English version
MALMDATABASEN
Registrering 1826 - 033 Søndre Kvalpskardaksla
(Objekt Id: 2943)
(Sist oppdatert: 15.05.2006)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Aarborte (1826)
Kart 1:50000: Susendalen (1925-1) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 450402 m. Nord: 7257878 m.
Lengdegrad: 13.9305840 Breddegrad: 65.4396790
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Bly
Element(er): Pb Zn Cu
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prøvedrift Reserver:
Driftsmetode: Dagbrudd Historisk produksjon:


Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1879 - 1881 Prøvedrift Selskap/Institusjon:Søndre Kvalpskardakselen grubebolag

Mineralisering
Æra: Paleozoikum Periode: Devon
Genese: Hydrotermal breksje Form: Plate
Hovedtekstur: Breksjesement Min. fordeling: Uregelmessig
Kornstørrelse: Middelskornet (1-3 mm) Hovedomvandling: Silifisering
Strøk/Fall: 207 / 75 Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode: Ordovicium
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet: Kølidekkekomplekset
Tektonisk complex: Hattfjelldaldekket
Intrusivt komplex:
Gruppe: Limingen Formasjon: Finnbursvika

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Kvarts Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Ankeritt Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Sinkblende Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Blyglans Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Svovelkis Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Kobberkis Underordnet mineral (1-10%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Vertsbergart Serisittskifer Sedimentær
Opprinnelig bergart :Leirstein
Metamorf fase :Grønnskifer
Vertsbergart Dolomitt Sedimentær
Opprinnelig bergart :Dolomitt
Metamorf fase :Grønnskifer

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Vertsbergart Foliasjon Strøk/Fall :111 / 38 Pre-mineralisering ;...Effekt :Ingen
Vertsbergart Skjærplan Strøk/Fall :155 / 20 Pre-mineralisering ;...Effekt :Modifiserer
Vertsbergart Forkastningsplan Strøk/Fall :194 / 75 Syn-mineralisering ;...Effekt :Kontrollerer

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Skjerpet ligger på nordkanten av en myr og omfatter en 10 m lang og 2,5 m bred skjæring inn i fjellsiden mot nord (N27Ø). Innerst i denne er det drevet inn et 4 m langt tverrslag mot vest (N287Ø). Videre mot nord finnes to mindre dagbrudd (5x2.5 m2) i en avstand av henholdsvis 5 og 18 m i forbindelse med sølvrushet i Hattfjelldal på 1880-tallet. Beskrivelsen som gis av Bathen (1881) stemmer relativt godt selv om han nevner tilstedeværelse av mye fahlerts som ikke er påvisbart i analysene. Mineraliseringen opptrer i en massiv dolomitt som fører innlagringer i serisittskifre og og opptrer på vestsiden av skjæringen i kontakt med sterkt deformert, mylonittisk diorittisk gneis. På begge sider av en forkastning (opptil 10 m) som følger skjæringens vestside er dolomitten sterkt silifisert i forbindelse med et nettverk av mm-brede årer og bredere breksjeårer både i dolomitten og i kvartsårene.Serisittskifrene (fyllitten) er også silifisert inn mot forkastningen og fører dessuten brunlig svovelkis-ankeritt-omvandling som også er tilstede langs den mylonittiske diorittkontakten i tverrslaget. I dagbruddet opptrer også lokalt svovelkis som disseminasjon og tynne årer i kvartsgangen. Sulfidinnholdet i de mineraliserte partiene er generelt meget lavt.

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Dallmann, Winfried K. , 1987
Sedimentary environment and synsedimentary tectonics in the Hattfjelldal Nappe, North-Central Norway.
;Norges geologiske undersøkelse;TIDSSKRIFTARTIKKEL;NGU Bulletin; No.410;25-54 sider
Abstrakt:
The Hattfjelldal Nappe, part of the "eugeoclinical" Seve-Köli Nappe Complex of the Scandinavian Caledonides, occurs beneath the basal thrust zone of the Helgeland Nappe Complex. Detailed fieldwork in these strongly deformed rocks has allowed recognition of a stratigraphic succession which partly can be correlated with successions adjacent nappes and other areas in the Central and North Scandinavian Caledonides. Two main groups can be recognized. The Røssvatnet Group is assumed to represent an Early Silurian carbonate tidal-flat and adjcent basinal environment, possibly situated upon a former accreted island arc/continental margin complex. Scandian tectonism is considered to have commenced subsequently, with the westward tilting of the depositional area which gave rise to a sedimentary unconfirmity (base of Limingen Group) and the development of psephitic massgravity sediments. The Limingen Group is considered to represent a transition from flysch to molasse facies, where sediments were derived from the advancing nappe front of the Helgeland Nappe Complex to the west. Sedimentation then ceased as the basin was overthrust in the Mid Silurian and truncated by the nappes, which gave rise to a post-sedimentary polyphase deformation sequence.

Bathen, E. , 1881
Kort beretning om de vigtigste grubebolag i Vefsen og Hatfjelddalen.
;Norges geologiske undersøkelse;RAPPORT;Bergarkivet; No.BA 1719;64 sider
Abstrakt:
Dokumentet er en trykksak med opplysninger, tatt vesentlig fra Helgelands Tidende, om de viktigste grubeselskaper i Vefsn og Hattfjelldalen.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
39/9089665 Fastfjell
Prøvetaker: Ihlen, P.M./...Lager: Løkken
39/9089666 Tipprøve
Prøvetaker: Ihlen, P.M./...Lager: Løkken
39/9089667 Fastfjell
Prøvetaker: Ihlen, P.M./...Lager: Løkken
39/9089668 Fastfjell
Prøvetaker: Ihlen, P.M./...Lager: Løkken
39/9089669 Fastfjell
Prøvetaker: Ihlen, P.M./...Lager: Løkken
39/9089670 Fastfjell
Prøvetaker: Ihlen, P.M./...Lager: Løkken
39/9089671 Fastfjell
Prøvetaker: Ihlen, P.M./...Lager: Løkken
39/9089672 Tipprøve
Prøvetaker: Ihlen, P.M./...Lager: Løkken
39/9089673 Tipprøve
Prøvetaker: Ihlen, P.M./...Lager: Løkken


Faktaarket ble generert 25.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse