English version
MALMDATABASEN
Registrering 1813 - 020 Sausvatn
(Objekt Id: 2935)
(Sist oppdatert: 01.03.2005)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Brønnøy (1813)
Kart 1:50000: Velfjord (1825-4) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 391932 m. Nord: 7246288 m.
Lengdegrad: 12.6799900 Breddegrad: 65.3216290
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Edelmetaller (Au, Ag, PGE) Ressursundertype: Gull
Element(er): Au As
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prospektering Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Mineralisering
Genese: Form:
Hovedtekstur: Min. fordeling:
Kornstørrelse: Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Forekomsten ble funnet av BP Norge A/S Minerals i forbindelse med oppfølging av bekkesedimentanomalier i området i perioden 1982-83. Mineraliseringen er knyttet til tynne (10-30 cm) boudinerte kropper av granitt-pegmatitt og kvarts-karbonatlinser langs riksvei 803 (gammelt nr!) på sørsiden av Sausvatn og 50 m nord for Flatmovassbotn. Skjærsonen opptrer i en båndet sekvens av biotittgneiser/skifre, psammitter og kalksilikatgneiser som langs de enkelte skjærplan er klorittiserte. I en sekvens opptrer også to 1,5 m og 0,5 m tykke marmorbenker. Magnetkis-årer og sene sprekkefyllinger og disseminasjon av arsenkis opptrer langs kvarts-karbonat, turmalin- og mørke kataklasittårer i pegmatittkroppene og langs sprekker og stikk i kvarts-karbonatlinsene og deres umiddelbare sidestein. Karbonatmassen har brun forvitringshud og er sannsynligvis ankeritt eller Fe-dolomitt.

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Thorsnes, Terje; Løseth, Helge , 1991
Tectonostratigraphy in the Velfjord-Tosen region, southwestern part of the Helgeland Nappe Complex, Central Norwegian Caledonides.
;Norges geologiske undersøkelse;TIDSSKRIFTARTIKKEL;NGU Bulletin; No.421;1-18 sider
Abstrakt:
In the southwestern parts of the Helgeland Nappe Complex, dismembered ophiolites and their cover sequences are imbricated together with nappes consisting dominantly of continentally derived rock units. A local nappe sequence comprises three nappes, informally termed the Lower, Middle and Upper nappes. The Lower and Upper nappes consist of partly migmatic mica gneisses and othogneisses associated with marbles and calc-silicate gneisses. Between these nappes, the Middle nappe includes an igneous complex of mafic and ultramafic rocks of ophiolitic affinity, unconformably overlain by a cover sequence with material derived partly from the ophiolite substrate. Plutonic rocks, ranging from hornblende gabbros to diorites and granites, were emplaced at several stages during the tectonometamorphic evolution of the region. Based on comparison with nearby areas, most of the regional metamorphism and deformation would seem to have occured in the Ordovician, with a later phase of thrusting during the Mid Silurian to Early Devonian Scandian orogeny.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0833.01 Fastfjell
Prøvetaker: Ihlen, P.M./...Lager: Løkken
Kommentar: Sprekkebelegg og aggregater av magnetkis og disseminerte arsenkiskrystaller i fragmentert kalksilikatgneis.
NO0833.02 Fastfjell
Prøvetaker: Ihlen, P.M./...Lager: Løkken
Kommentar: Foliasjonskonkordante årer av aspy og sprekkebelegg av po (1-2 mm) i båndet biotittførende kalksilikatgneis.
27-3 Fastfjell
Prøvetaker: Ihlen, P.M./...Lager: Løkken
Kommentar: Skjærdeformert og ankerittåret kvartsgang med litt aspy og po langs sprekker i ankerittmasen.
27-4 Fastfjell
Prøvetaker: Ihlen, P.M./...Lager: Løkken
Kommentar: Skjærdeformert og ankerittåret kvartsgang med litt aspy og po langs sprekker i ankerittmasen.


Faktaarket ble generert 19.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse