English version
MALMDATABASEN
Registrering 1826 - 034 Sommarfjelltoppen
(Objekt Id: 2950)
(Sist oppdatert: 01.03.2000)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Aarborte (1826)
Kart 1:50000: Susendalen (1925-1) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 456402 m. Nord: 7261098 m.
Lengdegrad: 14.0588940 Breddegrad: 65.4694230
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Edelmetaller (Au, Ag, PGE) Ressursundertype: Sølv
Element(er): Ag Pb Zn Cu Sb
Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1880 - 1881 Prøvetaking Selskap/Institusjon:Sommarfjelltoppen Grubebolag

Mineralisering
Æra: Paleozoikum Periode: Ordovicium
Genese: Ukjent Form: Uregelmessig
Hovedtekstur: Sprekkefylling Min. fordeling: Disseminert
Kornstørrelse: Middelskornet (1-3 mm) Hovedomvandling: Karbonatisering
Strøk/Fall: 277 / 90 Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode: Ordovicium
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet: Kølidekkekomplekset
Tektonisk complex: Hattfjelldaldekket
Intrusivt komplex:
Gruppe: Limingen Formasjon: Finnburvika

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Karbonat Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Kvarts Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Blyglans Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Sinkblende Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Malakitt Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Fahlerts Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Kobberkis Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Azuritt Underordnet mineral (1-10%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Vertsbergart Dolomittbreksje Sedimentær
Opprinnelig bergart :Sedimentær breksje
Metamorf fase :Grønnskifer
Sidebergart Klorittskifer Sedimentær
Opprinnelig bergart :Tuffitt
Metamorf fase :Grønnskifer
Sidebergart Dolomitt Sedimentær
Opprinnelig bergart :Dolomitt
Metamorf fase :Grønnskifer

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Vertsbergart Skjærplan Strøk/Fall :60 / 80 Syn-mineralisering ;...Effekt :Kontrollerer
Vertsbergart Primær lagning Strøk/Fall :186 / 30 Pre-mineralisering ;...Effekt :Ingen
Vertsbergart Forkastningsplan Strøk/Fall :277 / 90 Syn-mineralisering ;...Effekt :Kontrollerer

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Skjerpet ble drevet på 1880-tallet av Sommarfjelltoppen Grubebolag i forbindelse med leting etter sølv-malmer i Susendalen. En liten synk på 2,5x2 m2 og med dybde på 3 m utgjør hovedskjerpet, mens en grunn skjæring på 1,5x15 m2 i N-S-retning utgjør Nedre skjerp som ligger 40 m vest for hovedskjerpet. Begge skjerpene ligger over tregrensen øverst i lia mot toppen. Mellom skjerpene finnes det et par grunne røsker. Mineraliseringene opptrer i en karbonatbreksje bestående av dolomittfragmenter i en karbonat matriks. Dolomittbreksjen, som finnes langs hele fjellsiden, opptrer i veksellagring med massiv dolomitt og tynne klorittskifer-bånd og horisonter. Mineraliseringen opptrer i tilknytning til en Ø-V-strykende og steiltstående forkastning og assosierte skjærsoner. Den omfatter blyglans og noe sinkblende og kobberkis som danner sprekkefyllinger og dels sulfidsement i omgivende dolomittbreksjer som lokalt er ankerittomvandlet, dvs. brunforvitret karbonat. Karbonatbergartene er i hele fjellsiden gjennomsatt av et spredt nett med kvartsårer som i nedre skjerp omgis av litt silifisert dolomitt. Bare ett sted i skjerpene ble det funnet et par blyglansfylte sprekker i disse.

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Dallmann, Winfried K. , 1987
Sedimentary environment and synsedimentary tectonics in the Hattfjelldal Nappe, North-Central Norway.
;Norges geologiske undersøkelse;TIDSSKRIFTARTIKKEL;NGU Bulletin; No.410;25-54 sider
Abstrakt:
The Hattfjelldal Nappe, part of the "eugeoclinical" Seve-Köli Nappe Complex of the Scandinavian Caledonides, occurs beneath the basal thrust zone of the Helgeland Nappe Complex. Detailed fieldwork in these strongly deformed rocks has allowed recognition of a stratigraphic succession which partly can be correlated with successions adjacent nappes and other areas in the Central and North Scandinavian Caledonides. Two main groups can be recognized. The Røssvatnet Group is assumed to represent an Early Silurian carbonate tidal-flat and adjcent basinal environment, possibly situated upon a former accreted island arc/continental margin complex. Scandian tectonism is considered to have commenced subsequently, with the westward tilting of the depositional area which gave rise to a sedimentary unconfirmity (base of Limingen Group) and the development of psephitic massgravity sediments. The Limingen Group is considered to represent a transition from flysch to molasse facies, where sediments were derived from the advancing nappe front of the Helgeland Nappe Complex to the west. Sedimentation then ceased as the basin was overthrust in the Mid Silurian and truncated by the nappes, which gave rise to a post-sedimentary polyphase deformation sequence.

Bathen, E. , 1881
Kort beretning om de vigtigste grubebolag i Vefsen og Hatfjelddalen.
;Norges geologiske undersøkelse;RAPPORT;Bergarkivet; No.BA 1719;64 sider
Abstrakt:
Dokumentet er en trykksak med opplysninger, tatt vesentlig fra Helgelands Tidende, om de viktigste grubeselskaper i Vefsn og Hattfjelldalen.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
39/9089695 Tipprøve
Prøvetaker: Ihlen, P.M./...Lager: Løkken
39/9089696 Tipprøve
Prøvetaker: Ihlen, P.M./...Lager: Løkken
39/90896976 Tipprøve
Prøvetaker: Ihlen, P.M./...Lager: Løkken
39/9089698 Tipprøve
Prøvetaker: Ihlen, P.M./...Lager: Løkken
39/9089699 Tipprøve
Prøvetaker: Ihlen, P.M./...Lager: Løkken

Navn på lokalitet: Nedre skjerp
(Objekt Id: 3785 34,01,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Aarborte (1826)
Kart 1:50000: Susendalen (1925-1) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 456362 m. Nord: 7261088 m.
Lengdegrad: 14.0580340 Breddegrad: 65.4693280
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Edelmetaller (Au, Ag, PGE) Ressursundertype: Sølv
Element(er): Ag Pb Zn Cu Sb
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Faktaarket ble generert 25.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse