English version
MALMDATABASEN
Registrering 1811 - 015 Langmark
(Objekt Id: 2933)
(Sist oppdatert: 10.02.2006)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Bindal (1811)
Kart 1:50000: Austra (1725-2) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 364952 m. Nord: 7230399 m.
Lengdegrad: 12.1171620 Breddegrad: 65.1692270
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Arsen
Element(er): Kis As Zn Pb
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prospektering Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1985 - 1985 Geologi Selskap/Institusjon:Terra Mining A/S
1989 - 1989 Prøvetaking Selskap/Institusjon:NGU-malmreg.
1994 - 1994 Prøvetaking Selskap/Institusjon:NGU-malmreg.

Mineralisering
Æra: Paleozoikum Periode: Devon
Genese: Hydrotermal gang Form: Uregelmessig
Hovedtekstur: Strukturløs Min. fordeling: Uregelmessig
Kornstørrelse: Grovkornet (>3 mm) Hovedomvandling: Serisittisering
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode: Ordovicium
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet: Helgelanddekkekomplekset
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex: Bindalsbatolitten
Gruppe: Formasjon:

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Kvarts Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Biotitt Underordnet mineral (1-10%)
Gangmineral Feltspat Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Magnetkis Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Sinkblende Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Svovelkis Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Arsenkis Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Kobberkis Underordnet mineral (1-10%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Vertsbergart Turmalingranitt Intrusiv
Opprinnelig bergart :Granitt

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Vertsbergart Skjærplan Strøk/Fall :41 / 30 Syn-mineralisering ;...Effekt :Kontrollerer
Vertsbergart Sprekker Strøk/Fall :95 / 22 Pre-mineralisering ;...Effekt :Ingen
Vertsbergart Forkastningsplan Strøk/Fall :270 / 80 Post-mineralisering ;...Effekt :Ingen
Vertsbergart Foliasjon Strøk/Fall :311 / 60 Pre-mineralisering ;...Effekt :Ingen

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Forekomsten omfatter flere generasjoner av kvartsganger og forkastningssoner med assosiert sulfidmineralisering som opptrer i en lys, grå turmalin-biotitt-granitt. Granitten er blotte i veiskjæringene langs østsiden av riksvei 17, 250-550 m nord for avkjøringen til Langmark gård. Forekomsten ble påvist av NGU (Ø. Nordgulen) i forbindelse med regionalkartlegging på kbl. Austra, 1725-2, og av Bindalsbatholitten. Hovedmineraliseringen finnes i en opptil metertykk og 10 m lang kvartslinse (str./fall: 162/50) med grovkornete aggregater av magnetkis og biotitt samt lokalt svovelkis. Langs liggsiden opptrer dessuten spredte, langprismatiske krystaller og aggregater av arsenkis. Kvartslinsen gjennomsetter muskovitt- og biotitt-foliert granitt og kvarts-turmalinganger (str./fall: 86-104/22-30) i denne. Flere steder både i den nordlige og sørlige veiskjæring opptrer 20-30 cm brede forkastningssoner som følger 1-2 cm brede kvartsårer. Dise er omgitt av 3-15 cm brede omvandlingssoner som glir fra silifisering (1-3 cm sone) nærmest årene over i kvarts-serisittomvandling mot granitten. Innenfor forkastningssonen opptrer svovelkis og arsenkis på sprekker og som disseminasjon i kvartsårene og den omvandlete sidesteinen, samt langs skjærplan som følger kontakten av kvartsårene. I den sørlige skjæringen finnes sinkblende, svovelkis og kobberkis som tynne årer omgitt av klorittomvandling, mens svart sinkblende opptrer langs svarte kataklasittårer i den nordlige skjæring.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0831.02 Fastfjell
Prøvetaker: Ihlen, P.M./...Lager: Løkken
Kommentar: Massive po-årer i melkekvarts.
NO0831.03 Fastfjell
Prøvetaker: Ihlen, P.M./...Lager: Løkken
Kommentar: 1-2 cm bred kvartsåre med po-aggregater og langprismatiske aspy-aggregater langs kanten.
NO0831.04 Fastfjell
Prøvetaker: Ihlen, P.M./...Lager: Løkken
Kommentar: Kvarts-muskovitt-segregasjon i hvit, finkornet granitt med aspy-krystaller.
NO0831.05 Fastfjell
Prøvetaker: Ihlen, P.M./...Lager: Løkken
Kommentar: 1-5 mm svarte po-årer og sprekkebelegg i finkornet muskovittgranitt.
NO0831.06 Fastfjell
Prøvetaker: Ihlen, P.M./...Lager: Løkken
Kommentar: Disseminasjon av py og po i lys, foliert granitt.
NO0831.07 Fastfjell
Prøvetaker: Ihlen, P.M./...Lager: Løkken
Kommentar: Skjærdeformert kvarts-py-åre.
NO0831.08 Fastfjell
Prøvetaker: Ihlen, P.M./...Lager: Løkken
Kommentar: Massivt magnetkisaggragat i kvarts.
NO0831.09 Fastfjell
Prøvetaker: Ihlen, P.M./...Lager: Løkken
Kommentar: Svart po- og sinkblendeførende åre muskovittfoliert turmalingranitt.

Navn på lokalitet: Nordlige anv.
(Objekt Id: 3781 15,01,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Bindal (1811)
Kart 1:50000: Austra (1725-2) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 364912 m. Nord: 7230489 m.
Lengdegrad: 12.1162220 Breddegrad: 65.1700170
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Arsen
Element(er): Kis As Zn Pb
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prospektering Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0831.01 Fastfjell
Prøvetaker: Ihlen, P.M./...Lager: Løkken
Kommentar: Mylonittisk granitt med 1-10 mm svarte årer med sl og aksessorisk py.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på lokalitet: Sørlige anv.
(Objekt Id: 3782 15,02,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Bindal (1811)
Kart 1:50000: Austra (1725-2) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 364972 m. Nord: 7230219 m.
Lengdegrad: 12.1177640 Breddegrad: 65.1676220
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Arsen
Element(er): Kis As Zn Pb
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prospektering Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0831.10 Fastfjell
Prøvetaker: Ihlen, P.M./...Lager: Løkken
Kommentar: Klorittomvandling med aggregater av py og sl.
NO0831.11 Fastfjell
Prøvetaker: Ihlen, P.M./...Lager: Løkken
Kommentar: Serisitt-kloritt-omvandling med aspy-belagte sprekker.
NO0831.12 Fastfjell
Prøvetaker: Ihlen, P.M./...Lager: Løkken
Kommentar: 5 cm bred serisittomvandlingssone med 1-3 mm brede årer av sl , aksessorisk ga og kloritt.
NO0831.13 Fastfjell
Prøvetaker: Ihlen, P.M./...Lager: Løkken
Kommentar: Knust granitt med forvitret py og rustbelegg.
NO0831.14 Fastfjell
Prøvetaker: Ihlen, P.M./...Lager: Løkken
Kommentar: Aspy-åre.
NO0831.15 Fastfjell
Prøvetaker: Ihlen, P.M./...Lager: Løkken
Kommentar: Magnetkis og litt kobberkis disseminert i biotitt-kvartsgang.
NO0831.16 Fastfjell
Prøvetaker: Ihlen, P.M./...Lager: Løkken
Kommentar: Svarte, parallelle årer i granitt.
NO0831.17 Fastfjell
Prøvetaker: Ihlen, P.M./...Lager: Løkken
Kommentar: Py-belagte sprekker i muskovittfoliert granitt.


Analyseresultater
fra
Forekomstområde 1811 - 015 Langmark

Elementanalyser

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative verdier betyr under deteksjonsgrensen.)
Prøvenr. Prøvetype Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
NO0831.01 Fastfjell 254 49645 3148 56 17 34.4 73.0
------------------
Prøvenr. Pt# Pd# Rh# As* Cd* Ba* Mo* Sb* Bi*
NO0831.01 -3.0 -3.0 -5.0 2075 164.6 7 4.00 -2 70
------------------
Prøvenr. S% V* Cr* Mn* Fe% Th* U* W* Sr*
NO0831.01 8.42 -1 12 317 9.90 9.00 16.00 8 2.0
------------------
Prøvenr. La* B*
NO0831.01 14.00 -3


Faktaarket ble generert 26.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse