English version
MALMDATABASEN
Registrering 1825 - 010 Stavassdalskroken
(Objekt Id: 2944)
(Sist oppdatert: 01.03.2005)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Grane (1825)
Kart 1:50000: Trofors (1926-3) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 423702 m. Nord: 7265808 m.
Lengdegrad: 13.3506530 Breddegrad: 65.5056400
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Edelmetaller (Au, Ag, PGE) Ressursundertype: Gull
Element(er): Au Ag Zn Pb As W Cu
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prøvedrift Reserver:
Driftsmetode: Dagbrudd Historisk produksjon:


Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1989 Prøvetaking Selskap/Institusjon:NGU

Mineralisering
Æra: Paleozoikum Periode: Devon
Genese: Hydrotermal gang Form: Plate
Hovedtekstur: Sprekkefylling Min. fordeling: Disseminert
Kornstørrelse: Middelskornet (1-3 mm) Hovedomvandling: Serisittisering
Strøk/Fall: 275 / 65 Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode: Ordovicium
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet: Helgelanddekkekomplekset
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex: Bindalsbatolitten
Gruppe: Formasjon:

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Serisitt Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Ankeritt Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Kvarts Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Blyglans Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Sinkblende Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Svovelkis Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Arsenkis Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Kobberkis Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Scheelitt Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Gull Aksessorisk mineral (<1%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Vertsbergart Granodiorittisk gn. Intrusiv
Opprinnelig bergart :Granodioritt

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Vertsbergart Foliasjon Strøk/Fall :183 / 65 Pre-mineralisering ;...Effekt :Ingen
Vertsbergart Sprekker Strøk/Fall :294 / 65 Syn-mineralisering ;...Effekt :Kontrollerer

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Mineraliseringen opptrer i Reinfjell granodioritt-massiv, 10-20 m fra dennes vestgrense mot båndete kalksilikatgneiser. Det opptil 4 m dype dagbruddet (2x7 m2) samt et lite skjerp 10 m mot sør er anlagt på sulfidårer i lys, grå granodiorittisk gneis med mørkere grå tonalittiske slirer. Gneisen fører også foliasjonskonkordante inneslutninger av marmor (0.5-1 m brede). Dagbruddet ligger nær kanten av stupet ned mot Stavasselv og 150 m nordøst for Skjerp 3 på Stavassdalssonen (NO0744). Mineraliseringen omfatter en serie parallelle sprekker og stikk som er fylt med svovelkis, blyglans, sinkblende og kvarts samt litt schelitt, , kobberkis og arsenkis. De mineraliserte sprekker, som analysene viser at er gull-førende, opptrer over en bredde av 2 m hvoe gneisen er serisittomvandlet og gjennomsatt av et sett av 1-5 mm brede og brunlige ankeritt-årer (str/fall 294/65). Mineraliseringen, som er orientert på tvers av gneisfoliasjonen, er ikke påtruffet i de tynne marmorsonene i bruddet, men kan opprinnelig ha vært tilstede i disse før driften startet.

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Gustavson, Magne , 1988
Mosjøen. Berggrunnsgeologisk kart M 1 : 250 000. Beskrivelse.
;Norges geologiske undersøkelse;KARTBESKRIVELSE; BOK;Skrifter; No.87;1 - 42 sider
Abstrakt:
The principal geological and tectonostratigraphic divisions of the bedrock within the area of mapsheet Mosjøen are: (1) Precambrian basement rocks with minor occurrences of possible Cambrian cover sediments, (2) the Susendalen Nappe, (3) the Seve-Køli Nappe Complex, (4) the Rødingsfjell Nappe, and (5) the Helgeland Nappe Complex. Short accounts of economic geology (ores and industrial minerals) are given.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
39/9089612 Fastfjell
Prøvetaker: Ihlen, P.M./...Lager: Løkken
39/9089613 Fastfjell
Prøvetaker: Ihlen, P.M./...Lager: Løkken
39/9089614 Fastfjell
Prøvetaker: Ihlen, P.M./...Lager: Løkken
39/9089615 Fastfjell
Prøvetaker: Ihlen, P.M./...Lager: Løkken
39/9089616 Fastfjell
Prøvetaker: Ihlen, P.M./...Lager: Løkken


Faktaarket ble generert 22.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse