English version
MALMDATABASEN
Registrering 1811 - 013 Grytendalen
(Objekt Id: 2931)
(Sist oppdatert: 01.03.2005)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Bindal (1811)
Kart 1:50000: Majafjellet (1825-2) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 400052 m. Nord: 7228888 m.
Lengdegrad: 12.8667780 Breddegrad: 65.1681970
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Edelmetaller (Au, Ag, PGE) Ressursundertype: Gull
Element(er): Au As
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prospektering Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1936 Geologi Selskap/Institusjon:Boliden AB

Mineralisering
Æra: Paleozoikum Periode: Devon
Genese: Skjærsone-mineralisering Form: Plate
Hovedtekstur: Breksjesement Min. fordeling: Uregelmessig
Kornstørrelse: Finkornet (<1 mm) Hovedomvandling: Andre
Strøk/Fall: 122 / 70 Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode: Silur
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet: Helgelanddekkekomplekset
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex: Bindalsbatolitten
Gruppe: Formasjon:

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Muskovitt Underordnet mineral (1-10%)
Gangmineral Kvarts Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Arsenkis Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Gull Aksessorisk mineral (<1%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Vertsbergart Aplogranitt Intrusiv
Opprinnelig bergart :Granitt
Vertsbergart Toglimmergranitt Intrusiv
Opprinnelig bergart :Granitt
Vertsbergart Muskovittgranitt Intrusiv
Opprinnelig bergart :Granitt
Sidebergart Diorittisk gneis Intrusiv
Opprinnelig bergart :Dioritt
Metamorf fase :Amfibolitt
Sidebergart Migmatittisk gneis Sedimentær
Opprinnelig bergart :Gråvakke
Metamorf fase :Amfibolitt

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Vertsbergart Skjærplan Strøk/Fall :125 / 75 Syn-mineralisering ;...Effekt :Kontrollerer
Sidebergart Foliasjon Strøk/Fall :301 / 68 Pre-mineralisering ;...Effekt :Ingen

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Forekomsten ble funnet i 1935-36 da Boliden AB foresto undersøkelsen av A/S Kolsvik malmfelter sitt konsesjonsområde. Den ligger 250 NV for Store Grytendalsvatn, på et lite platå som mot sør er avgrenset av et stup mot et dalsøkk hvor det fins flere små tjern eller myrpytter. Den opptrer i kontaktsonen av Oksdal granittmassiv, og ca. 300 m (horisontalt) utenfor kontakten (Kautsky s.2, 1936). Mineraliserigen er knyttet til et system av parallelle og forgrenete breksjeårer med uregelmessig disseminasjon av arsenkis i en mørk grå grunnmasse bestående av steinmel og litt finkornet kvartssement (prøvene GRYT 1-13). Årene er 0,5-15 mm brede og opptrer innenfor en 1-4 m bred og 60 m lang sone med str/fall: 125/70. Stedvis smelter årene sammen og danner 20 cm brede breksjesoner. De forekommer bare i ganger og kropper av lys grå toglimmergranitt, rosa pegmatittisk muskovittgranitt og rosa aplogranitt. Disse har stor utbredelse og gjennomsetter migmatittiske biotittgneiser med tynne soner av monzodiorittisk gneis, amfibolitt og marmor (dels omvaldlet klinozoisitt-vesuvian-kvartsskarn). Langs de arsenkisførende breksjeårer som gjennomsetter toglimmergranittene er det ofte utviklet en 1-2 cm bred kontaktsone hvor granitten er bleket eller muskovittisert.

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Kautsky, F. , 1936
Fundpunkte innerhalb des konzessionsgebietes Gamla Oxen
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 3086;9 sider
Abstrakt:
Forf. går systematisk gjennom arsenkisførende sprekker/sprekksoner i følgende områder: Gamle Oksen, Nye Oksen, Buadalsvattendalen, Grytendalen, Finnlifjell, Kalklavdalen. Hver sone blir lokalisert i lendet og kjemiske analyser blir oppgitt (As, Ag, Au). Særlig frå Finnlifjell og i Kalklavdalen beskriver forf. mange funnpunkter. Gullinnholdet i analyserte prøver varierer en god del.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
GRYT 1 Fastfjell
Prøvetaker: Ihlen, P.M./...Lager: Løkken
Kommentar: 0,5 mm bred aspy-åre i muskovittgranitt.
GRYT 2 Fastfjell
Prøvetaker: Ihlen, P.M./...Lager: Løkken
Kommentar: 0,5 mm bred aspy-åre i lys toglimmergranitt med svarte breksjeårer.
GRYT 3 Fastfjell
Prøvetaker: Ihlen, P.M./...Lager: Løkken
Kommentar: 0,5 mm bred aspy-åre i muskovittgranitt med bleket rand rundt aspy-kornene.
GRYT 4 Fastfjell
Prøvetaker: Ihlen, P.M./...Lager: Løkken
Kommentar: 0,1-5 mm brede breksjeårer med diss. aspy i lys rosa muskovittgranitt med biotittgneis-slirer.
GRYT 5 Fastfjell
Prøvetaker: Ihlen, P.M./...Lager: Løkken
Kommentar: Opptil 7 mm brede breksjeårer med grunnmasse av steinmel og arsenkis. Årer i lys rosa muskovittgranitt.
GRYT 6 Fastfjell
Prøvetaker: Ihlen, P.M./...Lager: Løkken
Kommentar: Mørke breksjeårer med disseminert aspy i lys rosa fink. muskovittgranitt (Aplogranitt.
GRYT 7 Fastfjell
Prøvetaker: Ihlen, P.M./...Lager: Løkken
Kommentar: Opptil 5 mm brede breksjeårer med disseminert aspy.
GRYT 8 Fastfjell
Prøvetaker: Ihlen, P.M./...Lager: Løkken
Kommentar: Opptil 7 mm brede breksjeårer i toglimmergranitt med amfibolittslire.

Navn på prøvepunkt: Prøvepunkt 1
(Objekt Id: 4197 13,00,01)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Bindal (1811)
Kart 1:50000: Majafjellet (1825-2) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 400002 m. Nord: 7228918 m.
Lengdegrad: 12.8656900 Breddegrad: 65.1684510
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Edelmetaller (Au, Ag, PGE) Ressursundertype: Gull
Element(er): Au As


Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
GRYT 10 Fastfjell
Prøvetaker: Ihlen, P.M./...Lager: Løkken
Kommentar: Sterkt rusten toglimmergranitt med parallelle 0,1-1 mm aspy-årer og 5 mm kvartsårer.
GRYT 11 Fastfjell
Prøvetaker: Ihlen, P.M./...Lager: Løkken
Kommentar: Toglimmergranitt med tett av 1-7 mm breksje- og aspy-årer som kan ha rand av bleket granitt.
GRYT 12 Fastfjell
Prøvetaker: Ihlen, P.M./...Lager: Løkken
Kommentar: 1-3 mm brede aspy-årer i rosa muskovittgranitt.
GRYT 13 Fastfjell
Prøvetaker: Ihlen, P.M./...Lager: Løkken
Kommentar: Breksjeårer med disseminert aspy i lys rosa aplogranitt.
GRYT 9 Fastfjell
Prøvetaker: Ihlen, P.M./...Lager: Løkken
Kommentar: Opptil 15 mm brede breksjeårer med diss. aspy i pegmatittisk muskovittgranitt med druserom belagt med kvartskrystaller.


Faktaarket ble generert 26.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse