English version
MALMDATABASEN
Registrering 1813 - 013 Storspalten
(Objekt Id: 2921)
(Sist oppdatert: 01.03.2005)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Brønnøy (1813)
Kart 1:50000: Majafjellet (1825-2) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 402872 m. Nord: 7237148 m.
Lengdegrad: 12.9211140 Breddegrad: 65.2431030
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Edelmetaller (Au, Ag, PGE) Ressursundertype: Gull
Element(er): Au As
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prospektering Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1936 - 1936 Geologi Selskap/Institusjon:Boliden AB
1994 - 1994 Geologi Selskap/Institusjon:NGU-malmreg.

Mineralisering
Æra: Paleozoikum Periode: Devon
Genese: Skjærsone-mineralisering Form: Plate
Hovedtekstur: Sprekkefylling Min. fordeling: Uregelmessig
Kornstørrelse: Finkornet (<1 mm) Hovedomvandling:
Strøk/Fall: 62 / 80 Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode: Silur
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet: Helgelanddekkekomplekset
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex: Bindalsbatolitten
Gruppe: Formasjon:

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Kvarts Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Feltspat Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Arsenkis Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Svovelkis Underordnet mineral (1-10%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Vertsbergart Toglimmergranitt Intrusiv
Opprinnelig bergart :Granitt

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Vertsbergart Sprekker Strøk/Fall :68 / 80 Pre-mineralisering ;...Effekt :Kontrollerer

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Forekomsten ligger like over stupet ned mot Kalklavdalen og på nordkanten av Storspalten, en dyp kløft som skjærer seg inn i fjellsiden på sørvestsiden av dalen. Midtre del av det sterkest mineraliserte parti av forekomsten ligger 500 moh.. Forekomsten ble funnet av Boliden AB under prospektering i midten av 30-årene og er omtalt av Kautsky (1936) so Funnpunkte No. 8 (Westseite des Kalklavdal) og No 7a (vestlige anvisning). Mineraliseringen opptrer innenfor en 5-6 m bred og 75 m lang sprekkesone som inneholder et tett sett av tynne, subparallelle kvartsårer og linser som gjennomsetter grå toglimmergranitter. Finkornet arsenkis og litt middelskornet svovelkis opptrer som semimassive sprekkefyllinger (1-10 mm brede) og breksjesement (20 mm brede årer) langs skjærplan som følger gangkontakten (både i kvarts og granitt) , og dels i granitt langs forlengelsen av gangene. Skjærplan som skjærer gangene med liten vinkel fører også arsenkis som semimassive årer og disseminerte striper. Selv om hovedretningen for for gangsystemet er 62/80, så varierer retningen av de enkelte ganger mellom 30/90 og 68/80. Skjærsonesystemet smalner av både mot NØ og SV. I sørvest smalner det av mot et sprekkesystem med strøk/fall 38/80. Den vestlige anvisning (100 m vest), som ble befart under regnvær i skumringen, omfatter en 5 m bred sprekkesone med strøk/fall: 68/80 (3 slike målinger under pkt. 6 strukturer). Den fører tynne sprekkefyllinger av kvarts (1-5 cm brede) som har blitt skjærdeformerte. Langs skjærplan i kvartsgangene og sidesteinen (granitt) finnes massive striper (1-5 mm) og disseminasjon av arsenkis og noe svovelkis.

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Kautsky, F. , 1936
Fundpunkte innerhalb des konzessionsgebietes Gamla Oxen
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 3086;9 sider
Abstrakt:
Forf. går systematisk gjennom arsenkisførende sprekker/sprekksoner i følgende områder: Gamle Oksen, Nye Oksen, Buadalsvattendalen, Grytendalen, Finnlifjell, Kalklavdalen. Hver sone blir lokalisert i lendet og kjemiske analyser blir oppgitt (As, Ag, Au). Særlig frå Finnlifjell og i Kalklavdalen beskriver forf. mange funnpunkter. Gullinnholdet i analyserte prøver varierer en god del.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0819.01 Fastfjell
Prøvetaker: Ihlen, P.M./...Lager: Løkken
Kommentar: 1-2 cm kvartsgang (lokalt med druserom) som fører 5-10 mm striper av grovk. py og/eller fink. aspy langs gangkontakten mot rødlig, grå granitt.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0819.02 Fastfjell
Prøvetaker: Ihlen, P.M./...Lager: Løkken
Kommentar: 2-3 cm kvartsgang med opptil 2 cm brede breksjeårer av middelsk. py og fink. aspy. I tillegg 1-5 mm brede aspy-årer.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på lokalitet: Vestlige anvisning
(Objekt Id: 3777 13,01,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Brønnøy (1813)
Kart 1:50000: Majafjellet (1825-2) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 402752 m. Nord: 7237128 m.
Lengdegrad: 12.9185620 Breddegrad: 65.2428880
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Edelmetaller (Au, Ag, PGE) Ressursundertype: Gull
Element(er): Au As
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prospektering Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0819.03 Fastfjell
Prøvetaker: Ihlen, P.M./...Lager: Løkken
Kommentar: 3 cm kvartsgang med diss. og massive striper av middelsk. py og aspy, samt 1-2 mm massive årer av aspy i granitt i gangens forlengelse.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Analyseresultater
fra
Forekomstområde 1813 - 013 Storspalten

Elementanalyser

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative verdier betyr under deteksjonsgrensen.)
Prøvenr. Prøvetype Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
NO0819.01 Fastfjell 30 8 358 72 25 160.6 1671.0
NO0819.02 Fastfjell 9 6 38 37 10 6.6 1739.0
NO0819.03 Fastfjell 26 7 945 32 15 145.7 36935.0
------------------
Prøvenr. Pt# Pd# Rh# As* Cd* Ba* Mo* Sb* Bi*
NO0819.01 -3.0 -3.0 -5.0 99999 -.2 5 5.00 255 1368
NO0819.02 -3.0 -3.0 -5.0 99999 -.2 5 14.00 104 30
NO0819.03 -3.0 -3.0 -5.0 13045 .4 9 19.00 115 1241
------------------
Prøvenr. S% V* Cr* Mn* Fe% Th* U* W* Sr*
NO0819.01 4.12 17 27 179 9.58 3.00 9.00 4 4.0
NO0819.02 3.80 17 24 99 8.38 2.00 6.00 -2 2.0
NO0819.03 7.88 5 15 53 9.81 4.00 -5.00 -2 10.0
------------------
Prøvenr. La* B*
NO0819.01 5.00 -3
NO0819.02 3.00 -3
NO0819.03 6.00 -3


Faktaarket ble generert 24.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse