English version
MALMDATABASEN
Registrering 1825 - 011 Laksfors
(Objekt Id: 2945)
(Sist oppdatert: 15.05.2006)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Grane (1825)
Kart 1:50000: Trofors (1926-3) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 421292 m. Nord: 7279158 m.
Lengdegrad: 13.2907490 Breddegrad: 65.6247880
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W) Ressursundertype: Wolfram
Element(er): W
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prospektering Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1971 - 1972 Prøvetaking Selskap/Institusjon:Norsk Hydro A/S
1972 - 1972 Geologi Selskap/Institusjon:Norsk Hydro A/S

Mineralisering
Æra: Paleozoikum Periode: Devon
Genese: Fortrengningsmalm Form: Plate
Hovedtekstur: Strukturløs Min. fordeling: Disseminert
Kornstørrelse: Middelskornet (1-3 mm) Hovedomvandling: Skarnomvandling
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Proterozoikum Periode: Neoproterosoikum
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet: Helgelanddekkekomplekset
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex: Bindalsbatolitten
Gruppe: Formasjon:

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Klinozoisitt Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Kvarts Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Kalkspat Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Plagioklas Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Granat Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Vesuvian Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Muskovitt Underordnet mineral (1-10%)
Gangmineral Biotitt Underordnet mineral (1-10%)
Gangmineral Tremolitt Underordnet mineral (1-10%)
Gangmineral Kloritt Aksessorisk mineral (<1%)
Gangmineral Titanitt Aksessorisk mineral (<1%)
Malmmineral Scheelitt Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Magnetkis Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Kobberkis Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Molybdenglans Aksessorisk mineral (<1%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Vertsbergart Skarn Sedimentær
Opprinnelig bergart :Kalkstein
Metamorf fase :Kontakt
Vertsbergart Båndet marmor Sedimentær
Opprinnelig bergart :Kalkstein
Metamorf fase :Amfibolitt
Vertsbergart Granodioritt Intrusiv
Opprinnelig bergart :Granodioritt

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Vertsbergart Mineralbånding Strøk/Fall :166 / 60 Pre-mineralisering ;...Effekt :Ingen

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Scheelittmineralisering opptrer på vestgrensen av Reinfjellplutonen og på nordbredden av Vefsna, 100 m nedenfor Laksforsen og Restauranten. Skifrig granat-vesuvian-skarn er utviklet i en 10-30 cm bred sone på kontakten mellom granodioritt og båndet kalkspatmarmor med boudinerte linser av granodioritt - og pegmatittganger. Mineraliseringen inneholder opptil 0,5 % W (Bowitz-Ihlen 1973). Scheelitt forekommer som sprekkefyllinger i skarn og tilgrensende granodioritt-massiv og boudinerte kropper av denne i marmoren. Den er ifølge Bowitz-Ihlen (1973) sammenvokst med hydrotermal kvarts, klinozoisitt, kalkspat, plagioklas og tremolitt som i stor grad representerer omvandlingsprodukter av granat og vesuvian. Scheelitt-aggregater gjennomsettes av sene magnetkis-årer med aksessorisk kobberkis. Scheelitt opptrer også langs 1-10 cm kvartsårer i tilgrensende granodioritt. Scheelitten finnes som disseminerte korn langs granulerte/kataklastiske soner i kvartsen, spesielt langs gangkontakten, og opptrer assosiert med små mengder klinozoisitt, plagioklas, kalkspat, biotitt og muskovitt. Mineraliseringen synes å post-datere en episode med skjærdeformasjon som har påvirket både den tidlige skarn og assosiert kvartsganger i granodioritten. Ved Mølnbekk, en veiskjæring langs den gamle E6, opptrer scheelitt langs kanten av boudinerte kvarts-plagioklas-ganger som er subkonkordante med marmorens bånding (str./fall: 166/60). Scheelitten opptrer spesielt i kroppenes kvartsanrikede randsone og er sammenvokst med plagioklas, kvarts, klinozoisitt og kalkspat. Prøve av mineraliseringen ga 3,5 % W (Bowitz-Ihlen 1973). Den tykke marmorsonen mellom Mosjøen og Laksfors fører en rekke steder (f.eks. langs E6) kvartsårer, kvarts-kalkspatslirer og amfibolittbånd med disseminerte korn av scheelitt langs sprekker, foliasjonsflater og kontaktflater (se Bowitz-Ihlen 1973).

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Gustavson, Magne , 1988
Mosjøen. Berggrunnsgeologisk kart M 1 : 250 000. Beskrivelse.
;Norges geologiske undersøkelse;KARTBESKRIVELSE; BOK;Skrifter; No.87;1 - 42 sider
Abstrakt:
The principal geological and tectonostratigraphic divisions of the bedrock within the area of mapsheet Mosjøen are: (1) Precambrian basement rocks with minor occurrences of possible Cambrian cover sediments, (2) the Susendalen Nappe, (3) the Seve-Køli Nappe Complex, (4) the Rødingsfjell Nappe, and (5) the Helgeland Nappe Complex. Short accounts of economic geology (ores and industrial minerals) are given.

Navn på lokalitet: Mølnbekken
(Objekt Id: 3786 11,01,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Grane (1825)
Kart 1:50000: Trofors (1926-3) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 420782 m. Nord: 7279898 m.
Lengdegrad: 13.2792400 Breddegrad: 65.6312990
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W) Ressursundertype: Wolfram
Element(er): W
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prospektering Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Faktaarket ble generert 22.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse