrad: 12.8836390 Breddegrad: 65.2405160
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Edelmetaller (Au, Ag, PGE) Ressursundertype: Gull
Element(er): Au As
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prospektering Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1935 - 1936 Geologi Selskap/Institusjon:Boliden AB
1994 - 1994 Geologi Selskap/Institusjon:NGU-malmreg.

Mineralisering
Æra: Paleozoikum Periode: Devon
Genese: Skjærsone-mineralisering Form: Plate
Hovedtekstur: Sprekkefylling Min. fordeling: Uregelmessig
Kornstørrelse: Grovkornet (>3 mm) Hovedomvandling:
Strøk/Fall: 310 / 75 Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode: Silur
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet: Helgelanddekkekomplekset
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex: Bindalsbatolitten
Gruppe: Formasjon:

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Kvarts Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Arsenkis Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Svovelkis Underordnet mineral (1-10%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Vertsbergart Toglimmergarnitt Intrusiv
Opprinnelig bergart :Granitt

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Vertsbergart Sprekker Strøk/Fall :310 / 75 Syn-mineralisering ;...Effekt :Kontrollerer

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Forekomsten ligger i et lite søkk i NØ-SV-retning som er dekket av en lang snøfonn. Den ligger halvveis opp i lia mellom Finnlifjellryggen og ryggen på Kvitdalstind, 840 moh. Forekomsten er prøvetatt av Kvalheim (1935), Berggren (1936) og Kautsky (1936), og ble dessuten registrert i 198? av A/S Sulfidmalms geologer som prospekterte etter wolfram. De over nevnte forfattere antok at forekomsten utgjorde den midtre del av en ca. 3,5 km lang mineralisert sone. Dette ble ikke stadfestet under NGUs befaring, selv om det bør nevnes at været var elendig med regn og tåke. Mineraliseringen opptrer langs en 5 m bred sprekke-/skjærsone som gjennomsetter grå toglimmergranitt. I denne finnes opptil 30-40 cm brede kvartsganger som inneholder massive arsenkis-årer og spredte aggregater og korn. Mineraliseringen kan følges 25-30 m langs strøket mot NV.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0813.01 Fastfjell
Prøvetaker: Ihlen, P.M./...Lager: Løkken
Kommentar: Kvarts-aspy-åre med massive aspy-årer og aggregater samt diss. korn (5-7 mm).
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Faktaarket ble generert 19.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse