English version
MALMDATABASEN
Registrering 5052 - 014 Skeineset
(Objekt Id: 297)
(Sist oppdatert: 05.01.1999)

Lokalisering
Fylke: Trøndelag Kommune: Leka (5052)
Kart 1:50000: Austra (1725-2) Kart 1:250000: Vega
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 630890 m. Nord: 7224552 m.
Lengdegrad: 11.7887170 Breddegrad: 65.1185030
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Kobber
Element(er): Cu
Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1989 - 1989 Geologi Selskap/Institusjon:BVLI/NTNF
1996 - 1996 Prøvetaking Selskap/Institusjon:NGU/Malmreg.

Mineralisering
Æra: Paleozoikum Periode:
Genese: Hydrotermal gang Form: Uregelmessig
Hovedtekstur: Årenettverk Min. fordeling: Uregelmessig
Kornstørrelse: Middelskornet (1-3 mm) Hovedomvandling: Turmalinisering
Strøk/Fall: 47 / 70 Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode:
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Skei Formasjon: Stegafjell

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Kvarts Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Karbonat Underordnet mineral (1-10%)
Gangmineral Rutil Aksessorisk mineral (<1%)
Gangmineral Turmalin Aksessorisk mineral (<1%)
Malmmineral Svovelkis Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Kobberkis Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Magnetkis Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Ilmenitt Aksessorisk mineral (<1%)
Malmmineral Sinkblende Aksessorisk mineral (<1%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Vertsbergart Conglomerate Sedimentær
Opprinnelig bergart :Konglomerat

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Vertsbergart Forkastningsplan Strøk/Fall :47 / 70 Pre-mineralisering ;...Effekt :Kontrollerer

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Mineraliseringen er lokalisert lengst nord på Skeineset i en forkastningssone som kutter gjennom et grovkornet konglomerat. Denne forkastningssonen stryker 47°/70°, og kan følges sørover langs Skeineset. Det er utsprengt ca. 3 m3 i et lite søkk, i kanten av en skrent, like ved sjøkanten. Mineraliseringen er assosiert med turmalinførende kvarts-karbonatganger av flere generasjoner som sitter som en sverm av årer. Disse viser tegn på deformasjon, bl.a. folding av årene. Åresvermen kan i blotningen følges opptil 6 m. Mineraliseringen sitter uregelmessig langs årenes kanter, og i mindre sprekker som kan følges inn i sidebergarten, som her er preget av finkornet turmalin (sidesteinsomvandling). I disse områdene trenger sulfidene inn langs sprekker i turmalinkrystallene. Svovelkis utgjør den dominerende sulfidfasen, med mindre mengder kobberkis, magnetkis, sinkblende, ilmenitt og rutil. Wilberg -96.

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Rundhovde, Egil , 1992
Epigenisk mineraliseringsutvikling i Leka ofiolittkompleks.
;NTH Bergavd.;AVHANDLING

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NT0345.01 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg/...Lager: Løkken
Kommentar: Quartz-carbonate vein with pyrite-pyrrhotite-chalcopyrite veinlets.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Analyseresultater
fra
Forekomstområde 5052 - 014 Skeineset

Elementanalyser

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative verdier betyr under deteksjonsgrensen.)
Prøvenr. Prøvetype Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
NT0345.01 Fastfjell 1153 4 -3 43 26 .3 119.0
------------------
Prøvenr. Pt# Pd# Rh# As* Cd* Ba* Mo* Sb* Bi*
NT0345.01 -1.0 12.0 -1.0 18 -.2 -1 -1.00 -2 2
------------------
Prøvenr. S% V* Cr* Mn* Fe% Th* U* W* Sr*
NT0345.01 2.23 18 15 135 3.93 -2.00 -5.00 -2 6.0
------------------
Prøvenr. La* B*
NT0345.01 -1.00 -3


Faktaarket ble generert 24.01.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse