English version
MALMDATABASEN
Registrering 1825 - 014 Snelitjørnhaugen
(Objekt Id: 2949)
(Sist oppdatert: 01.03.2000)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Grane (1825)
Kart 1:50000: Trofors (1926-3) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 437022 m. Nord: 7277618 m.
Lengdegrad: 13.6329400 Breddegrad: 65.6144250
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Edelmetaller (Au, Ag, PGE) Ressursundertype: Sølv
Element(er): Ag Pb As
Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1983 - 1983 Prøvetaking Selskap/Institusjon:BP Norge A/S Minerals

Mineralisering
Æra: Paleozoikum Periode: Devon
Genese: Hydrotermal gang Form: Plate
Hovedtekstur: Sprekkefylling Min. fordeling: Uregelmessig
Kornstørrelse: Grovkornet (>3 mm) Hovedomvandling:
Strøk/Fall: 92 / 80 Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Proterozoikum Periode: Neoproterosoikum
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet: Helgelanddekkekomplekset
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Kvarts Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Blyglans Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Arsenkis Underordnet mineral (1-10%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Vertsbergart Kalkspatmarmor Sedimentær
Opprinnelig bergart :Kalkstein
Metamorf fase :Amfibolitt

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Vertsbergart Mineralbånding Strøk/Fall :219 / 40 Pre-mineralisering ;...Effekt :Ingen

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
To grunne skjerp (1 m dype) med areal på opptil 4 m2 ligger i kanten av en slette på østsiden av en liten haug og ca. 500 m SØ for Snelitjørna. Mineraliseringen er knyttet til et sett av parallelle kvartsganger 1-20 cm brede og opptil 10 m lange) som dels opptrer stjert om stjert ("en echelon"). Gangenes strøk varierer mellom N59-92Ø, og de faller steilt (60-80°) mot S og SØ. De gjennomsetter kalksilikatbåndet kalkspatmarmor med str./fall: 219/40. Sulfidmineraliseringen langs gangene er meget svak og omfatter spredte korn og aggregater av blyglans og sporadisk arsenkis samt sprekkefyllinger av blyglans langs gangkontakten.

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Gustavson, Magne , 1988
Mosjøen. Berggrunnsgeologisk kart M 1 : 250 000. Beskrivelse.
;Norges geologiske undersøkelse;KARTBESKRIVELSE; BOK;Skrifter; No.87;1 - 42 sider
Abstrakt:
The principal geological and tectonostratigraphic divisions of the bedrock within the area of mapsheet Mosjøen are: (1) Precambrian basement rocks with minor occurrences of possible Cambrian cover sediments, (2) the Susendalen Nappe, (3) the Seve-Køli Nappe Complex, (4) the Rødingsfjell Nappe, and (5) the Helgeland Nappe Complex. Short accounts of economic geology (ores and industrial minerals) are given.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
39/9089735 Tipprøve
Prøvetaker: Ihlen, P.M./...Lager: Løkken
39/9089736 Tipprøve
Prøvetaker: Ihlen, P.M./...Lager: Løkken

Navn på prøvepunkt: Prøvepunkt 1
(Objekt Id: 4194 14,00,01)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Grane (1825)
Kart 1:50000: Trofors (1926-3) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 437002 m. Nord: 7277698 m.
Lengdegrad: 13.6324680 Breddegrad: 65.6151390
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Edelmetaller (Au, Ag, PGE) Ressursundertype: Sølv
Element(er): Ag Pb As


Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
39/9089734 Tipprøve
Prøvetaker: Ihlen, P.M./...Lager: Løkken

Navn på lokalitet: Nordskjerpet
(Objekt Id: 3790 14,01,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Grane (1825)
Kart 1:50000: Trofors (1926-3) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 437012 m. Nord: 7277708 m.
Lengdegrad: 13.6326810 Breddegrad: 65.6152310
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Edelmetaller (Au, Ag, PGE) Ressursundertype: Sølv
Element(er): Ag Pb As
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Faktaarket ble generert 22.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse