English version
MALMDATABASEN
Registrering 1813 - 010 Kalklavdalen
(Objekt Id: 2918)
(Sist oppdatert: 10.02.2006)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Brønnøy (1813)
Kart 1:50000: Majafjellet (1825-2) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 401872 m. Nord: 7237878 m.
Lengdegrad: 12.8992080 Breddegrad: 65.2493510
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Arsen
Element(er): As
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prospektering Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1936 - 1936 Geologi Selskap/Institusjon:Boliden AB
1985 - 1985 Prøvetaking Selskap/Institusjon:Terra Mining Norge A/S
1994 - 1994 Geologi Selskap/Institusjon:NGU-malmreg.

Mineralisering
Æra: Paleozoikum Periode: Devon
Genese: Skjærsone-mineralisering Form: Plate
Hovedtekstur: Sprekkefylling Min. fordeling: Uregelmessig
Kornstørrelse: Finkornet (<1 mm) Hovedomvandling:
Strøk/Fall: 84 / 80 Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode: Silur
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet: Helgelanddekkekomplekset
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex: Bindalsbatolitten
Gruppe: Formasjon:

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Kvarts Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Muskovitt Underordnet mineral (1-10%)
Gangmineral Feltspat Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Svovelkis Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Arsenkis Hovedmineral (>10%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Vertsbergart Toglimmergranitt Intrusiv
Opprinnelig bergart :Granitt

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Vertsbergart Sprekker Strøk/Fall :77 / 80 Pre-mineralisering ;...Effekt :Kontrollerer

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Forekomsten ble funnet i midten av 30-årene av Boliden AB. Den representerer sannsynligvis Funnpunkt no. 4 (Westseite des Kalklavdal) som beskrevet av Kautsky (1936). Den ligger i skråningen mellom to avsatser (den øverste har forbindelse med Røyskattdalen) i fjellsiden og like vest for et lite bekkefar. Mineraliseringen er knyttet til skjærplan som følger kontakten av et tog av eldre ganger og linser av muskovittførende melkekvarts som ligger "stjert om stjert". Gangene varierer i bredde mellom 0,01 og 0,4 m og har en total utstrekning på 170 m. Gangenes strøk/fall (se sprekkerpkt. 6) er angitt fra øst mot vest. 15 m sør for midten av gangtoget og 40 m mot vest opptrer det i tillegg en umineralisert gang av melkekvarts som er 0,2 til 0,4 m bred. Det umineraliserte skjærplan kjennetegnes ved sterk oppsprekking i opptil 2 m brede soner og opptreden av 1-3 cm tykke ultrakataklasitt- og breksjeårer som opptrer langs kanten av kvartsårene, i granitten langs dise og dessuten langs sprekkesoner som skjærer ut i omkringliggende toglimmergranitt. Mineraliseringen omfatter arsen- og svovelkis som danner tynne semimassive sprekkefyllinger, stripet disseminasjon og breksjesement langs skjærplanet både i kvartsgangene og i tilstøtende granitt. I stupet ned mot Kalklavdalen og ca. 200 m mot ØNØ finnes en mulig forlengelse av skjærsonen. Her opptrer tynne sprekkefyllinger (5 mm) og disseminasjon av arsenkis (1-3 mm) i rød aplittisk granitt.

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Kautsky, F. , 1936
Fundpunkte innerhalb des konzessionsgebietes Gamla Oxen
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 3086;9 sider
Abstrakt:
Forf. går systematisk gjennom arsenkisførende sprekker/sprekksoner i følgende områder: Gamle Oksen, Nye Oksen, Buadalsvattendalen, Grytendalen, Finnlifjell, Kalklavdalen. Hver sone blir lokalisert i lendet og kjemiske analyser blir oppgitt (As, Ag, Au). Særlig frå Finnlifjell og i Kalklavdalen beskriver forf. mange funnpunkter. Gullinnholdet i analyserte prøver varierer en god del.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0816.01 Fastfjell
Prøvetaker: Ihlen, P.M./...Lager: Løkken
Kommentar: Kvartsåre med muskovittrand, svarte kataklasittårer og finkornete striper av arsenkis og litt svovelkis.
NO0816.02 Fastfjell
Prøvetaker: Ihlen, P.M./...Lager: Løkken
Kommentar: Kvartsåre med tynne striper av arsenkis og svovelkis.
NO0816.03 Fastfjell
Prøvetaker: Ihlen, P.M./...Lager: Løkken
Kommentar: Nettverk av opptil 5 mm brede aspy-årer, samt diss. aggregater og korn (1-3 mm) av aspy i rød, aplittisk granitt.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på lokalitet: Kalklavdalstupet
(Objekt Id: 3774 10,01,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Brønnøy (1813)
Kart 1:50000: Majafjellet (1825-2) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 402412 m. Nord: 7238038 m.
Lengdegrad: 12.9106460 Breddegrad: 65.2509470
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Arsen
Element(er): As
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prospektering Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:Analyseresultater
fra
Forekomstområde 1813 - 010 Kalklavdalen

Elementanalyser

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative verdier betyr under deteksjonsgrensen.)
Prøvenr. Prøvetype Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
NO0816.03 Fastfjell 7 3 16 77 10 -.3 1094.0
------------------
Prøvenr. Pt# Pd# Rh# As* Cd* Ba* Mo* Sb* Bi*
NO0816.03 -3.0 -3.0 -5.0 49780 .2 10 3.00 55 7
------------------
Prøvenr. S% V* Cr* Mn* Fe% Th* U* W* Sr*
NO0816.03 2.54 1 8 38 4.12 4.00 -5.00 -2 8.0
------------------
Prøvenr. La* B*
NO0816.03 2.00 -3


Faktaarket ble generert 24.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse