English version
MALMDATABASEN
Registrering 1826 - 037 Bleriken
(Objekt Id: 34677)
(Sist oppdatert: 15.02.2017)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Aarborte (1826)
Kart 1:50000: Krutvatnet (2026-3) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 474611 m. Nord: 7267628 m.
Lengdegrad: 14.4507130 Breddegrad: 65.5299470
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Kobber
Element(er): Cu
Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 20.03.2017)
Historisk: Nei , (Stadfestet 23.jan.2017 av Terje Bjerkgård)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1968 - 1968 Røsking Selskap/Institusjon:Boliden

Mineralisering
Æra: Paleozoikum Periode: Ordovicium
Genese: Metamorfogen Form: Uregelmessig
Hovedtekstur: Min. fordeling: Uregelmessig
Kornstørrelse: Middelskornet (1-3 mm) Hovedomvandling: Klorittisering
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode: Ordovicium
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet: Kølidekkekomplekset
Tektonisk complex: Lower Køli
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Kvarts Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Kloritt Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Epidot Underordnet mineral (1-10%)
Gangmineral Titanitt Aksessorisk mineral (<1%)
Gangmineral Granat Aksessorisk mineral (<1%)
Malmmineral Kobberkis Hovedmineral (>10%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Vertsbergart Grønnstein Ekstrusiv
Opprinnelig bergart :Basalt
Metamorf fase :Grønnskifer

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Forekomsten ligger ca. 100 m nord for Bleriken og ca. 110 m øst for lite tjern. Mineraliseringen består av kobberkis-striper i klorittisk grønnskifer. Den ble funnet av Boliden i 1965 og mer inngående undersøkelser ble gjort i 1968. Det ble funnet en rekke tynne striper med kobberkis over en sone opptil 20 m mektig. Det ble sprengt og prøvetatt i den mest lovende del av sonen som var ca. 5 m mektig, men kun spredte tynne striper ble funnet i 0.1-0.7 m lag. Høyeste gehalter i prøvene var bare 1.5 % Cu.

Litteraturfortegnelser:
Referanser som ikke finnes i NGU's Referansearkiv.:
Barkey, L.A. (1969): Bolidens rapporter fra malmundersøkelsene i perioden 1964-1969. Bergvesenets rapport BV7265.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
HATT 16-9 Fastfjell
Prøvetaker: T. Bjerkgård/...Lager: Løkken
Kommentar: Kobberkis-striper i klorittisk grønnskifer


Faktaarket ble generert 25.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse