Norsk versjon
THE ORE DATABASE
Occurence 3007 - 036 Gulstøveren
(Object Id: 34532)
(Last updated: 20.01.2017)
Belongs to the Province: Holleia

Location
County: Viken Municipality: Ringerike (3007)
Map 1:50000: Hønefoss (1815-3) Map 1:250000: Hamar
Coordinate system: EU89-UTM Zone 32
East: 556912 m. North: 6673553 m.
Longitude: 10.0264060 Latitude: 60.1948510
Show on map

Resource
Resource Type: Ferroalloys (Cr,Ni,Co,V,Mo,W) Resource Subtype: Nickel
Element(s): Ni Cu
Importance
Raw material meaning: Little Importance (reg. 20.01.2017)

Resources and production
Activity: Test mining Reserves:
Operating method: Open pit mining Historical production:


Operations
From - To Activity Comments
Regular production
2004 - 2004 Geophysics Company/Institution :Sulfidmalm AS (Falconbridge)
Utført av NGU

Mineralization
Era: Proterozoic Period: Mesoproterozoic
Genesis: Orthomagmatic formation Form: Irregular
Main texture: Vein network Min. distribution: Semi-massive (20-50 % ore minerals)
Main grain size: Medium grained (1-3 mm) Main alteration: Silicification
Strike/Dip: Direction:
Plunge:
Stratigraphic classification of host rock
Era: Proterozoic Period: Mesoproterozoic
Province: South Norwegian Basement Province
Geotec.unit: Kongsberg Complex
Tectonic complex:
Igneous complex:
Group: Formation:

Mineralogy
Relationship Mineral Amount
Gangue mineral Pyroxene Major mineral (>10%)
Gangue mineral Hornblende Major mineral (>10%)
Gangue mineral Chlorite Subordinate mineral (1-10%)
Gangue mineral Plagioclase Subordinate mineral (1-10%)
Gangue mineral Garnet Accessory mineral (<1%)
Gangue mineral Talc Accessory mineral (<1%)
Ore mineral Pyrrhotite Major mineral (>10%)
Ore mineral Chalcopyrite Major mineral (>10%)
Ore mineral Pentlandite Subordinate mineral (1-10%)
Ore mineral Ilmenite Accessory mineral (<1%)
Ore mineral Pyrite Accessory mineral (<1%)
Ore mineral Sphalerite Accessory mineral (<1%)

Lithology:
Relationship Rock Origin
Host rock Gabbro Intrusive
Original rock :Gabbro
Wall rock Biotite gneiss
Metamorphic facies :Amphibolite

Information(s) in free text format
Free text
Gulstøveren gruve befinner seg 300 m øst for enden av skogsbilveien opp fra gården med samme navn. Hovedgruva består av en større dagskjæring med en vannfylt synk midt i skjæringen. Skjæringen går inn fra nord ca. 15 m og dreier mot vest ca. 10 meter. Den er inntil 7-8 m høy sentralt der den vannfylte synken befinner seg. Bredden er inntil 5-6 meter. Mineralisering består av uregelmessige slirer og årer av pyrrhotitt og kobberkis i omvandlet gabbro i kontakt til omgivende båndet biotittgneis. Bredden på den mineraliserte sonen er minst en meter. Synken ligger langs kontakten mellom de to bergartene, så det er tydelig at det er her rikeste mineralisering har vært. Like sør for skjæringen er en større vannfylt grop. Den er gjengrodd og det er lite å se her. To mindre skjerp ligger henholdsvis 200 og 260 m lenger mot nord (ned i lia). I disse ble det kun funnet relativt svak impregnasjon av pyritt og pyrrhotitt.

Bibliography:
From NGU's Reference Archive:
Vokes, F.M.; Vrålstad, T. , 1969
Rapport over feltarbeidene i Ringerike, sommeren 1969
;Norsk Hydro / NGU;RAPPORT;NH-arkivet; No.NH 52;38+kart pages
Abstract:
Sommerens arbeide har gitt en meget god innsikt i opptreden av de Ni-Cu førende sulfidiske forekomster i en betydelig del av Ringerikes nikkelmalmprovins. Arbeidet, som har vært av rekognoserende natur pga begrenset antall medarbeidere og tid, har ført til forståelse av forekomstmåte ved de fleste viktige gruver og skjerp. Omtalte og befarte forekomster: Grefsrud skjerp, Ertelien, Skjerpevik gruve, Kauserud skjerp, Ullentjern skjerp, Orretjern skjerp,Skog (Skaug) gruve, Tysklands gruve, Langedals gruve (inkl. Bekken og Støvern gruver), Støverntangen gruve. Fins også i BV-arkivet (DMFs database for undersøkelsesrapporter) merket BV 1345.

Mathiesen, C. O. , 1977
Vurdering av Ringerike nikkelfelter.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.1430/8A;21 pages
Abstract:
Periodevis mellom 1849 og 1920 pågikk drift på forekomster av massiv Ni-Cu- førende magnetkis tilknyttet gabbro/noritt-intrusjoner langs et N-S lineament mellom Tyrifjord og Soknedalen. Fra totalt 290 000 t skeidet malm med 1 % Ni og 0,8 % Cu ble det produsert 3 000 t ni. 97 % av produksjonen kom fra en forekomst, Ertelien (drevet til et dyp av 270 m), hvor det meste av malmen er forbundet med gneisinnkilinger i den nordøstre delen av en 300 000 m2 pluggformet intrusjon. I senere tid er det gjort betydelige undersøkelser i traktene, både av Norsk Hydro A/S og A/S Sulfidmalm, delvis som et samarbeid mellom disse. Arbeidet omfattet bl.a. undersøkelse av det store Heieren gabbrokomplekset øst for lineamentet (negativt resultat) og av sulfiddisse- minasjon i den nordøstlige delen av Erteli-intrusjonen (0,1 % Ni og 0,08 % Cu over 30-50 000 m2). I 1976 sa Hydro opp sin avtale med Staten om Håndgivelse av Statens 57 anvisninger i Ringerike kommune begrunnet med at undersøkelsene ikke hadde registrert større malmpotensial og at malmen ikke lar seg opprede til konsentrat med over 2,5 % Ni. USB samtykker i Hydro's konklusjoner. Man kan anta at Erteli-forekomsten fortsetter mot dypet og muligens finnes det andre dypereliggende forekomster i området, men dagens krav til forekomststørrelse og Ni-innhold i konsentratet gjør ikke feltet lukrativt for videre undersøkelser.

Ryan, M.J. , 1972
Notes on the geology of the area around Soknedalen
;Norsk Hydro / NGU;RAPPORT;NH-arkivet; No.NH 25Q;5+kart pages

Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
RING-50 Bedrock
Sampler: T. Bjerkgård, J.S. Sandstad/...Stored: Løkken
Comment: Rich po-cpy impregnation with some ptl in altered metagabbro
No. of registrated element analyses = 1
RING-51 Bedrock
Sampler: T. Bjerkgård, J.S. Sandstad/...Stored: Løkken
Comment: Semimassiv po-cpy in pyroxene-hornblende matrix.
No. of registrated element analyses = 1
NB! All analyse values are shown at the end of the printout.:

Name of Locality: Gulstøvern N I
(Object Id: 34533 36,01,00)

Location
County: Viken Municipality: Ringerike (3007)
Map 1:50000: Hønefoss (1815-3) Map 1:250000: Hamar
Coordinate system: EU89-UTM Zone 32
East: 556867 m. North: 6673750 m.
Longitude: 10.0256670 Latitude: 60.1966170
Show on map

Resource
Resource Type: Ferroalloys (Cr,Ni,Co,V,Mo,W) Resource Subtype: Nickel
Element(s): Ni Cu
Resources and production
Activity: Pitting Reserves:
Operating method: Historical production:


Mineralogy
Relationship Mineral Amount
Gangue mineral Quartz Major mineral (>10%)
Gangue mineral Chlorite Major mineral (>10%)
Gangue mineral Feldspar Major mineral (>10%)
Gangue mineral Sericite Major mineral (>10%)
Ore mineral Pyrite Major mineral (>10%)
Ore mineral Chalcopyrite Accessory mineral (<1%)
Ore mineral Pyrrhotite Accessory mineral (<1%)

Lithology:
Relationship Rock Origin
Host rock Granitic gneiss
Metamorphic facies :Amphibolite

Information(s) in free text format
Free text
Skjerpet består av en ca. 10 m lang skjæring i Ø-V retning som er inntil 3 m bred og 3 m dyp. Mineralisering består av relativt svak pyritt-disseminasjon i kvartsrik gneis. Det er svak mineralisering i hele skjæringens lengde som går på tvers av strøket, men virker mest mineralisert i de innerste, vestligste 3-4 m.

Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
RING-49 Dump
Sampler: T. Bjerkgård, J.S. Sandstad/...Stored: Løkken
Comment: Pyrite disseminated in silicified gneiss
No. of registrated element analyses = 1
NB! All analyse values are shown at the end of the printout.:

Name of Locality: Gulstøvern N II
(Object Id: 34534 36,02,00)

Location
County: Viken Municipality: Ringerike (3007)
Map 1:50000: Hønefoss (1815-3) Map 1:250000: Hamar
Coordinate system: EU89-UTM Zone 32
East: 556889 m. North: 6673815 m.
Longitude: 10.0260820 Latitude: 60.1972060
Show on map

Resource
Resource Type: Ferroalloys (Cr,Ni,Co,V,Mo,W) Resource Subtype: Nickel
Element(s): Ni Cu
Resources and production
Activity: Pitting Reserves:
Operating method: Historical production:


Mineralogy
Relationship Mineral Amount
Gangue mineral Feldspar Major mineral (>10%)
Gangue mineral Chlorite Major mineral (>10%)
Gangue mineral Muscovite Major mineral (>10%)
Gangue mineral Quartz Major mineral (>10%)
Gangue mineral Biotite Accessory mineral (<1%)
Gangue mineral Carbon Accessory mineral (<1%)
Gangue mineral Staurolite Accessory mineral (<1%)
Ore mineral Pyrite Major mineral (>10%)
Ore mineral Pyrrhotite Major mineral (>10%)
Ore mineral Chalcopyrite Accessory mineral (<1%)

Lithology:
Relationship Rock Origin
Host rock Granitic gneiss
Metamorphic facies :Amphibolite

Structures
Location: Type: Orientation(360 gr.): Relation to min.:
Host rock Foliation Strike/Dip :0 / 90 Post-mineralisation ;...Effect :Controls

Information(s) in free text format
Free text
Skjerpet består av en vannfylt synk ca 4x4 m i diameter. Mineralisering består av varierende svak til rikere impregnasjon av pyritt og pyrrhotitt i kvartsrik gneis, antakelig opprinnelig granittisk i sammensetning. Den rikest mineraliserte sonen finnes i sørveggen av skjerpet og er ca. 1 m mektig.

Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
RING-47 Dump
Sampler: T. Bjerkgård, J.S. Sandstad/...Stored: Løkken
Comment: py-po impregnation in altered gneiss
No. of registrated element analyses = 1
RING-48 Dump
Sampler: T. Bjerkgård, J.S. Sandstad/...Stored: Løkken
Comment: py-po impregnation in altered gneiss
No. of registrated element analyses = 1
NB! All analyse values are shown at the end of the printout.:


Analyse Results
from
Deposit Area 3007 - 036 Gulstøveren

Element analyses

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative values means below detection limit value.)
Sample No. Sample Type Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
RING-47 Dump 260 318 27 30 130 .9 10.0
RING-48 Dump 380 708 29 41 180 1.2 17.0
RING-49 Dump 320 76 6 17 100 .6 16.0
RING-50 Bedrock 22400 231 7 125 2170 5.6 151.0
RING-51 Bedrock 2230 192 2 391 10950 .5 61.0
------------------
Sample No. Pt# Pd# As* Cd* Ba* Mo* Sn* Sb* Bi*
RING-47 -5.0 5.0 14 .7 250 5.00 -1 -1 -1
RING-48 -5.0 6.0 3 3.8 260 11.00 -1 -1 1
RING-49 -5.0 4.0 19 .3 350 7.00 -1 -1 -1
RING-50 5.0 72.0 4 1.2 90 -1.00 -1 -1 -1
RING-51 15.0 204.0 9 .3 30 2.00 1 1 -1
------------------
Sample No. Se* Ga* Ge* In* S% V* Cr* Mn* Fe%
RING-47 5.00 14.00 -1.00 -1.00 5.61 130 41 375 11.05
RING-48 8.00 15.00 -1.00 -1.00 6.62 172 44 324 14.20
RING-49 6.00 13.00 -1.00 -1.00 5.49 118 27 466 10.60
RING-50 12.00 14.00 -1.00 -1.00 4.24 185 754 1260 12.00
RING-51 24.00 9.00 -1.00 -1.00 72 242 1220 25.00
------------------
Sample No. Th* U* W* Rb* Sr* Y* Zr* Nb* Ta*
RING-47 8.00 2.00 2 94.0 62.0 15.0 64 6.00 -1.00
RING-48 10.00 2.00 2 97.0 65.0 16.0 64 6.00 -1.00
RING-49 5.00 2.00 1 35.0 27.0 29.0 82 6.00 -1.00
RING-50 -1.00 -1.00 -1 10.0 230.0 12.0 7 2.00 -1.00
RING-51 -1.00 -1.00 -1 2.0 35.0 11.0 9 2.00 -1.00
------------------
Sample No. Cs* La* Ce* Li* Be* Sc* Ti* Te* Hf*
RING-47 4.00 23.00 44.00 42 2 12.00 2520 -1.00 2.00
RING-48 5.00 28.00 52.00 37 2 13.00 2600 -1.00 2.00
RING-49 -1.00 18.00 30.00 43 -1 11.00 1950 -1.00 3.00
RING-50 3.00 4.00 10.00 21 -1 24.00 4940 -1.00 -1.00
RING-51 -1.00 7.00 15.00 11 -1 16.00 5110 -1.00 -1.00
------------------
Sample No. Re* Tl*
RING-47 -1 2
RING-48 -1 2
RING-49 -1 -1
RING-50 -1 -1
RING-51 -1 -1


The fact sheet was created on 26.10.2021

Questions or comments regarding the fact sheet can be emailed to:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Geological Survey of Norway