English version
INDUSTRIMINERALDATABASEN
Registrering 1868 - 309 Romsetfjorden
(Objekt Id: 33782)
(Sist oppdatert: 20.02.2017)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Øksnes (1868)
Kart 1:50000: Nykvåg (1132-1) Kart 1:250000: Svolvær
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 500621 m. Nord: 7634009 m.
Lengdegrad: 15.0154240 Breddegrad: 68.8174740
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Grafitt Ressursundertype: Grafitt

Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 10.02.2017)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prospektering Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Mineralisering
Genese: Form:
Hovedtekstur: Min. fordeling:
Kornstørrelse:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
On this locality an about 50 long road cut is exposed that contain several sones with graphite and sulphide richs rocks. Content of graphitic carbon up to 25% is found. The locality is associated with and geophysical EM anomaly.

Navn på prøvepunkt: hg18-16
(Objekt Id: 33928 309,00,01)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Øksnes (1868)
Kart 1:50000: Nykvåg (1132-1) Kart 1:250000: Svolvær
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 500587 m. Nord: 7634046 m.
Lengdegrad: 15.0145570 Breddegrad: 68.8178060
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Grafitt Ressursundertype: Grafitt


Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
hg18-16 Fastfjell
Prøvetaker: Håvard Gautneb/...Lager: Løkken 200g
Kommentar: Weathered sulphite rich graphiite schist, NGU lab sample nr. 140118
Antall registrerte spesialanalyser = 2
hg19-16 Fastfjell
Prøvetaker: Håvard Gautneb/...Lager: Løkken 200g
Kommentar: Weathered sulphite rich graphiite schist, NGU lab sample nr. 140119
Antall registrerte spesialanalyser = 2
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på prøvepunkt: hg19-16
(Objekt Id: 33929 309,00,02)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Øksnes (1868)
Kart 1:50000: Nykvåg (1132-1) Kart 1:250000: Svolvær
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 500587 m. Nord: 7634046 m.
Lengdegrad: 15.0145570 Breddegrad: 68.8178060
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Grafitt Ressursundertype: Grafitt


Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
hg20-16 Fastfjell
Prøvetaker: Håvard Gautneb/...Lager: Løkken 200g
Kommentar: Weathered sulphite rich graphiite schist, NGU lab sample nr. 140120
Antall registrerte spesialanalyser = 2
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på prøvepunkt: hg20-16
(Objekt Id: 33930 309,00,03)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Øksnes (1868)
Kart 1:50000: Nykvåg (1132-1) Kart 1:250000: Svolvær
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 500620 m. Nord: 7634012 m.
Lengdegrad: 15.0153750 Breddegrad: 68.8175010
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Grafitt Ressursundertype: Grafitt


Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
hg21-16 Fastfjell
Prøvetaker: Håvard Gautneb/...Lager: Løkken 200g
Kommentar: Weathered sulphite rich graphiite schist, NGU lab sample nr. 140121
Antall registrerte spesialanalyser = 2
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på prøvepunkt: hg21-16
(Objekt Id: 33931 309,00,04)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Øksnes (1868)
Kart 1:50000: Nykvåg (1132-1) Kart 1:250000: Svolvær
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 500621 m. Nord: 7634009 m.
Lengdegrad: 15.0154240 Breddegrad: 68.8174740
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Grafitt Ressursundertype: Grafitt


Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
hg22-16 Fastfjell
Prøvetaker: Håvard Gautneb/...Lager: Løkken 200g
Kommentar: Weathered sulphite rich graphiite schist, NGU lab sample nr. 140122
Antall registrerte spesialanalyser = 2
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på prøvepunkt: hg22-16
(Objekt Id: 33932 309,00,05)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Øksnes (1868)
Kart 1:50000: Nykvåg (1132-1) Kart 1:250000: Svolvær
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 500625 m. Nord: 7634003 m.
Lengdegrad: 15.0154990 Breddegrad: 68.8174200
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Grafitt Ressursundertype: Grafitt


Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
hg23-16 Fastfjell
Prøvetaker: Håvard Gautneb/...Lager: Løkken 200g
Kommentar: Weathered sulphite rich graphiite schist, NGU lab sample nr. 140123
Antall registrerte spesialanalyser = 2
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på prøvepunkt: hg23-16
(Objekt Id: 33933 309,00,06)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Øksnes (1868)
Kart 1:50000: Nykvåg (1132-1) Kart 1:250000: Svolvær
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 500634 m. Nord: 7633995 m.
Lengdegrad: 15.0157220 Breddegrad: 68.8173400
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Grafitt Ressursundertype: GrafittAnalyseresultater
fra
Forekomstområde 1868 - 309 Romsetfjorden

Spesial analyser
Prøvenr. Prøvetype Hva som er målt Resultat
hg18-16 Fastfjell Karboninnhold 3.62%
hg18-16 Fastfjell Svovelinnhold 1.33%
hg19-16 Fastfjell Karboninnhold 5.44%
hg19-16 Fastfjell Svovelinnhold 1.62%
hg20-16 Fastfjell Karboninnhold 11.9%
hg20-16 Fastfjell Svovelinnhold 1.2%
hg21-16 Fastfjell Karboninnhold 25.6%
hg21-16 Fastfjell Svovelinnhold 4.03%
hg22-16 Fastfjell Karboninnhold 15.4%
hg22-16 Fastfjell Svovelinnhold 10.9%
hg23-16 Fastfjell Karboninnhold 12.5%
hg23-16 Fastfjell Svovelinnhold .15%


Faktaarket ble generert 23.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse