English version
MALMDATABASEN
Registrering 3047 - 045 Svendsbyklev
(Objekt Id: 36830)
(Sist oppdatert: 14.12.2018)

Lokalisering
Fylke: Viken Kommune: Modum (3047)
Kart 1:50000: Krøderen (1715-2) Kart 1:250000: Hamar
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 545929 m. Nord: 6656987 m.
Lengdegrad: 9.8246440 Breddegrad: 60.0474950
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W) Ressursundertype: Kobolt
Element(er): Co Cu
Betydning
Råstoffbetydning: (Ingen data)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Gruvedrift Reserver:
Driftsmetode: Dag- og underjordsdrift Historisk produksjon:


Mineralisering
Genese: Form:
Hovedtekstur: Min. fordeling:
Kornstørrelse: Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Svendsbyklev gruvefelt ligger midtveis mellom Heggebekk og Svartfjell. I feltet er det flere vannfylte synker og større skjæringer i to parallelle drag i N-S retning. Avstanden mellom dragene er ca. 35 meter og det har åpenbart vært to mineraliserte soner. Det finnes ingen referanse til når det var drift her, men sannsynligvis samtidig med driften på Svartfjell. Hovedgruva består av en dyp synk/skjæring som er avløst av en stoll med skjæring mot sør (retning 200 grader). Skjæringen står med en liten vinkel til den regionale foliasjonen i bergartene. Skjæringen og stollen er til sammen ca. 40 m lang (stollen er bare 5 m lang) og går inn i synken som er vannfylt. Ved stollmunningen er det en rusten kvartsitt med en del sulfider og erythrin. I nordveggen av skjæringen er det biotitt-amfibolgneis i kontakt mot kvartsitten. Nær kontakten er det en god del pyritt i uregelmessige slirer.

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "Stoll inn til hoveddriften"
Foto nr. 2 viser "Den vannfylte hoveddriften"

Navn på lokalitet: Nordlige skjæring
(Objekt Id: 36831 45,01,00)

Lokalisering
Fylke: Viken Kommune: Modum (3047)
Kart 1:50000: Krøderen (1715-2) Kart 1:250000: Hamar
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 545903 m. Nord: 6657096 m.
Lengdegrad: 9.8241840 Breddegrad: 60.0484770
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W) Ressursundertype: Kobolt
Element(er): Co Cu


Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
To forholdsvis dype grøfter/skjæringer over samlet en lengde på ca. 50 m. Bredden er ca. 3 m mens dybden er inntil 5 m. Skjæringene har en N-S retning og følger foliasjonen i bergartene (173/80). Bergarten er en flogopittførende kvartsitt med spredt, finkornet pyritt. Det er også enkelte striper med finkornet pyrrhotitt og kobberkis. I øst er kvartsitten i kontakt med finkornet amfibolitt. I sørlige del av skjæringene er det litt kobolt og arsen i sulfidstripene (bærbar XRF gir opptil 1000 ppm As og 300 ppm Co).

Navn på lokalitet: Skjæring
(Objekt Id: 36832 45,02,00)

Lokalisering
Fylke: Viken Kommune: Modum (3047)
Kart 1:50000: Krøderen (1715-2) Kart 1:250000: Hamar
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 545907 m. Nord: 6657048 m.
Lengdegrad: 9.8242630 Breddegrad: 60.0480540
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W) Ressursundertype: Kobolt
Element(er): Co Cu


Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Skjæring og grøft i fortsettelsen mot sør av nordligste drift.

Navn på lokalitet: Synk
(Objekt Id: 36833 45,03,00)

Lokalisering
Fylke: Viken Kommune: Modum (3047)
Kart 1:50000: Krøderen (1715-2) Kart 1:250000: Hamar
Fylke: (Ikke tilgjengelig)

Ressurs
Ressurstype: Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W) Ressursundertype: Kobolt
Element(er): Co Cu


Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Vannfylt synk

Navn på lokalitet: Skjæringer
(Objekt Id: 36834 45,04,00)

Lokalisering
Fylke: Viken Kommune: Modum (3047)
Kart 1:50000: Krøderen (1715-2) Kart 1:250000: Hamar
Fylke: (Ikke tilgjengelig)

Ressurs
Ressurstype: Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W) Ressursundertype: Kobolt
Element(er): Co Cu


Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
En ca. 20 m lang og mer enn 4 m dyp, dels vannfylt skjæring/dagstrosse og en 8 m lang og inntil 10 m dyp skjæring/dagstrosse. I sørenden av sistnevnte en fyrsatt stoll som delvis står under vann. Retningen på disse driftene er rett N-S.

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "Vannfylt skjæring og stoll"

Navn på lokalitet: Skjæring
(Objekt Id: 36835 45,05,00)

Lokalisering
Fylke: Viken Kommune: Modum (3047)
Kart 1:50000: Krøderen (1715-2) Kart 1:250000: Hamar
Fylke: (Ikke tilgjengelig)

Ressurs
Ressurstype: Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W) Ressursundertype: Kobolt
Element(er): Co Cu


Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
En ca 17 m lang og minst 5 m dyp skjæring/dagstrosse.


Faktaarket ble generert 20.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse