English version
MALMDATABASEN
Registrering 1825 - 013 Appfjellnasen
(Objekt Id: 2948)
(Sist oppdatert: 01.03.2000)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Grane (1825)
Kart 1:50000: Trofors (1926-3) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 438742 m. Nord: 7279618 m.
Lengdegrad: 13.6693450 Breddegrad: 65.6326950
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Arsen
Element(er): As
Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prospektering Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1983 - 1983 Prøvetaking Selskap/Institusjon:A/S Prospektering

Mineralisering
Æra: Paleozoikum Periode: Devon
Genese: Hydrotermal gang Form: Plate
Hovedtekstur: Strukturløs Min. fordeling: Disseminert
Kornstørrelse: Middelskornet (1-3 mm) Hovedomvandling: Klorittisering
Strøk/Fall: 28 / 80 Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Proterozoikum Periode: Neoproterosoikum
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet: Helgelanddekkekomplekset
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Kvarts
Malmmineral Arsenkis Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Blyglans Aksessorisk mineral (<1%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Vertsbergart Granatglimmergneis Sedimentær
Opprinnelig bergart :Slamstein
Metamorf fase :Amfibolitt

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Vertsbergart Foliasjon Strøk/Fall :50 / 70 Pre-mineralisering ;...Effekt :Ingen

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Mineraliseringen opptre på et lite platå på fjellryggen (Iuvlie Njeeruvetjahke) som stikker ut fra Appfjellet mot sørvest. Gneisene på platået fører en rekke "en echelon" gangtog bestående av opptil 50 cm brede og 15 m lange kvartslinser som ligger stjert om stjert. Et par av dise linser fører assosiert arsenkismineralisering langs kontakten. Den omfatter arsenkis-disseminasjon i grønnlig kloritt-serisitt-omvandlet glimmergneis med tynne foliasjonskonkordante kvartsslirer og varierende mengder granat. Omvandlingen er knyttet til kontakten av en 40 cm bred, diskordant kvartslinse med str./fall 281/80. Kvartslinsen gjennomsetter tynne granittganger i gneisen. Den mineraliserte omvandlingssone i gneisene og granittgangene langs kvartslinsene har en mektighet på 0,5 m og utstrekning på ca. 2 m. Forskyvninger av granittganger og avbøyning av gneisene langs kvartsgangene antyder at de fyller dekstrale skjærsprekker. Tilsvarende omvandling, med assosiert svak arsenkismineralisering, er også påvist i den vestlige anvisning. Omvandlingsgraden er her svakere og arsenkis finnes også som sprekekfyllinger i kvartslinsen (str./fall 275/80) på kontakten mot omvandlete gneiser.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
39/89661 Fastfjell
Prøvetaker: Ihlen, P.M./...Lager: Løkken
39/89662 Fastfjell
Prøvetaker: Ihlen, P.M./...Lager: Løkken
39/89663 Fastfjell
Prøvetaker: Ihlen, P.M./...Lager: Løkken

Navn på lokalitet: Vestre anvisning
(Objekt Id: 3789 13,01,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Grane (1825)
Kart 1:50000: Trofors (1926-3) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 438612 m. Nord: 7279578 m.
Lengdegrad: 13.6665410 Breddegrad: 65.6323120
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Arsen
Element(er): As
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prospektering Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
39/89664 Fastfjell
Prøvetaker: Ihlen, P.M./...Lager: Løkken


Faktaarket ble generert 22.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse