English version
MALMDATABASEN
Registrering 1811 - 010 Øvre Bogadalen
(Objekt Id: 2928)
(Sist oppdatert: 01.03.2005)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Bindal (1811)
Kart 1:50000: Majafjellet (1825-2) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 397232 m. Nord: 7225558 m.
Lengdegrad: 12.8091070 Breddegrad: 65.1374730
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Edelmetaller (Au, Ag, PGE) Ressursundertype: Gull
Element(er): Au As
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prospektering Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1936 Geologi Selskap/Institusjon:Boliden AB

Mineralisering
Æra: Paleozoikum Periode: Devon
Genese: Hydrotermal gang Form: Uregelmessig
Hovedtekstur: Sprekkefylling Min. fordeling: Uregelmessig
Kornstørrelse: Middelskornet (1-3 mm) Hovedomvandling: Silifisering
Strøk/Fall: 102 / 80 Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode: Silur
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet: Helgelanddekkekomplekset
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex: Bindalsbatolitten
Gruppe: Formasjon:

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Kvarts Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Arsenkis Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Svovelkis Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Gull Aksessorisk mineral (<1%)
Malmmineral Blyglans Aksessorisk mineral (<1%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Vertsbergart Muskovittgranitt Intrusiv
Opprinnelig bergart :Granitt
Sidebergart Migmatittisk gneis Sedimentær
Opprinnelig bergart :Gråvakke
Metamorf fase :Amfibolitt

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Vertsbergart Sprekker Strøk/Fall :69 / 80 Pre-mineralisering ;...Effekt :Kontrollerer
Vertsbergart Skjærplan Strøk/Fall :107 / 70 Syn-mineralisering ;...Effekt :Kontrollerer
Vertsbergart Forkastningsplan Strøk/Fall :124 / 80 Syn-mineralisering ;...Effekt :Kontrollerer
Sidebergart Foliasjon Strøk/Fall :352 / 70 Pre-mineralisering ;...Effekt :Ingen

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Forekomsten ble funnet 1 1935-36 da Boliden AB undersøkte området. Den ligger like over kanten av stupet som utgjør østlia av Bogadalen og 5-10 m sør for en bekk som renner utfor stupet. Mineraliseringen er knyttet til et system av kvartsganger som lokalt er skjærdeformert og innfylt med semi-massiv arsenkis, litt svovelkis og blyglans langs sprekker og breksjeårer. Bare lokalt opptrer arsenkisårer i granitt. Arsenkisen er ofte sammenvokst med et mørkt mineral som kan være rutil, eventuelt turmalin. Gangene av melkekvarts som varierer i bredde fra tynne årer (1-10 mm) til bredere ganger (10 cm) og tette kvartsårete og silifiserte linser (opptil 1 m brede og 5 m lange) opptrer innefor et 10x32 m2 stort område med lengste akse i ØNØ-VNV-retning (N102Ø). Disse har blitt reaktivisert ved fornyet skjærdeformasjon i forbindelse med malmavsetningen. Gangene gjennomsetter hvite til lys grå middelskornete muskovittgranitter med små inneslutninger av migmatittisk biotittgneis som ikke fører kvartsganger/årer. Granitten er ofte silifisert og lokalt epidotomvandlet i forbindelse med metertykke soner som fører et tett sett av parallelle kvartsårer (1-10 mm). I bekkeskaret videre mot ØSØ og øst for bekkedelet opptrer en 20 cm bred skjærsone (N95Ø) med åpne sprekker, kvartsårer (100/90) og tynne breksjeårer som stedvis, over en blottet lengde av 12 m, er fylt med massiv til disseminert arsenkis. Årene gjennomsetter toglimmergranitt. Mørke breksjeårer lokalt med disseminert arsenkis er også funnet i toglimmergranitt like under stupet i østlia av Bogadalen og i sørkanten av en ØSØ-VNV-strykende spalte eller bekkeskar som skjærer ut i dalen. Mineraliseringen opptrer ca 450 m rett nord for hovedforekomsten.

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Kautsky, F. , 1936
Fundpunkte innerhalb des konzessionsgebietes Gamla Oxen
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 3086;9 sider
Abstrakt:
Forf. går systematisk gjennom arsenkisførende sprekker/sprekksoner i følgende områder: Gamle Oksen, Nye Oksen, Buadalsvattendalen, Grytendalen, Finnlifjell, Kalklavdalen. Hver sone blir lokalisert i lendet og kjemiske analyser blir oppgitt (As, Ag, Au). Særlig frå Finnlifjell og i Kalklavdalen beskriver forf. mange funnpunkter. Gullinnholdet i analyserte prøver varierer en god del.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
Bua1 Fastfjell
Prøvetaker: Ihlen, P.M./...Lager: Løkken
Kommentar: Kvartsåret (1-2 cm) muskovittgranitt gjennomsatt av 1-5 mm arsenkisårer.
Bua10 Fastfjell
Prøvetaker: Ihlen, P.M./...Lager: Løkken
Kommentar: Svovelkis og arsenkisårer (5-100 mm) og disseminasjon i epidotførende silifisert granitt, men dominert av disseminasjon i karbonat-kvarts-epidotomvandlet granitt.
Bua2 Fastfjell
Prøvetaker: Ihlen, P.M./...Lager: Løkken
Kommentar: Arsenkisbelegg på sprekker i kvartsåret granitt.
Bua20 Fastfjell
Prøvetaker: Ihlen, P.M./...Lager: Løkken
Kommentar: Kvartsåret (1-2 cm) muskovittgranitt med 1-5 mm arsenkisårer.
Bua22 Fastfjell
Prøvetaker: Ihlen, P.M./...Lager: Løkken
Kommentar: Hårtynne arsenkisårer, tett nett, i kvartsåret muskovittgranitt.
Bua3 Fastfjell
Prøvetaker: Ihlen, P.M./...Lager: Løkken
Kommentar: 5 mm brede arsenkisårer i melkekvarts.
Bua4 Fastfjell
Prøvetaker: Ihlen, P.M./...Lager: Løkken
Kommentar: 5 mm brede arsenkisårer i melkekvarts.
Bua5 Fastfjell
Prøvetaker: Ihlen, P.M./...Lager: Løkken
Kommentar: 5 mm arsenkisåre langs 2 cm bred kvartsåre i muskovittgranitt.
Bua6 Fastfjell
Prøvetaker: Ihlen, P.M./...Lager: Løkken
Kommentar: 1-5 mm arsenkisårer i kvartsåret muskovittgranitt.
Bua7 Fastfjell
Prøvetaker: Ihlen, P.M./...Lager: Løkken
Kommentar: Opptil 15 mm brede arsenkis-steinmel-breksjeårer i sterkt kvartsåret muskovittgranitt.
Bua8 Fastfjell
Prøvetaker: Ihlen, P.M./...Lager: Løkken
Kommentar: 3 cm bred arsenkissementert breksjeåre med rundete kvartsfragmenter i lys silifisert granitt.
Bua9 Fastfjell
Prøvetaker: Ihlen, P.M./...Lager: Løkken
Kommentar: Svovelkis og arsenkisårer (5-100 mm) og disseminasjon i epidotførende silifisert granitt.

Navn på lokalitet: Bekkeskaret
(Objekt Id: 3768 10,01,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Bindal (1811)
Kart 1:50000: Majafjellet (1825-2) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 397352 m. Nord: 7225528 m.
Lengdegrad: 12.8116860 Breddegrad: 65.1372410
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Edelmetaller (Au, Ag, PGE) Ressursundertype: Gull
Element(er): Au As
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prospektering Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
Bua11 Fastfjell
Prøvetaker: Ihlen, P.M./...Lager: Løkken
Kommentar: Fragmentert toglimmergranitt med arsenkis langs breksjeårer og sprekker.
Bua23 Fastfjell
Prøvetaker: Ihlen, P.M./...Lager: Løkken
Kommentar: Fragmentert toglimmergranitt med arsenkis langs breksjeårer og sprekker.

Navn på lokalitet: Bogadalstupet
(Objekt Id: 3769 10,02,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Bindal (1811)
Kart 1:50000: Majafjellet (1825-2) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 397232 m. Nord: 7225998 m.
Lengdegrad: 12.8087820 Breddegrad: 65.1414190
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Edelmetaller (Au, Ag, PGE) Ressursundertype: Gull
Element(er): Au As
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prospektering Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
Bua24 Fastfjell
Prøvetaker: Ihlen, P.M./...Lager: Løkken
Kommentar: Kvartsåret toglimmergranitt med arsenkisdisseminasjon langs 1-10 mm breksjeårer.


Faktaarket ble generert 26.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse