English version
MALMDATABASEN
Registrering 1811 - 011 Nye Oksen
(Objekt Id: 2929)
(Sist oppdatert: 21.05.2010)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Bindal (1811)
Kart 1:50000: Majafjellet (1825-2) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 397802 m. Nord: 7227038 m.
Lengdegrad: 12.8201590 Breddegrad: 65.1509200
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Edelmetaller (Au, Ag, PGE) Ressursundertype: Gull
Element(er): Au As
Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 07.12.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prospektering Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1936 Geologi Selskap/Institusjon:Boliden AB

Mineralisering
Æra: Paleozoikum Periode: Devon
Genese: Skjærsone-mineralisering Form: Linse
Hovedtekstur: Årenettverk Min. fordeling: Semi-massiv
Kornstørrelse: Finkornet (<1 mm) Hovedomvandling: Serisittisering
Strøk/Fall: 128 Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode: Silur
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet: Helgelanddekkekomplekset
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex: Bindalsbatolitten
Gruppe: Formasjon:

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Kvarts Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Arsenkis Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Blyglans Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Gull Aksessorisk mineral (<1%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Sidebergart Migmatittisk bio-gneis Sedimentær
Opprinnelig bergart :Gråvakke
Metamorf fase :Amfibolitt
Sidebergart Toglimmergranitt Intrusiv
Opprinnelig bergart :Granitt
Sidebergart Leuco-granitt Intrusiv
Opprinnelig bergart :Granitt

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Vertsbergart Sprekker Strøk/Fall :45 / 80 Syn-mineralisering ;...Effekt :Kontrollerer
Vertsbergart Skjærplan Strøk/Fall :340 / 50 Syn-mineralisering ;...Effekt :Kontrollerer

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Forekomsten ble funnet i 1935-36 da Boliden foresto undersøkelsene av A/S Kolsvik Malmfelter sitt konsesjonsområde. Den ligger i en bekkedal som skjærer gjennom fjellryggen som utgjør nordvestlia av Okstind. Avstanden fra trig.-punktet på Okstind er ca. 1250 m mot NV (Kautsky 1936, s. 1-2). Mineraliseringen opptrer i granittiske intrusiver tilhørende Oksdal granittmassiv, og på grensen mot migmatittiske biotittgneiser i nord. Hovedforekomsten er utviklet i ligg av Kolsvikbogen-Ringvatn forkastningssone (KRFS) som faller 60°-80°mot øst. I dette området er KRFS kjennetegnet av opptreden av ultrakataklasitter både hvor forkastningen gjennomsetter gneiser (NO 11) og ganger av melkekvarts (NO 10). Mineraliseringen består av et nettverk av 1-15 mm brede massive arsenkis- ± blyglans-årer i hvit til lys grålig leucogranitt som er svakt serisittomvandlet. Nettverket domineres av to hovedretninger, henholdsvis 50/80 og 144/70; lokalt også 108/50. Sprekkemineraliseringen opptrer innenfor et opptil 20 m bredt og 75 m langt linseformet parti (akse: N128Ø) i den umiddelbare ligg av KRFS hvor denne gjør en knekk og forandrer retning fra N112Ø til N141Ø. Antall arsenkisårer og slirer pr. m2 varierer mellom 0 og 30. Nær forkastningsplanet opptrer enkelte metertykke kvartslinser som også fører sprekkefyllinger av arsenkis (1-20 mm). Nord for hovedforekomsten og 20 m ut i ligg av KRFS (NNØ for knekkpunkt) opptrer noen opptil 0.5 m brede ganger (str/fall: 160/50) av skjærdeformert kvarts som lokalt fører sprekkefyllinger av arsenkis. Gangene gjennomsetter lysegrå toglimmergranitter med mange inneslutninger av migmatittiske biotittgneiser.

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Berggren, E. , 1936
Kolsvikfyndigheten.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 3085;23 sider
Abstrakt:
Forf. gir en forholdsvis detaljert beskrivelse av malmforekomstene i Buadal (Kolsvik). Malmen består av arsankis og gull impregnert i kvartsårer. Prof beskriver også geologi og topografi og resultatet av elektriske målinger. På grunnlag av kartlegging og kjemisk analyse av de ulike forekomstene beregner forf. malmarealtet av forekomsten med minst 5 g/tonn AU. Det blir påpekt at malmens vertikale utstrekning kan være stor og at malmarealet kan økes en god del dersom fattigere soner tas med. Analyseresultater fra Kolsvik, Nye Oksen, Gamle Oksen, Finnlifjellet og Kalkavdalen er vedlagt i tabellform.

Kautsky, F. , 1936
Fundpunkte innerhalb des konzessionsgebietes Gamla Oxen
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 3086;9 sider
Abstrakt:
Forf. går systematisk gjennom arsenkisførende sprekker/sprekksoner i følgende områder: Gamle Oksen, Nye Oksen, Buadalsvattendalen, Grytendalen, Finnlifjell, Kalklavdalen. Hver sone blir lokalisert i lendet og kjemiske analyser blir oppgitt (As, Ag, Au). Særlig frå Finnlifjell og i Kalklavdalen beskriver forf. mange funnpunkter. Gullinnholdet i analyserte prøver varierer en god del.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO 2 Fastfjell
Prøvetaker: Ihlen, P.M./...Lager: Løkken
Kommentar: Svakt serisittomvandlet og oppsprukket hvit granitt med tynne aspy-årer.
NO 3 Fastfjell
Prøvetaker: Ihlen, P.M./...Lager: Løkken
Kommentar: Svakt serisittomvandlet og oppsprukket hvit granitt med aspy-årer (5 mm).
NO 4 Fastfjell
Prøvetaker: Ihlen, P.M./...Lager: Løkken
Kommentar: Hårtynne aspy-årer i hvit granitt med 5 mm serisittomv. sprekkesoner.
NO 5 Fastfjell
Prøvetaker: Ihlen, P.M./...Lager: Løkken
Kommentar: Svakt serisittomvandlet og granitt med spredte aspy-fylte sprekker.
NO 6 Fastfjell
Prøvetaker: Ihlen, P.M./...Lager: Løkken
Kommentar: 1-5 mm aspy-årer i grålig granitt.
NO 7 Fastfjell
Prøvetaker: Ihlen, P.M./...Lager: Løkken
Kommentar: 1-5 mm aspy-årer i grålig granitt.
NO 8 Fastfjell
Prøvetaker: Ihlen, P.M./...Lager: Løkken
Kommentar: 5-10 mm aspy-åre langs kanten av kvartsgang.
NO 9 Fastfjell
Prøvetaker: Ihlen, P.M./...Lager: Løkken
Kommentar: 5-10 mm aspy-åre langs kanten av kvartsgang.

Navn på prøvepunkt: Prøvepunkt 1
(Objekt Id: 4195 11,00,01)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Bindal (1811)
Kart 1:50000: Majafjellet (1825-2) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 397932 m. Nord: 7226898 m.
Lengdegrad: 12.8230330 Breddegrad: 65.1497050
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Edelmetaller (Au, Ag, PGE) Ressursundertype: Gull
Element(er): Au As


Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO10 Fastfjell
Prøvetaker: Ihlen, P.M./...Lager: Løkken
Kommentar: Mørk grå til svart kataklastisk kvarts med rosa stilbittstriper. KRFS sør.

Navn på prøvepunkt: Prøvepunkt 2
(Objekt Id: 4196 11,00,02)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Bindal (1811)
Kart 1:50000: Majafjellet (1825-2) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 397602 m. Nord: 7227278 m.
Lengdegrad: 12.8157200 Breddegrad: 65.1530100
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Edelmetaller (Au, Ag, PGE) Ressursundertype: Gull
Element(er): Au As


Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO11 Fastfjell
Prøvetaker: Ihlen, P.M./...Lager: Løkken
Kommentar: Mørk kataklastisk gneis med svak py-diss. KRFS nord.

Navn på lokalitet: Nye Oksen, Nord
(Objekt Id: 3792 11,01,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Bindal (1811)
Kart 1:50000: Majafjellet (1825-2) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 397832 m. Nord: 7227098 m.
Lengdegrad: 12.8207550 Breddegrad: 65.1514670
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Edelmetaller (Au, Ag, PGE) Ressursundertype: Gull
Element(er): Au As
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prospektering Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO 1 Fastfjell
Prøvetaker: Ihlen, P.M./...Lager: Løkken
Kommentar: 1 cm bred aspy-åre i gang av skjærdef. glassaktig toglimmergranitt.


Faktaarket ble generert 26.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse