English version
MALMDATABASEN
Registrering 1813 - 017 Kalklavdalslia
(Objekt Id: 2925)
(Sist oppdatert: 01.03.2005)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Brønnøy (1813)
Kart 1:50000: Majafjellet (1825-2) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 403752 m. Nord: 7238468 m.
Lengdegrad: 12.9390120 Breddegrad: 65.2551980
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Edelmetaller (Au, Ag, PGE) Ressursundertype: Gull
Element(er): Au As
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prospektering Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Mineralisering
Æra: Paleozoikum Periode: Devon
Genese: Skjærsone-mineralisering Form: Plate
Hovedtekstur: Breksjesement Min. fordeling: Uregelmessig
Kornstørrelse: Finkornet (<1 mm) Hovedomvandling: Serisittisering
Strøk/Fall: 17 / 85 Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode: Silur
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet: Helgelanddekkekomplekset
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex: Bindalsbatolitten
Gruppe: Formasjon:

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Kvarts Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Serisitt Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Plagioklas Underordnet mineral (1-10%)
Gangmineral Kloritt Underordnet mineral (1-10%)
Gangmineral Kalifeltspat Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Arsenkis Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Gull Aksessorisk mineral (<1%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Vertsbergart Toglimmergranitt Intrusiv
Opprinnelig bergart :Granitt

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Vertsbergart Forkastningsplan Strøk/Fall :17 / 85 Syn-mineralisering ;...Effekt :Kontrollerer
Vertsbergart Breksjeplan Strøk/Fall :67 / 80 Syn-mineralisering ;...Effekt :Kontrollerer

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Mineraliseringen ble funnet av NGU i 1986. Den er knyttet til en dårlig blottet skjærsone i lys grå toglimmer-granitter/granodioritter tilhørende Oksdal granittmassiv. Skjærsonen er blottet over en lengde av 2 m på et lite myrlendt platå i østlia av Kalklavdalen. Mineraliseringen opptrer ca. 100 m øst for kontakten til en ca. 250 m bred og flere km lang sone av migmatittiske biotittgneiser som danner en kile i granittmassivet. Skjærsonen (str/fall: 17/85) fører assosiert serisittomvandling, spesielt i et meterlangt parti hvor mørke grå årer av finkornet steinmelsbreksje (str/fall: 67/80) opptrer. Arsenkis med assosiert gull danner hårtynne årer og uregelmessig, finkornet disseminasjon i grunnmassen av breksjeårene. Orienteringen av de ulike sprekkesystemer i forbindelse med skjærsonen antyder dekstrale bevegelser.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0823.01 Fastfjell
Prøvetaker: Ihlen, P.M./...Lager: Løkken
Kommentar: Breksjert og omvandlet granitt med svart steinmelsmatriks.
NO0823.02 Fastfjell
Prøvetaker: Ihlen, P.M./...Lager: Løkken
Kommentar: Breksjert og omvandlet granitt med svart steinmelsmatriks.


Faktaarket ble generert 19.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse