English version
MALMDATABASEN
Registrering 1813 - 012 Steinsprangflåget
(Objekt Id: 2920)
(Sist oppdatert: 01.03.2000)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Brønnøy (1813)
Kart 1:50000: Majafjellet (1825-2) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 402602 m. Nord: 7237178 m.
Lengdegrad: 12.9153190 Breddegrad: 65.2432920
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Arsen
Element(er): As
Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prospektering Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1936 - 1936 Geologi Selskap/Institusjon:Boliden AB
1994 - 1994 Geologi Selskap/Institusjon:NGU-malmreg.

Mineralisering
Æra: Paleozoikum Periode: Devon
Genese: Skjærsone-mineralisering Form: Plate
Hovedtekstur: Sprekkefylling Min. fordeling: Uregelmessig
Kornstørrelse: Finkornet (<1 mm) Hovedomvandling:
Strøk/Fall: 53 / 65 Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode: Devon
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet: Helgelanddekkekomplekset
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex: Bindalsbatolitten
Gruppe: Formasjon:

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Kvarts Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Feltspat Aksessorisk mineral (<1%)
Malmmineral Arsenkis Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Svovelkis Hovedmineral (>10%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Vertsbergart Toglimmergranitt Intrusiv
Opprinnelig bergart :Granitt

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Vertsbergart Sprekker Strøk/Fall :52 / 65 Pre-mineralisering ;...Effekt :Kontrollerer

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Forekomsten ligger 515-545 moh. og finnes på østsiden av det såkalte Steinsprangfloget som ligger nedenfor bratthenget av Kvitdalstind. Forekomsten ble funnet av Boliden AB under malmletning i midten av 30-årene. Den er beskrevet av Kautsky (1936) som Funnpkt no. 7 am westseite des Kalklavdal.Forekomsten omfatter en 140 m lang og 0,1-0,2 m bred kvartsgang som mange steder viser tegn til skjærdeformasjon med utvikling av svarte ultraklasittårer, breksjer og sterkt oppsprukkete ganger. Arsenkis og svovelkis i svært varierende mengdeforhold opptrer sporadisk langs gangen i form av disseminasjon og tynne, semimassive striper og årer (1-10 mm brede) langs skjærplan både i kvartsen og granitten langs gangkontakten. Dessuten opptrer sulfidene som finkornet disseminasjon i grunnmassen av kataklasittårer. De best mineraliserte partier opptrer hvor gangen forgrenes eller skifter retning. På disse steder svulmer gangen opp til en bredde av 0,5 m. De mineraliserte gangene gjennomsettes lokalt av tynne rødlige stilbitt-kalkspat-årer og breksjer som følger de samme strukturer.

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Kautsky, F. , 1936
Fundpunkte innerhalb des konzessionsgebietes Gamla Oxen
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 3086;9 sider
Abstrakt:
Forf. går systematisk gjennom arsenkisførende sprekker/sprekksoner i følgende områder: Gamle Oksen, Nye Oksen, Buadalsvattendalen, Grytendalen, Finnlifjell, Kalklavdalen. Hver sone blir lokalisert i lendet og kjemiske analyser blir oppgitt (As, Ag, Au). Særlig frå Finnlifjell og i Kalklavdalen beskriver forf. mange funnpunkter. Gullinnholdet i analyserte prøver varierer en god del.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0818.01 Fastfjell
Prøvetaker: Ihlen, P.M./...Lager: Løkken
Kommentar: Kvarts med opptil 5 mm brede striper av aspy og py som lokalt finnes i rødlig granitt langs gangen. Også enkelte steder svarte steinmels- (ultrakataklasitt) og stilbittårer.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0818.02 Fastfjell
Prøvetaker: Ihlen, P.M./...Lager: Løkken
Kommentar: 10 cm kvartsgang med parallelle svarte ultraklasittårer med finkornet diss av py og noe aspy.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0818.03 Fastfjell
Prøvetaker: Ihlen, P.M./...Lager: Løkken
Kommentar: Sprekkebelegg og 5-10 mm striper av fink. semimassiv py lokalt sammenvokst med litt aspy i fragmentert kvarts.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Analyseresultater
fra
Forekomstområde 1813 - 012 Steinsprangflåget

Elementanalyser

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative verdier betyr under deteksjonsgrensen.)
Prøvenr. Prøvetype Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
NO0818.01 Fastfjell 8 6 28 25 9 11.5 440.0
NO0818.02 Fastfjell 11 5 10 6 16 .4 43.0
NO0818.03 Fastfjell 11 5 33 37 17 17.6 274.0
------------------
Prøvenr. Pt# Pd# Rh# As* Cd* Ba* Mo* Sb* Bi*
NO0818.01 -3.0 -3.0 -5.0 213 -.2 10 9.00 6 157
NO0818.02 -3.0 -3.0 -5.0 144 -.2 10 10.00 2 6
NO0818.03 -3.0 -3.0 -5.0 147 -.2 5 5.00 11 156
------------------
Prøvenr. S% V* Cr* Mn* Fe% Th* U* W* Sr*
NO0818.01 2.17 1 10 46 2.56 9.00 -5.00 41 6.0
NO0818.02 1.21 1 20 64 2.15 6.00 -5.00 3 4.0
NO0818.03 1.63 1 16 45 4.34 -2.00 -5.00 2 2.0
------------------
Prøvenr. La* B*
NO0818.01 10.00 11
NO0818.02 11.00 7
NO0818.03 3.00 6


Faktaarket ble generert 24.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse