English version
MALMDATABASEN
Registrering 1813 - 016 Kalklavdalsvatn
(Objekt Id: 2924)
(Sist oppdatert: 01.03.2005)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Brønnøy (1813)
Kart 1:50000: Majafjellet (1825-2) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 405042 m. Nord: 7236698 m.
Lengdegrad: 12.9678340 Breddegrad: 65.2397020
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Edelmetaller (Au, Ag, PGE) Ressursundertype: Gull
Element(er): Au As
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prospektering Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1936 Geologi Selskap/Institusjon:Boliden AB

Mineralisering
Æra: Paleozoikum Periode: Devon
Genese: Hydrotermal gang Form: Plate
Hovedtekstur: Sprekkefylling Min. fordeling: Uregelmessig
Kornstørrelse: Middelskornet (1-3 mm) Hovedomvandling:
Strøk/Fall: 87 / 80 Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode: Silur
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet: Helgelanddekkekomplekset
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex: Bindalsbatolitten
Gruppe: Formasjon:

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Kvarts Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Muskovitt Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Svovelkis Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Arsenkis Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Gull Aksessorisk mineral (<1%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Vertsbergart Toglimmergranitt Intrusiv
Opprinnelig bergart :Granitt

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Vertsbergart Skjærplan Strøk/Fall :92 / 57 Syn-mineralisering ;...Effekt :Kontrollerer

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Forekomsten ble påvist i 1935-36 da Boliden AB drev regional prospektering innenfor konsesjonsområdet til A/S Kolsvik malmfelter. Mineraliseringen som er nevnt av Kautsky (1936, s. 1) opptrer 500 m NØ for Øvre Kalklavvatn i et brattheng på nordsiden av et mindre skar i terrenget. Nederst i henget er en 0,4- 0,6 m bred og 10 m lang gaffelformet kvartsgang (melkekvarts) blottet på siden av en liten urkjegle. Gangen som løper parallelt med skaret (str/fall: 87/80 og forgrening 53/60) inneholder mange druserom med vekst av cm-store kvartskrystaller. Gangkontakten mot den lys grå toglimmergranitten/granodioritten som er vertsbergart, fører ofte grovkornete aggregater av muskovitt. Svovelkis finnes uregelmessig fordelt i tynne kvartsårer og linser langs kanten av hovedgangen, og er dels sammenvokst med arsenkis (prøver: ØKV 2 og 3). 10 m nord for gangen og i ligg av denne opptrer 1-5 mm brede og massive arsenkisårer i granitten og tynne kvartsårer i denne (ØKV 1). Arsenkisen fyller sprekker orientert 92/57.

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Kautsky, F. , 1936
Fundpunkte innerhalb des konzessionsgebietes Gamla Oxen
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 3086;9 sider
Abstrakt:
Forf. går systematisk gjennom arsenkisførende sprekker/sprekksoner i følgende områder: Gamle Oksen, Nye Oksen, Buadalsvattendalen, Grytendalen, Finnlifjell, Kalklavdalen. Hver sone blir lokalisert i lendet og kjemiske analyser blir oppgitt (As, Ag, Au). Særlig frå Finnlifjell og i Kalklavdalen beskriver forf. mange funnpunkter. Gullinnholdet i analyserte prøver varierer en god del.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
ØKV 1 Fastfjell
Prøvetaker: Ihlen, P.M./...Lager: Løkken
Kommentar: 1-2 mm brede aspy-årer i toglimmergarnitt.
ØKV 2 Fastfjell
Prøvetaker: Ihlen, P.M./...Lager: Løkken
Kommentar: Rosa toglimmergarnitt med 1-5 mm brede kvarts-py-årer.
ØKV 3 Løsblokk
Prøvetaker: Ihlen, P.M./...Lager: Løkken
Kommentar: 5x30 mm kvarts-py-linse i rosa toglimmergarnitt (løsblokk fra ur).


Faktaarket ble generert 19.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse