English version
MALMDATABASEN
Registrering 1811 - 014 Bindalseid
(Objekt Id: 2932)
(Sist oppdatert: 10.02.2006)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Bindal (1811)
Kart 1:50000: Bindal (1825-3) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 370872 m. Nord: 7225659 m.
Lengdegrad: 12.2477600 Breddegrad: 65.1291170
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Arsen
Element(er): As
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prospektering Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1987 - 1988 Geologi Selskap/Institusjon:NGU

Mineralisering
Æra: Paleozoikum Periode: Devon
Genese: Hydrotermal gang Form: Plate
Hovedtekstur: Sprekkefylling Min. fordeling: Massiv
Kornstørrelse: Middelskornet (1-3 mm) Hovedomvandling:
Strøk/Fall: 170 / 80 Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode: Ordovicium
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet: Helgelanddekkekomplekset
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Kvarts Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Arsenkis Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Magnetkis Aksessorisk mineral (<1%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Vertsbergart Granodiorittisk gneis Intrusiv
Opprinnelig bergart :Granodioritt

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Vertsbergart Foliasjon Strøk/Fall :21 / 40 Pre-mineralisering ;...Effekt :Ingen
Vertsbergart Sprekker Strøk/Fall :191 / 85 Syn-mineralisering ;...Effekt :Kontrollerer

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Forekomsten ble funnet i 1987 i forbindelse med regional berggrunnskartlegging. Den finnes 25 m nord for det første av de husene som ligger etter hverandre ned mot bryggen i Bindalseid eller Kalvika. Mineraliseringen omfatter et sett av parallelle og 0,5-10 cm brede arsenkis- og arsenkis/kvarts-årer med strøk/fall: 180-160/80. Sonen med arsenkisårer er 2-3 m bred og mer enn 20m lang (deler er overdekket). Lokalt opptrer tynne (5 mm) magnetkis-kvarts-årer. Forekomsten opptrer i heng av en mulig nordlig fortsettelse av Helgelandsdekkets basale skyvesone og ca. 700 m øst for dens utgående. Årene, som vanligvis er 0,5 - 2 cm brede, opptrer i grovkornet, foliert og dels protomylonittisk granodioritt (Nordgulen et. al. 1989).

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0830.01 Fastfjell
Prøvetaker: Ihlen, P.M./...Lager: Løkken
Kommentar: Massive arsenkisårer (0,5 cm) i foliert granodioritt.
24-2 Fastfjell
Prøvetaker: Ihlen, P.M./...Lager: Løkken
Kommentar: 1-2 mm magnetkisåre i grå, foliert granodioritt.
24-3 Fastfjell
Prøvetaker: Ihlen, P.M./...Lager: Løkken
Kommentar: 0,5-2 cm massive arsenkisårer i lys grå bleket granodiorittisk gneis.
24-4 Fastfjell
Prøvetaker: Ihlen, P.M./...Lager: Løkken
Kommentar: 0,5-1 cm massive arsenkisårer i lys grå bleket forskifret granodioritt.
24-5 Fastfjell
Prøvetaker: Ihlen, P.M./...Lager: Løkken
Kommentar: 0,5-1 cm massive arsenkisårer i lys grå bleket forskifret granodioritt langs kvartsgang.


Faktaarket ble generert 26.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse