English version
MALMDATABASEN
Registrering 5006 - 021 Ferjeheia
(Objekt Id: 304)
(Sist oppdatert: 13.01.1999)

Lokalisering
Fylke: Trøndelag Kommune: Steinkjer (5006)
Kart 1:50000: Holden (1623-2) Kart 1:250000: Namsos
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 602969 m. Nord: 7113242 m.
Lengdegrad: 11.1153440 Breddegrad: 64.1302830
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W) Ressursundertype: Molybden
Element(er): Mo Cu
Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prospektering Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Mineralisering
Genese: Pegmatittdannelse Form: Linjal
Hovedtekstur: Strukturløs Min. fordeling: Disseminert
Kornstørrelse: Middelskornet (1-3 mm) Hovedomvandling: Biotittisering
Strøk/Fall: 225 / 65 Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Proterozoikum Periode: Mesoproterosoikum
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Kvarts Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Kalifeltspat Underordnet mineral (1-10%)
Gangmineral Biotitt Underordnet mineral (1-10%)
Gangmineral Amfibol Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Kobberkis Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Molybdenglans Hovedmineral (>10%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Ukjent Pegmatite Intrusiv
Opprinnelig bergart :Granitt
Metamorf fase :Amfibolitt
Vertsbergart Granitic gneiss Intrusiv
Opprinnelig bergart :Granitt
Metamorf fase :Amfibolitt

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Vertsbergart Foliasjon Strøk/Fall :225 / 65 Post-mineralisering ;...Effekt :Modifiserer

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Det er ikke gjort synlige arbeider på mineraliseringen, som ikke er funnet i fast fjell, men i minst 10 store (opptil 2x2x3m), nærliggende blokker i ura ved den sørlige foten av Ferjeheia. En mutingsbolt er satt ned i den største blokka. Mineraliseringen er tilknyttet en opptil 20 cm mektig kvartsgang som lokalt er pegmatittisk med rosa kalifeltspat, og med noen innesluttede gneisfragmenter. Kvartsgangen er tilnærmet konkordant med foliasjonen i den rødlige middelskornete gneisen, men har også noen diskordante utstikkere. Molybdenglans opptrer i rosetter og pakker opptil 3-4 cm store, oftest i kontaktsonen kvartsgang/gneis, men også inne i kvartsgangen og stedvis noen cm ute i sidegneisen sammen med kobberkis. Kobberkis opptrer langs kontakten og langs foliasjonsplan i gneisen i nærheten av kontakten. Kontaktsonen er ofte belagt med grovkornet biotitt og hornblende. Denne amfibolittsonen kan være opptil 4 cm mektig, er kobberkisrik og molybdenglansførende (prøve 04). Prøve 01 er molybdenglans- og kobberkismineralisert granittisk gneis i kontakt med kvartsgang. Prøve 02 og 03 er fra mineralisert kontakt kvartsgang/gneis. Prøve 05 er fra umineralisert gneis 20 cm fra kvartsgang. Blokkene stammer fra skrenten noen 10-metre over. Flere nærliggende blokker ligger orientert med kvartsgangen orientert i samme retning. Det ble ikke funnet mineralisering i skrenten, og bare et fåtall små kvartsganger ble observert. 25 m over (vertikal høydeforskjell) blokkene opptrer en 1 m mektig middelskornet hornblendegneis med rødlig middelskornet granittisk gneis over og under.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NT0352.01 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R.
Kommentar: Medium grained granitic gneiss from contact to quartz gangue. Some MoS2 and chalcopyrite along foliation plane.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NT0352.02 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R.
Kommentar: MoS2-rich sample from contact quartz gangue/gneiss.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NT0352.03 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R.
Kommentar: Contact quartz gangue/gneiss with MoS2.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NT0352.04 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R.
Kommentar: Contact quartz gangue/coarse grained amphibolite. Chalcopyrite and MoS2 rich.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NT0352.05 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R.
Kommentar: Medium grained, grey gneiss 20 cm from quartz gangue.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Analyseresultater
fra
Forekomstområde 5006 - 021 Ferjeheia

Elementanalyser

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative verdier betyr under deteksjonsgrensen.)
Prøvenr. Prøvetype Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
NT0352.01 Fastfjell 157 31 40 2 10 .8 2.0
NT0352.02 Fastfjell 312 72 11 1 15 .1 3.0
NT0352.03 Fastfjell 15 13 17 2 11 .1 1.0
NT0352.04 Fastfjell 2268 102 10 12 15 7.5 173.0
NT0352.05 Fastfjell 18 35 14 2 9 .1 1.0
------------------
Prøvenr. Pt# Pd# As* Cd* Ba* Mo* Sb* Bi* S%
NT0352.01 4.0 2.0 2 .3 9 98.00 2 3 .04
NT0352.02 6.0 5.0 3 1.5 66 18236.00 2 2 2.10
NT0352.03 2.0 1.0 2 .5 1 6263.00 2 3 .38
NT0352.04 4.0 7.0 2 .7 24 1527.00 2 9 .29
NT0352.05 1.0 1.0 2 .2 17 114.00 2 2 .01
------------------
Prøvenr. V* Cr* Mn* Fe% Th* U* W* Sr* La*
NT0352.01 12 13 211 .85 27.00 5.00 1 4.0 70.00
NT0352.02 1 45 992 2.20 20.00 24.00 1 3.0 9.00
NT0352.03 5 13 62 .62 6.00 5.00 1 1.0 4.00
NT0352.04 82 44 1480 5.24 8.00 5.00 7 14.0 25.00
NT0352.05 11 12 341 1.03 29.00 15.00 1 6.0 69.00
------------------
Prøvenr. B*
NT0352.01 2
NT0352.02 2
NT0352.03 2
NT0352.04 2
NT0352.05 2


Faktaarket ble generert 27.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse