English version
INDUSTRIMINERALDATABASEN
Forekomst 1875 - 332 Øyvollen Ytre
(Objekt Id: 34824)
(Sist oppdatert: 16.03.2021)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Hamarøy (1875)
Kart 1:50000: Ulsvåg (1231-2) Kart 1:250000: Narvik
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 543469 m. Nord: 7548616 m.
Lengdegrad: 16.0420230 Breddegrad: 68.0483090
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Silika Ressursundertype: Pegmatittisk kvarts

Betydning
Råstoffbetydning: Internasjonal betydning (reg. 15.02.2017)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Gruvedrift Reserver:
Driftsmetode: Underjordsdrift Historisk produksjon:


Mineralisering
Genese: Form:
Hovedtekstur: Min. fordeling:
Kornstørrelse:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
En sonert pegmatitt som ligger like sør for Nedre Øyvollen. Kroppen ble lokalisert ved kjerneboringer av NGU i 1983 på oppdrag for Minnor A.S. Det dreier seg om en steiltstående pegmatittlinse med areal 30x70 m og dyp på omkring 100 m. Sentralt i kroppen ligger en kjerne av kvarts. Den opptrer på et dyp fra 50 til 90 m under dagoverflaten og har en avlang form med tykkelse 20 m og 50 m lengde. Det er estimert en samlet tonnasje på omkring 80.000 tonn med kvarts av lignende kvalitet som i hovedforekomsten Nedre Øyvollen. Det ble i 1983 indikert muligheter for at ytterligere 70 000 tonn kan være til stede, men dette måtte i så fall verifiseres med supplerende kjerneboringer.

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Wanvik, Jan Egil , 2001
Kvartsressurser i Nordland
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.2001.020;103 sider
Abstrakt:
Rapporten gir en oversikt over kvarts- og kvartsittforekomster i Nordland fylke Sammenstillingen har som basis en gjennomgang av relevant rapport, kart og arkiv-materuale ved NGU og tilgjengelig skriftlige og muntlige informasjoner fra privat industri. For å kunne framskaffe en mest mulig helhetlig oversikt over forekomstene i hele fylket har det blitt gjennomført supplerende felt- undersøkelser med prøvetaking og kjemiske analyser av en rekke forekomster. Rapporten konkluderer med at det ikke er lokalisert kvartsittforekomster som kan overta når Mårnes innstiller driften, og kun i Fauske-Sørfold området opptrer relevante forekomster med ferrosilisiumkvalitet. Disse er imidlertid smale og langstrakte og egner seg dårlig for dagbruddsdrift. Foruten kvartforekomstene på Drag er forekomster på Saltfjellet og i Ballangen omtalt som mulige fremtidige kvartsreserver for mer høyverdige formål.

Åmli, Reidar , 1984
Kvartsprospektering i Dragfeltet
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.84.013;10 sider
Abstrakt:
Det er boret ialt 2521 meter i Dragfjellet i Tysfjord kommune, fordelt med 1737 meter på seks kjente pegmatittanvisninger og 784 meter i totaloverdekket område


Faktaarket ble generert 17.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse