English version
MALMDATABASEN
Registrering 1813 - 018 Kjelviktindaksla
(Objekt Id: 2926)
(Sist oppdatert: 01.03.2005)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Brønnøy (1813)
Kart 1:50000: Tosbotn (1825-1) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 403952 m. Nord: 7238448 m.
Lengdegrad: 12.9433050 Breddegrad: 65.2550770
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Edelmetaller (Au, Ag, PGE) Ressursundertype: Gull
Element(er): Au As Mo
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prospektering Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1986 - 1986 Geologi Selskap/Institusjon:NGU-malmreg.

Mineralisering
Æra: Paleozoikum Periode: Devon
Genese: Hydrotermal gang Form: Plate
Hovedtekstur: Sprekkefylling Min. fordeling: Uregelmessig
Kornstørrelse: Middelskornet (1-3 mm) Hovedomvandling:
Strøk/Fall: 60 / 60 Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode: Silur
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet: Helgelanddekkekomplekset
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex: Bindalsbatolitten
Gruppe: Formasjon:

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Muskovitt Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Kvarts Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Svovelkis Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Arsenkis Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Sulfosalt Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Gull Aksessorisk mineral (<1%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Vertsbergart Toglimmergranitt Intrusiv
Opprinnelig bergart :Granitt
Sidebergart Skarn Sedimentær
Opprinnelig bergart :Kalkstein
Metamorf fase :Kontakt
Sidebergart Doleritt Intrusiv
Opprinnelig bergart :doleritt
Sidebergart Migm.biotittgneis Sedimentær
Opprinnelig bergart :Gråvakke
Metamorf fase :Amfibolitt

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Vertsbergart Sprekker Strøk/Fall :60 / 60 Pre-mineralisering ;...Effekt :Kontrollerer

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Mineraliseringen ble funnet av NGU i 1986. Den er blottet like nordøst for et skar ytterst på Kjelviktindaksla. En 1-5 cm bred og 25 m lang gang av kvarts med muskovittrike render inneholder varierende mengder av svovelkis og litt arsenkis. Analysen (NO0824.02) tilsier også tilstedeværelse av gull og Pb-Bi-sulfider. Kvartsgangen gjennomsetter lyse grå toglimmergranitter nær kontakten (ca. 150 m) mot overliggende migmatittiske biotittgneiser med skarnomvandlete marmorsoner som utgjør taksonen til granitten. Den utgjør endel av Oksdal granittmassiv. 300 m lenger sør finnes en 100 m lang og 20 m bred sone med 0,2-1 m melkekvarts-ganger som stopper på grensen mot de metasedimentære bergarter i taksonen av granitten (søndre gangsystem). Gangen danner et system av "lit par lit" og "en echelon" kvartslinser med strøk/fall 55/65. Den mektigste gangen er 10 m bred og opptrer i ligg av sonen. Denne er svakt mineralisert og fører i heng sprekker med belegg og assosiert disseminasjon av svovelkis og molybdenglans.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0824.01 Fastfjell
Prøvetaker: Ihlen, P.M./...Lager: Løkken
Kommentar: Kvarts med rand av muskovitt, svovel- og arsenkis.

Navn på lokalitet: Søndre gangsystem
(Objekt Id: 3791 18,01,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Brønnøy (1813)
Kart 1:50000: Tosbotn (1825-1) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 403842 m. Nord: 7237948 m.
Lengdegrad: 12.9413000 Breddegrad: 65.2505620
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Edelmetaller (Au, Ag, PGE) Ressursundertype: Gull
Element(er): Au As Mo
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0824.02 Fastfjell
Prøvetaker: Ihlen, P.M./...Lager: Løkken
Kommentar: Grovkornete aggregater av svovelkis i melkekvarts, og med svak disseminasjon av finkornet molybdenglans.
NO0824.03 Fastfjell
Prøvetaker: Ihlen, P.M./...Lager: Løkken
Kommentar: Grovkornete aggregater av svovelkis i melkekvarts.


Faktaarket ble generert 24.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse