English version
MALMDATABASEN
Registrering 5052 - 019 Kvaløy
(Objekt Id: 302)
(Sist oppdatert: 15.12.1998)

Lokalisering
Fylke: Trøndelag Kommune: Leka (5052)
Kart 1:50000: Leka (1725-3) Kart 1:250000: Vega
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 624770 m. Nord: 7222892 m.
Lengdegrad: 11.6570130 Breddegrad: 65.1059930
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Edelmetaller (Au, Ag, PGE) Ressursundertype: PGE-elementer
Element(er): Pt Pd Au
Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prospektering Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1987 - 1989 Prøvetaking Selskap/Institusjon:NGU
1996 - 1996 Prøvetaking Selskap/Institusjon:NGU/Malmreg.

Mineralisering
Æra: Paleozoikum Periode:
Genese: Ortomagmatisk Form: Lag
Hovedtekstur: Båndet Min. fordeling: Semi-massiv
Kornstørrelse: Finkornet (<1 mm) Hovedomvandling:
Strøk/Fall: 50 / 90 Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode: Ordovicium
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex: Lekaofiolittkomplekset
Gruppe: Formasjon:

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Olivin Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Serpentin Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Kromitt Hovedmineral (>10%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Vertsbergart Dunite Intrusiv
Opprinnelig bergart :Dunitt
Metamorf fase :Amfibolitt

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Vertsbergart Primær lagning Strøk/Fall :50 / 90 Syn-mineralisering ;...Effekt :Kontrollerer

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Båndet kromitt-mineralisering forløper fra sjøen ved Skrosen og minst 2 km SV-over. Over 4 - 5 m mektighet i dunitt er det bånd av finkornig massiv og semimassiv kromitt (prøve 01) av mektighet opptil 4 - 5 cm. Fra hyppig kromittbånding kan mineraliseringen avta i strøkretningen til bare enkelte kromittbånd av få-mm-cm-mektighet. Mineraliseringen er undersøkt med hensyn på edelmetaller (Boyd et al. 1990 og Pedersen et al. 1993). Det er funnet tre typer av stratabundne PGE-konsentrasjoner: I) Os, Ir og Ru konsentrasjon assosiert med kromitt, II) Pt-dominert konsentrasjon og III) Pd-dominert konsentrasjon som er assosiert med 10 - 50 cm mektige horisonter med sulfid-impregnering. Undersøkelsen indikerer at de Pt-dominerte horisontene (II) ligger like under de Pd-dominerte horisontene (III). Sammen er disse Pt- og Pd-horisontene i hovedsak lokalisert over kromitt-horisontene, noe som kan forklare hvorfor selve kromitt-horisontene generelt har lave Pt- og Pd-verdier (Pedersen et al. 1993). Disse horisontene ligger knyttet til olivin-kumulatene, d.v.s. nedre del av de sykliske avsetningene, og enkelte av disse kan følges lateralt mer enn 1.5 km, trolig 2.5 - 3 km. Snitt gjennom disse Pt- og Pd-rike horisontene har gitt gjennomsnittsverdier på omlag 1 ppm total PGE+Au, samt en observasjon på over 3 ppm. Nærmere undersøkelser viser at disse horisontene internt danner konsentrasjonene som er noen få cm tykke. Disse er representert med PGE-elementene knyttet til tellurider, antimonider, arsenider, samt legeringer av Pd og Pt. Det er i assosiasjon med type II) og III) en finner de høyeste Au-verdier. Analyseverdiene av en rekke borkjerner gjennom de ultramafiske kumulatene gir gjennomsnittsverdier mellom 10 og 80 ppb. Enkeltstående verdier er opp til 550 ppb, og det er registrert et prøveprofil på 4 m som gir en gjennomsnittsverdi på like over 300 ppb. Analysematerialet viser også en klar positiv sammenheng mellom Au og PGE. Ut fra at disse PGE+Au-horisontene ligger i nedre del av de sykliske lagdelte avsetningene synes de å være dannet syngenetisk, under eller like etter tilførsel av ny primitiv magmapuls i magmakammeret.

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Boyd, R.; Nilsson, L.-P.; Pedersen, R.-B.; Bakke, S.; Boassen, T.; Grenne, T.; Grønlie, A.; Johannessen, G.M. , 1990
NTNF project no.MB10.20346 Geochemistry of platinum metals in ophiolites in Norway, Final report.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.90.065;2 b. sider
Abstrakt:
The project has documented the existence of several previously unknown platinum group element (PGE) mineralizations in Norwegian ophiolites, of a type previously not well-documented anywhere, i.e. stratiform platinum- palladium-gold mineralization in ultramafic cumulates in ophiolites. PGE- bearing podiform chromitite and high level Ni-Cu sulphide mineralizations have also been studied. It has been documented that PGE-enrichment in the ultramafic bodies hosting the podiform chromitites is confined to the chromitite bodies. Both the podiform chromitite and Ni-Cu sulphide miner- alizations are of such limited tonnage that they have no economic interest. The stratiform PGE mineralizations found so far, in the Leka and Lyngen ophiolites are submarginal but are sufficiently rich and of sufficient dimensions that they are considered to indicate a possible potential for mineralizations of economic interest in these complexes and in all others with well developed, laterally extensive sequences of olivine-rich ...........

Meisfjord, Norodd , 1990
Packsackboring Leka, Nord-Trøndelag 1987, -88 og -89.
;Norges geologiske undersøkelse;INTERN RAPPORT;Intern rapport; No.90.003;12 sider

Referanser som ikke finnes i NGU's Referansearkiv.:

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NT0350.01 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg/...Lager: Løkken
Kommentar: Dunite with chromite bands.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Analyseresultater
fra
Forekomstområde 5052 - 019 Kvaløy

Elementanalyser

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative verdier betyr under deteksjonsgrensen.)
Prøvenr. Prøvetype Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
NT0350.01 Fastfjell 27 -1 -3 45 1015 -.3 42.0
------------------
Prøvenr. Pt# Pd# Rh# As* Cd* Ba* Mo* Sb* Bi*
NT0350.01 243.0 61.0 -1.0 -2 -.2 5 -1.00 -2 -2
------------------
Prøvenr. V* Cr* Mn* Fe% Th* U* W* Sr* La*
NT0350.01 2 417 408 2.62 -2.00 -5.00 -2 1.0 -1.00
------------------
Prøvenr. B*
NT0350.01 6


Faktaarket ble generert 24.01.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse