English version
MALMDATABASEN
Registrering 1826 - 036 Mosvassdalen nord
(Objekt Id: 34676)
(Sist oppdatert: 23.01.2017)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Aarborte (1826)
Kart 1:50000: Krutvatnet (2026-3) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 470602 m. Nord: 7277788 m.
Lengdegrad: 14.3617520 Breddegrad: 65.6207590
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Sink
Element(er): Zn
Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 20.03.2017)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1985 - 1985 Detaljkartlegging Selskap/Institusjon:Prospektering AS (ASPRO)
1985 - 1985 Geofysikk Selskap/Institusjon:Prospektering AS (ASPRO)
SP ground geophysics
1985 - 1985 Prøvetaking Selskap/Institusjon:Prospektering AS (ASPRO)

Mineralisering
Æra: Paleozoikum Periode: Ordovicium
Genese: Vulkeks Form:
Hovedtekstur: Foliert Min. fordeling: Disseminert
Kornstørrelse: Finkornet (<1 mm) Hovedomvandling: Serisittisering
Strøk/Fall: 285 / 55 Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode: Ordovicium
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet: Kølidekkekomplekset
Tektonisk complex: Lower Køli
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Muskovitt Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Kvarts Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Plagioklas Aksessorisk mineral (<1%)
Malmmineral Svovelkis Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Sinkblende Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Kobberkis Aksessorisk mineral (<1%)
Malmmineral Magnetkis Aksessorisk mineral (<1%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Vertsbergart Felsisk metavulkanitt Ekstrusiv
Opprinnelig bergart :Rhyodacitt
Metamorf fase :Grønnskifer

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Vertsbergart Foliasjon Strøk/Fall :285 / 55 Post-mineralisering ;...Effekt :Kontrollerer

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Denne mineraliseringen er i hovedsak blottlagt i en 10 m lang, grunn røskegrøft ca 1 km opp fra elva i Mosvassdalen. Mineralseringen består av striper av dels rik pyritt-impregnasjon, lokalt anriket i sinkblende i kvarts-sericittskifer. ASPRO prøvetok over hele grøftas lengde og over 4 m ble det analysert 0.49 % Zn, 0.32 % Cu, 0.06 % Pb, 23.3 g/t Ag og 0.2 g/t Au, hvorav 1 m med 1.19 % Zn, 0.17 % Cu, 0.14 % Pb, 47.2 g/t Ag og 0.9 g/t Au. Totalt kunne mineraliseringen følges over 500 m lengde langs strøket. Det ble sprengt ut prøver på ytterligere 6 lokaliteter langs strøket i sericittskiferen over 285 m, hvorav en prøve i grop 2, 95 m mot vest viste 4.36 % Zn, 0.67 % Cu, 0.17 % Pb, 32.1 g/t Ag og < 0.1 g/t Au over 0.5 m mektighet. Dette var i en foldeombøyning. De andre prøvene viste 0.05-0.40 % Zn, 0.03-0.22 % Cu, 0.02-0.07 % Pb, 2.0-7.7 g/t Ag og <0.1-0.2 g/t Au. Kvarts-sericittskiferen er en omvandlet felsisk metavulkanitt (kvarts-keratofyr) som kan følges mot nordøst til området sørøst for Brunreinvann. Dette er samme vertsbergart som forekomstene ved Raudvatnet, Brunreinvann og Svarthammeren.

Litteraturfortegnelser:
Referanser som ikke finnes i NGU's Referansearkiv.:
Kjærnet, T. & Dahl, Ø. 1986: Geologiske og geofysiske undersøkelser i Måsvasselvområdets mineraliseringer. Rapport Prospektering A/S 1986 (BV4369).

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
HATT 15-35 Fastfjell
Prøvetaker: T. Bjerkgård/...Lager: Løkken
Kommentar: Pyritt-sinkblende impregnasjon i kvarts-sericittskifer

Navn på prøvepunkt: Vest
(Objekt Id: 34833 36,00,01)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Aarborte (1826)
Kart 1:50000: Krutvatnet (2026-3) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 469461 m. Nord: 7278515 m.
Lengdegrad: 14.3367940 Breddegrad: 65.6271670
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Sink
Element(er): Zn


Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Quartz-sericite altered felsic metavolcanite (keratophyre) with weak pyrrhotite impregnation over ca. 2 m width. Thin section shows pyrrhotite with accessory chalcopyrite and arsenopyrite in quartz-muscovite matrix with some chlorite

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
HATT 16-3 Fastfjell
Prøvetaker: T. Bjerkgård/...Lager: Løkken
Kommentar: Weakly po mineralized chlorite-muscovite-quartz schist


Faktaarket ble generert 23.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse