English version
MALMDATABASEN
Registrering 5035 - 002 Veset
(Objekt Id: 31)
(Sist oppdatert: 12.11.2021)

Lokalisering
Fylke: Trøndelag Kommune: Stjørdal (5035)
Kart 1:50000: Stjørdal (1621-1) Kart 1:250000: Trondheim
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 600738 m. Nord: 7032041 m.
Lengdegrad: 11.0169010 Breddegrad: 63.4026750
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Sulfider
Element(er): Kis
Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Mineralisering
Æra: Paleozoikum Periode: Ordovicium
Genese: Hydrotermal gang Form: Uregelmessig
Hovedtekstur: Strukturløs Min. fordeling: Disseminert
Kornstørrelse: Finkornet (<1 mm) Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode: Ordovicium
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet: Trondheimsdekkekomplekset
Tektonisk complex: Størensdekket
Intrusivt komplex:
Gruppe: Undre Hovingruppen Formasjon:

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Kvarts Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Svovelkis Hovedmineral (>10%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Vertsbergart Meatgråvakke Sedimentær
Opprinnelig bergart :Gråvakke
Metamorf fase :Grønnskifer

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Vertsbergart Foliasjon Strøk/Fall :15 / 40 Syn-mineralisering ;...Effekt :Modifiserer

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Et gjengrodd skjerp ligger i tett løvskog rett nord for dyrka marka vest for gårdene på Vessetet. Det er 2 m bredt, 4 m langt og opptil 1,2 m dypt. Det er ikke lett å se hvorfor det er skjerpet her. Kun tynne, cm-skala kvartsårer med få svovelkiskorn ble påvist i bergarten som består av siltig gråvakke. Ingen analyser er gjennomført.

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Wolff, F.Chr.; Lutro, O. , 2005
Stjørdal. Berggrunnskart; Stjørdal; 16211; 1:50 000; Foreløpig utgave plottekart
;Norges geologiske undersøkelse;KART;1 kart sider


Faktaarket ble generert 28.01.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse