English version
MALMDATABASEN
Registrering 1813 - 023 Sørlielva
(Objekt Id: 2939)
(Sist oppdatert: 01.03.2005)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Brønnøy (1813)
Kart 1:50000: Velfjord (1825-4) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 380522 m. Nord: 7255988 m.
Lengdegrad: 12.4268310 Breddegrad: 65.4046100
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Edelmetaller (Au, Ag, PGE) Ressursundertype: Gull
Element(er): Au
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prospektering Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1982 - 1983 Geokjemi Selskap/Institusjon:BP Norge A/S Minerals
1994 - 1994 Prøvetaking Selskap/Institusjon:NGU-malmreg.

Mineralisering
Æra: Paleozoikum Periode: Devon
Genese: Hydrotermal gang Form: Plate
Hovedtekstur: Sprekkefylling Min. fordeling: Uregelmessig
Kornstørrelse: Middelskornet (1-3 mm) Hovedomvandling: Silifisering
Strøk/Fall: 283 / 80 Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode: Ordovicium
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet: Helgelanddekkekomplekset
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex: Bindalsbatolitten
Gruppe: Formasjon:

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Kvarts Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Kalkspat Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Magnetkis Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Svovelkis Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Gull Aksessorisk mineral (<1%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Vertsbergart Dioritt Intrusiv
Opprinnelig bergart :Dioritt
Vertsbergart Granodioritt Intrusiv
Opprinnelig bergart :Granodioritt
Vertsbergart Gabbro Intrusiv
Opprinnelig bergart :Gabbro

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Vertsbergart Sprekker Strøk/Fall :292 / 80

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Forekomsten ble påvist av BP Norge A/S Minerals i forbindelse med regional prospektering etter gull i Helgeland og oppfølging av gullanomalier i grønnfjellområdet. Mineraliseringen er knyttet til en hydrotermal gang som stryker langs midten av Sørlielva. Gangen er 20-35 cm bred og kan følges over en strening på 50 m. Den består av kvarts med en sentralsone (10-20 cm bred) av hvit kalkspat. Sulfidene som hovedsakelig omfatter svovelkis er knyttet til kvartsranden av gangen og dens silifiserte og kvartsårete sidestein. Sulfidene finnes som disseminasjon og sprekkebelegg i disse partier. Sidesteinen omfatter fin- middelskornet og foliert dioritt-gabbro med gjennomsettende granittganger. Gangen skifter stedvis retning eller forgrenes. På dise steder når mineraliseringen mektigheter på 0,5-0,6 m.

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Myrland, Rolf , 1972
Velfjord. Beskrivelse til det berggrunnsgeologiske gradteigskart I 18 - 1:100 000.
;Norges geologiske undersøkelse;KARTBESKRIVELSE; TIDSSKRIFTARTIKKEL;NGU; Skrifter; No.274; 1;1-30 + ka sider
Abstrakt:
The various lithologies are described. These comprise granitic basements rocks of supposed Pre-Cambrian age and Cambro-Silurian supracrustals and intrusives. The intrusives are mostly found within the Bindal and Velfjord massifs. These massifs are younger than the supracrustals, but their mutual age relationship is uncertain. Tectonically the rocks are sitated in "the high metamorphic nappe-complex" of central and western Helgeland. The supracrustal rocks have undergone at least three phases of Caledonian folding, the F2 phase producing the main regional structures. The rocks have mineral assemblages which place them in the almandine-amphibolite metamorphic facies.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0837.01 Fastfjell
Prøvetaker: Ihlen, P.M./...Lager: Løkken
Kommentar: Py-diss. og sprekkebelegg samt litt po i melkekvarts.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0837.02 Fastfjell
Prøvetaker: Ihlen, P.M./...Lager: Løkken
Kommentar: Middk. aggregater og diss av po i granodioritt langs kvartsbreksje.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0837.03 Fastfjell
Prøvetaker: Ihlen, P.M./...Lager: Løkken
Kommentar: Fink. py langs hårtynne årer og som diss. i 20 cm bred kvartsbreksje i dioritt.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Faktaarket ble generert 19.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse