English version
MALMDATABASEN
Registrering 1825 - 012 Jamtfjelldalen
(Objekt Id: 2947)
(Sist oppdatert: 01.03.2000)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Grane (1825)
Kart 1:50000: Trofors (1926-3) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 435182 m. Nord: 7289418 m.
Lengdegrad: 13.5872620 Breddegrad: 65.7198980
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Bly
Element(er): Pb Cu
Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prospektering Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1981 - 1983 Geokjemi Selskap/Institusjon:BP Norge A/S Minerals
1989 - 1989 Prøvetaking Selskap/Institusjon:NGU

Mineralisering
Æra: Paleozoikum Periode: Devon
Genese: Hydrotermal gang Form: Plate
Hovedtekstur: Sprekkefylling Min. fordeling: Uregelmessig
Kornstørrelse: Middelskornet (1-3 mm) Hovedomvandling:
Strøk/Fall: 82 / 62 Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Proterozoikum Periode: Neoproterosoikum
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet: Helgelanddekkekomplekset
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Geittind Formasjon:

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Kvarts Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Kloritt Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Svovelkis Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Blyglans Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Kobberkis Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Arsenkis Aksessorisk mineral (<1%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Vertsbergart Migmatittisk biotittgneis Sedimentær
Opprinnelig bergart :Slamstein
Metamorf fase :Amfibolitt

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Vertsbergart Foliasjon Strøk/Fall :192 / 80 Pre-mineralisering ;...Effekt :Ingen

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
De mineraliserte systemer av kvartsganger (10-150 cm brede) finnes øverst i østlia av Jamtfjelldalen, men tilsvarende systemer finnes også nedover lia mot dalbunnen i vest hvor de ifølge BV? er gullførende. Mineraliseringen ble påvist i 1983 av BP Norge A/S Minerals. Systemene med kvartsganger omfatter både enkelte stående ganger, breksjeganger med forgreninger, sett med parallelle ganger og "en echelon"-systemer av ganger. Bare enkelte av disse fører sulfider, dvs. ganger som har vært utsatt for senere deformasjon med assosiert oppsprekning av gangkanten. Disse sprekker fører disseminerte korn og uregelmessige aggregater av blyglans og kobberkis (Hovedanvisning), svovelkis (Nordlige anv.) og aksessorisk arsenkis (Sørlige anv.). Noen av gangene fører også litt kloritt. Kvartsgangen står på tvers av foliasjonen i de svakt migmatittiske granat-biotitt-gneisene. Gangene, som er 5-30 cm lange, har strøk/fall: 115/70, 82/62 (Hovedgang), 90/90, 109/75, 102/90, 121/80, 313/72 (Nordre anv.), 75/80, 99/60 (Sørlige anv.)

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Gustavson, Magne , 1988
Mosjøen. Berggrunnsgeologisk kart M 1 : 250 000. Beskrivelse.
;Norges geologiske undersøkelse;KARTBESKRIVELSE; BOK;Skrifter; No.87;1 - 42 sider
Abstrakt:
The principal geological and tectonostratigraphic divisions of the bedrock within the area of mapsheet Mosjøen are: (1) Precambrian basement rocks with minor occurrences of possible Cambrian cover sediments, (2) the Susendalen Nappe, (3) the Seve-Køli Nappe Complex, (4) the Rødingsfjell Nappe, and (5) the Helgeland Nappe Complex. Short accounts of economic geology (ores and industrial minerals) are given.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
39/9089740 Fastfjell
Lager: Løkken
39/9089741 Fastfjell
Lager: Løkken

Navn på lokalitet: Nordre anv.
(Objekt Id: 3787 12,01,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Grane (1825)
Kart 1:50000: Trofors (1926-3) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 435422 m. Nord: 7289638 m.
Lengdegrad: 13.5923840 Breddegrad: 65.7219200
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Bly
Element(er): Pb Cu
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prospektering Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
39/9089742 Fastfjell
Lager: Løkken

Navn på lokalitet: Søndre anv.
(Objekt Id: 3788 12,02,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Grane (1825)
Kart 1:50000: Trofors (1926-3) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 435182 m. Nord: 7289228 m.
Lengdegrad: 13.5873550 Breddegrad: 65.7181940
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Bly
Element(er): Pb Cu
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prospektering Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
39/9089743 Fastfjell
Lager: Løkken


Faktaarket ble generert 22.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse